היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 63135
סוגים שונים של קו תרפיה, התפתחות ההנחיה בקו, יתרונות וחסרונות של השיטה קווים מנחים להבניית העבודה בקו.
2,943 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 31802
וכאמצעי להערכה חלופית תוך שימת דגש על האינטרקציה בין התלמיד למורה
4,622 מילים (כ-14 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70066
תבנית של תוכנית בטיחות בהתאם להנחיות משרד הכלכלה.
7,583 מילים (כ-23.5 עמ'), 0 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65957
מצוות הגמילות חסדים על פי התורה על פי הנחיות חז"ל בהיבטים השונים: בין אדם לרעיהו, בין החברה לבין היחיד וכד'.
10,970 מילים (כ-34 עמ'), 23 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 32588
הנחיות היסוד בהוראה, המטרות, תיאור השיטה, בדיקה כיצד נתאים את סיפור המקרא להבנתו של הילד + מערכי שיעור.
3,765 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 31629
ניתוח תהליך קבוצתי תוך התייחסות למטרות ולנורמה הקבוצתית, לשלבי הקבוצה וליחידת ההנחיה כולל סקירת ספרות מקצועית.
4,236 מילים (כ-13 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10345
סקירת גלויי הדעת, הנחיות החוק, פס"ד מנחים בדיקה אמפירית ומסקנות.
7,209 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 32664
סקירת "מקראות ישראל" ובדיקת הנחיות היסוד לגבי תפיסת המינים, סטראוטיפים ועוד.
3,470 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8