היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 69104
ניתוח קצר של שלוש פרסומות לבירה.
1,105 מילים (כ-3.5 עמ'), 0 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 61798
הרקע ההיסטורי והמשפטי לשאלת מעמדה של ירושלים, החל מהכיבוש הבריטי ועד סוף שנות התשעים.
6,339 מילים (כ-19.5 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66248
הרקע והמניעים להקמת העיר רמלה ע"י סלימאן בן עבד אלמלכ במאה ה-8, מרכיבים עירוניים בבנייתה והסיבות שהביאו לדעיכה במאה ה-11.
3,679 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 63267
3,185 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 61776
ניתוח השוק והחברה, הבעיה המרכזית של החברה והצעה לפתרון הבעיה.
8,819 מילים (כ-27 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62542
ניתוח כללי והתמקדות בחברת טמפו.
12,035 מילים (כ-37 עמ'), 13 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68585
דיון בשווה ובשונה בין שני המקרים ובהתמודדות המוניציפאלית-פוליטית עם סוגיות של חיים משותפים בין שתי אוכלוסיות אתניות שונות-יריבות בעבקות מלחמה.
5,197 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68871
מאמר הדן באופן כללי במתח המתמיד בין ירושלים ותל אביב.
3,229 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50968
סקירת החברה וניתוח אסטרטגי לפי מודלים, תוך הצעת חלופות אסטרטגיות.
3,629 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 149.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12