היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 63554
בחינת שלוש מעשיות.
10,964 מילים (כ-33.5 עמ'), 17 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 40856
חייו של הרב, ניתוח הסיפור ומשמעויותיו תוך התייחסות לתנועת החסידות.
8,143 מילים (כ-25 עמ'), 5 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60265
כולל ניתוח ביקורתי על השיטה
2,080 מילים (כ-6.5 עמ'), 10 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 64282
בחינת שני הפנים של מצוות הצדקה: הצד האנושי, והצד האלוהי.
11,355 מילים (כ-35 עמ'), 26 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 40574
הגדרות, אפיונים, הבחנות, מסקנות מעשיות, חינוך ותעמולה חינוך למוסר ומסקנות חינוכיות.
5,065 מילים (כ-15.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50688
סקירת הגישות התיאורטיות השונות ועצות מעשיות המתבססות על מחקרים בנושא.
3,950 מילים (כ-12 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61542
בחינתן של שתי המעשיות 'כיפה אדומה' ו'היפה והחיה'.
25,032 מילים (כ-77 עמ'), 24 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 64725
החיבור עוסק בשאלות עיוניות ומעשיות הקשורות למשכונו של חשבון בנק, דוגמת מהות הנכס נשוא הדיון, האפשרות למשכן חשבון בנק, רישום המשכון וכיו"ב.
9,052 מילים (כ-28 עמ'), 55 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65903
ניתוח של מצבה הנוכחי של החברה (2007) והמלצות מעשיות לאסטרטגיה עתידית
8,165 מילים (כ-25 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12