היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 50975
עבודה זו בוחנת כדאיות כלכלית של בניית כבישים לעומת העלות שנגרמת למדינה כתוצאה מתאונות דרכים.
10,733 מילים (כ-33 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 50899
בדיקת המשתנים: כמות התאונות, מספר הרכבים על הכביש ומספר הנוסעים באוטובוסים.
1,545 מילים (כ-5 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60280
היבטים סביבתיים בסלילת כביש חוצה ישראל.
2,995 מילים (כ-9 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61080
מאפייני המחאה בפעולות למניעת סלילת כביש חוצה ישראל.
6,084 מילים (כ-18.5 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61174
מאמר תגובה לדרישות השונות להפסיק את סלילת כביש . 6
985 מילים (כ-3 עמ'), 0 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 50578
סקירת הבעיות שיוצר הפרויקט כתוצאה מכשלים אלו.
3,370 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50440
סקירת היתרונות והחסרונות של הפרוייקט תוך התייחסות לשאלת הנזק הסביבתי שהוא עלול לגרום.
9,358 מילים (כ-29 עמ'), 19 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 10217
סקירת מערכת הכבישים הרומים - ביזנטים בא"י מהיבטיה השונים. מטרות ושיטת בניה, תפרוסת הכבישים וסקירת הכבישים העקריים.
6,058 מילים (כ-18.5 עמ'), 21 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 32602
סקירת ההשפעות השונות (החברתיות, האקולוגיות ומערך הקרקע) של הכביש תוך ניתוח קטע מהכביש ועריכת ראיון משלים.
3,058 מילים (כ-9.5 עמ'), 15 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12