עבודות [1-3] מתוך 3

תוצאות חיפוש "ואדי סאליב":


עבודה מס' 61424 SHOPPING CART DISABLED
מאורעות ואדי סאליב, 2002.
הגורמים לפרוץ המהומות תוך התמקדות ברקע החברתי והכלכלי של העולים תושבי השכונה.
7,013 מילים (כ-21.5 עמודים), 11 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ב-9 ביולי 1959 פרצו מהומות אלימות בשכונת ואדי-סאליב בחיפה, על רקע של מצוקה חברתית קשה.
התפרעויות אלו האירו באופן דרמטי את בעייתם של העולים שלא נקלטו בחברה הישראלית ואת הקיטוב החברתי בין שתי חטיבות אוכלוסייה גדולות - מצד אחד יוצאי אירופה-אמריקה וילידי הארץ, ומן הצד השני יוצאי אסיה ואפריקה.
ההתפרצות בואדי נתפסה בקרב הציבור הותיק, האשכנזי, כהתנהגות סוטה, שהפרה נורמות חברתיות ובעלת אופי של מרידה.
העילה להתפרעויות אלו תחילתן בתקרית שאירעה ב-8 ביולי 1959 בשעה 21.00 בערך. יעקב אלקריף בן 37, סבל בשוק תלפיות, המוכר כשיכור כרוני, מנע מעבר של כלי רכב בשכונה ויידה בקבוקים על השוטרים שבאו לעצור אותו. הוא סירב והחל להשתולל. בתגובה ירה בו שוטר ופצעו. כתוצאה מכך התפשטה שמועה שהוא נהרג ואז החל קהל רב להתקבץ ולרגום את מכוניות השוטרים שביצעו סיורים בשכונה ובאזור.
למחרת האירוע נערכה הפגנה, שמטרתה הייתה למחות על הצטברות של מרירות על קיפוח יוצאי מרוקו, בעבודה ובתחומים אחרים, שבמשך היום הפכה להיות הפגנה אלימה.
מהומות אלו היו נגד הממשל והממסד וכנגד כל הגורמים המטפלים במצבם של העולים יוצאי אסיה ואפריקה, שהיה בכי רע, לא רק בשכונת ואדי סאליב בחיפה אלא גם בשכונות עוני אחרות ברחבי הארץ.

