היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 60467
סקירת הנושא תוך התייחסות לקשר בין אישיותו של רוסו ומחשבתו החברתית\פוליטית.
7,523 מילים (כ-23 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60362
פיתוח ההנחה כי לא זאת בלבד שהביולוגי הפך לאובייקט המרכזי של הרוח, אלא שהוא הפך לכוליותה.
11,119 מילים (כ-34 עמ'), 35 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 50831
ניתוח היחסים כפי שבאים לידי ביטוי בספרו של ג'ורג' אורוול "."1984
3,266 מילים (כ-10 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60733
ניתוח משנתו הפוליטית של רוסו עפ"י "האמנה החברתית" וכתבים אחרים.
3,870 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 60847
הביקורת של אריסטופנס על אתונה וההתחייסות של אנטיגונה ופרומתאוס הכבול לדת כמקור לערכי צדק במדינה.
3,716 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 64991
סקירת משפטים המהווים ציוני דרך בהתפתחות המחשבה המשפטית בתחום משפטים ציבוריים ופוליטיים.
7,458 מילים (כ-23 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63572
סקירת תיאוריות עיקריות (פילוסופיה של השפה ורלוונטיות) המסבירות את תהליך הפיכת המחשבה לדיבור ופירוש הדיבור ע"י השומע.
6,522 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 65221
מהם גורמי אי הציות לחוק וזכויותיו של הפרט במחשבה הפילוסופית.
8,702 מילים (כ-27 עמ'), 27 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50241
אורח המחשבה הסינית, אנרגיה-צ'י, ין ויאנג, וחמשת האלמנטים.
2,724 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18