היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 63446
האסטרטגיה השיווקית, תמהילי השיווק, הפצה, המחרה והתקשורת.
2,989 מילים (כ-9 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63101
Cumberland Metal Industries - Case Study
4,775 מילים (כ-14.5 עמ'), 0 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 62880
השינויים החלים בסביבה הארגונית, המעוררים ומחייבים את הצורך בהכשרתם של מנהלי המחר, ובחינת שיטות ההדרכה האפקטיביות והמומלצות ובחינה בשימושם בגוף ציבורי.
6,152 מילים (כ-19 עמ'), 22 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61320
בחינת אסטרטגית המחרה לחדרי האירוח בעקבות כניסה של מתחרה חדש.
2,697 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 182.95 ₪
עבודה מס' 68205
כיצד להחדיר את המוצר לארץ: שיטות המחרה, אסטרטגיות שיווק אפקטיביות, פילוח שוק רלוונטי, והתנהגות הצרכנים.
2,655 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5