בעבודה זו אנסה להסביר מהם הגורמים שהביאו לפרוץ המהומות, דרך הרקע החברתי והכלכלי של העולים תושבי שכונת ואדי סאליב בחיפה, וכיצד נהגו המפלגות במשבר וכן מהן תוצאות ועדת החקירה שהוקמה וכיצד הסתיים המשבר.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א' - מאורעות ואדי-סאליב
א. הרקע החברתי
ב. האירוע
פרק ב' - עמדת הגורמים הציבוריים
א. כיצד נהגו המפלגות במשבר
ב. תגובות המפלגות לאירוע
ג. תגובת הממשלה והכנסת
פרק ג' - סוף המשבר
א. הקמת ועדת חקירה
ב. סיום המשבר
ג. אחרית דבר
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 63307 SHOPPING CART DISABLED
סרגל זמן של תנועות מחאה מזרחיות בישראל, 2004.
תיאור המחאה המזרחית תוך התייחסות לשלושה ציוני דרך - אירועי ואדי סאליב, פעילות הפנתרים השחורים ופעילותה של מפלגת ש"ס.
5,643 מילים (כ-17.5 עמודים), 27 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
   מחאה חברתית בישראל היא כלי אחד מבין רבים המאפשר שינוי יחסי הכוחות החברתיים. אולם, לא כל מחאה חברתית מצליחה לסחוף אהדה מהחברה ומהשלטון ובכך נפגמת השפעתה. ארגון חברתי או מחאה חברתית של קבוצה, נבחנים בהשפעתם על השיח הציבורי ובעמידתם מול הממסד הפוליטי ומדיניותו. עבודה זו עוסקת במחאה חברתית-מזרחית של קבוצות שונות ומציגה סרגל זמן של תנועות מחאה מזרחיות ספציפיות בישראל. שאלות המחקר הנבחנות בעבודתי הן כיצד השתנה אופי המחאה המזרחית בישראל והאם קיים חוט מקשר בין מחאות המזרחים השונות משנות ה-50 עד שנות ה-80.
    המחאה המזרחית בישראל תתואר בעבודתי על ידי התמקדות בשלושה ציוני דרך עיקריים: אירועי ואדי סאליב ב-1959, פעילותם של "הפנתרים השחורים" בשנות ה-70 ופעילותה של מפלגת ש"ס משנות ה-80. הפעילות המחאתית-מזרחית שהעלתה את הנושא העדתי לדיון ציבורי ואף הפכה אותו ללגיטימי בשיח הפוליטי, עברה דרך ארוכה במשך השנים. מחקרי עוסק בשאלת השתנות אופי המחאה- מגילויי אלימות ספונטניים כנגד המשטרה ועד לפעילות פוליטית
ממוסדת הפונה לכלל האזורים בארץ. העבודה מנסה לבחון האם קיים דמיון בין המחאות לאורך השנים והאם יש ביניהן חוט מקשר בנוגע למטרות, אופן הפעילות, היכן צמחה המחאה וכיצד השפיעה מבחינה ציבורית ופוליטית.
    שיטת המחקר שלפיה בחרתי לפעול בעבודה זו היא על ידי חתך רוחב בנושא המחאה המזרחית לאורך השנים וכן מחקר איכותני שיש בו שימוש במקורות ביבליוגרפים ספרותיים שונים העוסקים בסוגי המחאה שבחרתי לבחון. מעבר למקורות ספרות ישנו שימוש במפות, תמונות, מקורות אינטרנט ועוד על מנת להעשיר ולרבד את העבודה. בתהליך מחקר זה, למרות ניסיוני לחקור שלושה מקרים ספציפיים במחאה המזרחית בישראל, אציג רקע כללי בנושא המחאה העדתית בישראל ומקורותיה, מתוך הבנה שלא ניתן לנתק את המקרים הללו מהסביבה או מהתנאים מהם צמחו. מכאן, שמחקרי יוגדר כדדוקטיבי ומתיאור כללי אגיע למחקר שלושה מקרים ספציפיים.
    מבנה העבודה כולל תחילה מבוא ובו רקע ספציפי לנושא העבודה המציג בקווים כלליים את התפתחות תנועות המחאה בישראל. לאחריו, פרק העוסק באירועי ואדי סאליב, פרק העוסק בתנועת "הפנתרים השחורים", פרק העוסק בתנועת ש"ס וסיכום שבו אנסה לבחון את סוגי המחאה לאורך השנים, השתנות אופן פעילותן, ההישגים ותוצאות פעילותם בהשוואה אחד לשני ועוד, במטרה לבחון האם קיים חוט מקשר בין קו המחאה המזרחית לאורך השנים.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
אירועי ואדי סאליב
הפנתרים השחורים
מפלגת ש"ס
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים
 
עבודה מס' 40977 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח פילולוגי משווה ללשון חכמים של שטר משפטי מתקופת בר-כוכבא.
רקע-המרד ולשון המסמכים וניתוח הטקסט של הממצא בואדי מורבעאת מס' .22
4,116 מילים (כ-12.5 עמודים), 11 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ואדי מורבעאת מס. 22
ניתוח פילולוגי משווה ללשון חכמים
של שטר משפטי מתקופת בר כוכבא

תוכן העניינים hc0977

1. מבוא
   א) מרד בר כוכבא
   ב) תעודות ומסמכים מתקופת מרד בר-כוכבא
   ג) לשון המסמכים ולשון המגילות בימי המרד
   ד) ואדי מורבעאת מס. 22 - אפיוני הטקסט
       ד.1 צילום המסמך המקורי
       ד.2 תעתיק של מקור והעתק הטקסט
       ד.3 אפיונים כלליים של הטקסט
2. ניתוח הצורות בטקסט
3. השפעות לשוניות על הטקסט
   א) השפעות ארמיות בטקסט .
   ב) השפעות של לשון חכמים בטקסט
4. אפיו הלשוני של הטקסט
מיון התופעות בטקסט
   ב) סגנונו הלשוני של הסופר
5. סיכום

