היישום אינו מחובר לאינטרנט

המושבות בארץ ישראל

עבודה מס' 061492

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עלייתן של המושבות הראשונות על הקרקע, מצוקותיהן וכניסתן תחת חסות הברון רוטשילד.

4,683 מילים ,14 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

נושא ההתיישבות בכלל ונושא המושבות בפרט הוא חלק אינטגרלי מהיסטורית ארץ ישראל. היסטורית ארץ ישראל לא יכולה להתחיל ולהסתיים מבלי לעסוק בנושא המושבות בארץ ישראל. ההתיישבות היהודית בארץ ישראל שימשה לאורך כל הדורות כמכשיר לקביעת עובדות טריטוריאליות ועל-כן ההתיישבות היתה בראש מעיניה של המנהיגות היהודית.
מקובל לראות במושבות הראשונות שקמו בשלהי 1882 כמושבות שסימנו את תהילת ההתעוררות הלאומית ושיבת היהודים לארץ מולדתם.
החשיבות בדיון בנושא המושבות נובע מהיותו נושא שיכול לתת מענה לשאלות שעומדות ותלויות ומסקרנות את האנשים, כגון: השאלה כיצד המושבות הראשונות שרדו מול כל הקשיים למרות היותם זרים, לנושא עיסוק בחקלאות וכיצד המושבות נכנסו תחת חסותו של רוטשילד וכמו-כן כיצד המתיישבים קיבלו את שיטת האפוטרופוס שהנהיג הברון במושבותיו לאחר כניסתן תחת חסותו.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א - עלית המושבות לקרקע ותיאורן

פרק ב - הקשיים שהמושבות נתקלו בהם
1. מצד השלטון הטורקי
2. יחסם העוין מצד השכנים הערבים כלפי המושבות
3. בעיית רכישת קרקעות
4. חוסר הידע של המתיישבים במושגי אדמה חקלאית מזרח-תיכונית
5. היחסים החברתיים בתוך המושבות

פרק ג -
1. כניסת המושבות תחת חסותו של רוטשילד
2. שיטת האפוטרופוס וניסיון המתיישבים להשתחרר ממנה

סיכום

ביבליוגרפיה

מקורות:

אבישר, ג. (1999). מנהל בית הספר כסוכן שינוי בתהליך שילוב התלמיד החריג בכיתה הרגילה. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך.
זועבי מ. (1992). עבודת תיזה: הקשר בין מנהיגות במנהל של ביה"ס לבין הרגשתם של המורים ותפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבי בישראל. אוניברסיטת חיפה.
ישראלי, א. (1982). הפסיכולוגיה של המבוגר הלומד. ירושלים: אקדמון.
לויאן זהבת. (1996). עבודת תיזה: לקויי למידה בכיתה המשלבת והתנהגותם החברתית בפעילות גופנית, שתופית ותחרותית. אוניברסיטת חיפה.
מיכאל ע. (פברואר 1992). סקירת מדיניות משרד החינוך לשילוב הילד החריג בחינוך הרגיל בעקבות חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח. יום עיון, פורום חינוך מיוחד. מכון מופ"ת, מכללת לוינסקי.
פוקס, א. הרץ-לזרוביץ, ר. (1991). "חשיבתם של מנהלים על שינויים בבית ספרם: בתי ספר פעלתניים". עיונים במינהל ובארגון החינוך, 17: 104-75.
רונן ח. (1988). נורמליזציה ואידיאל - שילוב המוגבל בחברה. הד החינוך, ס"ג(ד).
שיינין מיכל. (1990). עבודת דוקטורט: עמדות כלפי חריגות של תלמידים ומוריהם בבתי הספר. אוניברסיטת חיפה.
שיש מיכל. (1995). עבודת תיזה: מעמדו החברתי של תלמיד לקוי הלמידה בכיתה משלבת מנקודת מבטו של התלמיד. אוניברסיטת חיפה.
שכטמן, צ. (1987). חנוך לערכים דמוקרטיים בביה"ס. ירושלים. מ. החנוך והתרבות.
שכטמן, צ. (1991), שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות - ממצאים אמפיריים ותכנית התערבות, דפים, 13, עמ' 59-54.
שכטמן, צ., זועבי, מ. וכץ, מ. (1992). השפעת סגנון מנהיגות ניהולי על מרכיבים הקשורים להרגשת המורים בביה"ס ולהתנהגותם בכתות במגזר הערבי בישראל. עיונים במינהל ובארגון החנוך, 18, 74-59.
שרן, ש. ולזרוביץ, ר. (1979). "השפעותיה של תוכנית לשינוי שיטת ההוראה על התנהגותם, על עמדותיהם ועל תפישותיהם של מורים" (תדפיס); המחקר בוצע בחסות המרכז לטלוויזיה חינוכית.
שרן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (1981). מורים ותלמידים בתהליך שינוי, רמות, אוניברסיטת ת"א.
שרן, ש' (1984). השותפות, (הקהילה כאתר ללימודים). הד החינוך, חשון, תשמ"ה. כרך נט,גליון ב,14-10 .
שרן, ש' (1989), למידה שיתופית בקבוצות קטנות - סקירה של שיטות ומחקר. עיונים בחינוך 144--87 ,52 - 51.
שרן, ש' ושחר, ח' (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
שרן, ש' ושחר, ח' (1994). שיפור ההוראה בכיתה ההטרוגנית - תלות גומלין בין הכיתה לבין בית-הספר כמוסד. בתוך: י' ריץ ור' בן-ארי (עורכים) שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית (עמ' 252-233 ). אבן-יהודה: רכס, הוצאה לאור.
שרן, ש' ושרן י' (1975), הוראה בקבוצות קטנות (מהדורה שנייה). תל-אביב: בית שוקן להוצאת ספרים.
Shechtman, Z. Reiter, S. & Schanin, M. (1993). Intrinsic Motivation of Teachers and the Challenge of Mainstreaming: An Empirical Investigation, Special Services in the Schools, 7(1), pp. 107-124.
Shechtman, Z. (1994). Challenging teacher beliefs about classroom diversity via counseling methods: A descriptive stude. Teaching Education, 6, 29-40.
Shechtman, Z. & Or, A. (1996). Challenging teacher beliefs about classroom diversity via counseling methods: An empirical study. Teaching and teacher Education, 12, 137-147.
Shechtman, Z. (1997). Enhencing Social relationships and Njusting behavior in the Israeli classroom educational research.

תגים:

עליה · ראשונה · חובבי · ציון · מושבה · ראשון · לציון · יסוד · המעלה · זכרון · יעקוב · ראש · פינה · התישבות · ציונית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המושבות בארץ ישראל", סמינריון אודות "המושבות בארץ ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.