היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 70457
בחינת מעבר לבית מחוקקים בעל שני בתים (מאוניקמרלי לביקמרלי) מבט השוואתי.
4,362 מילים (כ-13.5 עמ'), 23 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 65199
מדוע ישנו פער בין רמות השכר ומהי עמדת המחוקק ועמדת הציבור והמעסיקים לגבי פערי השכר.
4,077 מילים (כ-12.5 עמ'), 22 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60269
הסעדים המוענקים עת חוקק המחוקק חוק הנוגד\סותר חוק-יסוד
10,400 מילים (כ-32 עמ'), 90 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66063
עיון בחוק המקראי של אשת יפר תואר וניתוחו: מהו אופיו של החוק, סקירת הפרשנויות, מהי מטרת המחוקק, המחקר בתחום וניסיון הבנה מחודש לחוק.
8,094 מילים (כ-25 עמ'), 36 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63814
תרומת הגופים השונים להבניית הבעיה (מערכת השיפוט, העיתונות, בית המחוקקים).
9,027 מילים (כ-28 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64660
יחס החברה\המחוקק לאפליית נשים ניהול, וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בארגון תקשורת גדול, בו עובדים אנשי מקצוע משני המינים.
4,236 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64522
מה עמדת המחוקק ובתי המשפט, בארץ ובחו"ל, כלפי החדירה לפרטיותו של העובד.
8,818 מילים (כ-27 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60043
העבודה דנה ביחסם של ביהמ"ש העליון ושופטיו (וכן יחסם של המחוקק והחברה) בשנות החמישים והשישים להומוסקסואלים ולפרקטיקות מיניות לא קונבנציונליות.
3,121 מילים (כ-9.5 עמ'), 21 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 50466
סקירת חייו של האיש והדברים שבגללם נחשב רוסו לחריג בתקופתו ואף "מחוקק המהפיכה".
1,779 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 143.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16