היישום אינו מחובר לאינטרנט

ממשל מקומי מול ממשל מרכזי-מזבלת חיריה

עבודה מס' 050199

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע, העלאת הנושא לסדר היום הציבורי, עמדות כל הנוגעים בדבר והתוכניות לגבי השטח.

3,852 מילים ,8 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

לכאורה קיימות בישראל שתי מערכות שלטון: השלטון המרכזי, דהיינו הממשלה, והשלטון המקומי, דהיינו העירייה ושניהם מתפקדים כגופים שלטוניים לכל דבר. בפועל, ניתן לאתר מקרים בהם השלטון המקומי כלל אינו מתפקד כשלטון אלא כקבלן ביצוע של הממשלה.
יעדים סותרים של המדיניות הציבורית וסדרי עדיפות שונים, מביאים לעימות בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי בישראל.
אנו מוצאים בישראל שרוב ההחלטות של קביעת המדיניות נתונות בידי השלטון המרכזי.
עקב התפתחות היסטורית, לאחר קום המדינה, נטל לעצמו השלטון המרכזי את מרבית המטלות, מתוך הכרה שהשלטון המקומי קטן וחלש מדי מכדי להרים פרוייקטים. כל זה נובע מההעדר הסכם לגבי יחסי הגומלין בין השלטון המקומי והמרכזי והדבר גורם לכך שעובדים בשיטת "תפוס כפי יכולתך", מי שיש לו כוח יכול לקבל תקציבים מהמשרדים הממשלתיים, וכיוון שלשלטון המקומי אין עדיין אוטונומיה תקציבית אין לו גם כוח במקרים רבים. המשברים בין שתי הרשויות חוזרים על עצמם מדי שנה.
מאז הקמתה עומדת מדינת ישראל בפני אתגרים לאומיים וקיומיים, של הבטחת ביטחון אזרחיה, קליטת עליה, התיישבות, בניית תשתיות, תעשיה, חקלאות ועוד.
תהליכים אלה העמידו בצל את הדאגה לסביבה, לאוויר שאנו נושמים, למים שאנו שותים ולנחלים שהפכו לתעלות ביוב, תהליכים אלו הובילו לתכנון חסר ולקוי- טיפול לקוי בפסולת, חומרים מסוכנים, זיהום מי תהום ופגיעה בערכי טבע, נוף ומורשת.
בשנים האחרונות הוברר מעבר לכל ספק כי השמירה על הסביבה אינה עניין למספר קטן של "משוגעים לדבר" אלא עניין בעל חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה. התמעטות השטחים הפתוחים, כרסום מתמשך בחופים, צפיפות תחבורתית, בניה לא מתוכננת, שינוי ייעוד קרקע חקלאית, זיהום אוויר מחמיר, פגיעה בערכי טבע ונוף ומדיניות תכנון לאומית קצרת טווח, שומטים מידנו את זכותנו לאיכות חיים לנו ולבאים אחרינו. רק תכנון לאומי לטווח
ארוך בתחומים השונים יבטיח את השמירה על הסביבה ואיכות חיים לנו ולדורות הבאים.
אחת הבעיות הסביבתיות הקשות שמדינת ישראל מתמודדת עמן היא בעיית הטיפול בפסולת. כמות הפסולת הולכת וגדלה, הן מבחינת המשקל, ואף יותר מבחינת הנפח. בשנת 1997 ייצר כל אזרח כ1.8 - ק"ג אשפה ביום ; מכאן שכמות האשפה השנתית המיוצרת בארץ מוערכת בכ-3.5 מיליון טון, התופסים נפח של כ-10 מיליון מ"ק. כמות זו גדלה בקצב של %5% - 4 בשנה.
אחד הנושאים הבעייתיים יותר והשנויים במחלוקת, הינו אתר הפסולת "חירייה". בימים אלו חלים מאבקים רבים סביב הצורך בסגירת אתר הפסולת "חירייה" והעברת הפסולת לאתר ה"דודאים". עקב בעיות פוליטיות, ביורוקרטיות בארץ לא זכה האתר לטיפול נאות ולקבלת החלטות חד משמעיות. פינוי המזבלה יצר ניגוד אינטרסים מובהק בין הממשל
המרכזי- המשרד לאיכות הסביבה לבין רשויות במרכז הארץ ובדרומה.
עבודתינו מתמקדת במאבקים אלו- בגורמים המעורבים ובהשלכות וההשפעות השונות.
בעובדה זו אנו נציג סקירה כללית על סוגיית הפסולת המוצקה בארץ בכלל ועל אתר חירייה בפרט- המפגעים, הסכנות והפתרונות שהוצעו.
מטרתנו העיקרית בעבודה הייתה להראות כי על אף המודעות הרבה והעיסוק האינטנסיבי בנושא, לא נמצא עד היום פתרון הולם המפשר בין האינטרסים של הגורמים המעורבים בדבר- הממשלה והרשויות המקומיות, ובעיקר לנסות ולהבין מדוע על אף הנחיצות והחשיבות שבהעברת אתר חירייה, הוא עדיין עומד על תילו.

תוכן עניינים:
הקדמה - ממשל מקומי מול ממשל מרכזי
מבוא
חירייה
העלאת הנושא על סדר היום הציבורי
השלטון המרכזי - המרכז לאיכות הסביבה
השלטון המקומי ועמדת גורמים נוספים
תוכניות המעורבים לגבי השטח
סיכום
ביבליוגרפיה

תגים:

איכות · גיאוגרפיה · סביבה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ממשל מקומי מול ממשל מרכזי-מזבלת חיריה", סמינריון אודות "ממשל מקומי מול ממשל מרכזי-מזבלת חיריה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.