1.   מבוא
א) מרד בר כוכבא
מרד בר כוכבא, שאירע בשנים 135-132 לספירה, הוא הנסיון האחרון להשיב את עצמאותו של
עם ישראל בארצו עד להקמת מדינת ישראל. מכאן חשיבותו הרבה בהסטוריה של ארץ ישראל
בכלל ובהסטוריה היהודית בפרט.
ברקעו של מרד בר כוכבא עמדה אי ההשלמה עם השלטון הרומי בישראל. במשך ימי הבית השני
ובתקופת המשנה לא העניק עם ישראל מעולם לגיטימציה לשליטה נוכרית בארץ.
המרד מאופיין באחדות העם והתלכדותו סביב מנהיג אחד - בר כוכבא - בניגוד למאבקי ההנהגה
שאפיינו את המרידות הקודמות בימי הבית השני. לכן היה מרד זה רב עוצמה בהיקפו והרומאים
התקשו מאוד להביסו. תוצאות המרד היו גם הן רבות משמעות לעם היהודי שישב בארץ, הן
מבחינת מספר ההרוגים והשבויים שנמכרו לעבדות, והן מבחינת גזירות השמד שבאו בעקבותיו
והמשבר הכלכלי והחברתי העמוק שפקד את יהודה לאחר התבוסה. בעקבות כשלון המרד
הועתק מרכז היישוב היהודי מיהודה אל הגליל ויהודים רבים עזבו את ארץ ישראל.

ב) תעודות ומסמכים מתקופת מרד בר כוכבא
האוצרות הגנוזים של תעודות ומגילות, שנתגלו במערות מדבר יהודה מהווים את המקור העיקרי
כיום לחקר תקופת בר כוכבא וכת הקומראן. קבוצה גדולה וחשובה של תעודות הן המגילות
הגנוזות של כת המגילות, שנתגלו בעיקר במערות באזור קומראן ובמצדה. קבוצה חשובה שניה
כוללת תעודות, אשר חלקן מימי המלחמה הראשונה של היהודים ברומאים, שבה חרב בית
המקדש (70-66 לספירה בירושלים ועד 73 לספירה במצדה), ורובן מימי המלחמה השניה, היא
מלחמת בר כוכבא (135-132 לספירה).
לקבוצה זו שייכים מגוון של מכתבים, חוזים ומסמכים אחרים שהלוחמים ומשפחותיהם לקחו
עם הימלטם למקלט שבמערות, ושם הם נשארו לאחר כשלון המרד. תעודות אלה מהוות עדות
חשובה לשנות המלחמה ולימי בר כוכבא בכלל.
שמו של בר כוכבא - בר כוסבא - נודע לראשונה בכתיבו המדויק ממכתביו שנמצאו בואדי
מורבעאת ובנחל חבר. מתעודות אלה מוכרים לנו כיום גם שמות מפקדים אחרים במלחמה.
בתעודות האישיות שנתגלו במערות אנו מוצאים בפעם הראשונה נוסחים שלמים של חוזים
אישיים כגון כתובה, גט ושטרות מכר וחכירה, הנזכרים במקורות מאוחרים יותר. תעודות אלה
כתובות עברית, ארמית, נבטית ויוונית.

ג) לשון המסמכים ולשון המגילות בימי המרד
רבים סבורים שהלשון החיה בפי אנשי הכת מקומראן היתה למעשה לשונם של חז"ל בני זמנם,
אלא שאנשי הכת ניסו להסתיר את הדבר בחקותם את המקראית הקלאסית. לאחרונה הציע
מורג לראות בלשון המגילות דיאלקט בפני עצמו, שכן רבים קוי הלשון המייחדים אותה מן
המקראית המאוחרת.
אמנם רבים ייחודי התצורה בלשון המגילות שאינם באים במקראית המאוחרת, אך רוב רובם
הם ייחודים פונולוגיים או מורפולוגיים אשר הכתיב לבדו יכול לגלותם או להסתירם. אמנם דרך
הכתיב שנהגה בקומראן משקפת דרך הגיה שונה מזו העולה מן המסורת הטבריאנית, אך מכיוון
שסופרי המקרא שמרו את הכתיב החסר, אפשר שזה מכסה על דרך הגיה קרובה לזו המשתקפת
מספרות קומראן, ושמסורת ההגיה הטבריאנית היא פרי התפתחות מאוחרת. לעומת זאת,
מבחינת התחביר ואוצר המילים של לשון המגילות בהשוואה ללשון ספרי המקרא המאוחרים  -
אנו מוצאים זיקה בין השתיים. דפוסי התחביר המייחדים את לשון המגילות ביחס למקראית
הקלאסית משותפים כמעט כולם למקראית המאוחרת. 

 

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.

סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-3] מתוך 3