היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 61908
על ייסודה וקיומה של המושבה הגרמנית בחיפה.
3,694 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61492
עלייתן של המושבות הראשונות על הקרקע, מצוקותיהן וכניסתן תחת חסות הברון רוטשילד.
4,683 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65451
בחינת השפעות התיירות הכלכליות, החברתיות-תרבותיות והסביבתיות.
3,273 מילים (כ-10 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66789
סקירה כללית של הגורמים שהשפיעו על התפתחות החקלאות במושבות הגליל.
4,134 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64438
הרקע לשיקולים שעמדו בפני מקבלי החלטות בנוגע לשימושי הקרקע של המושבה שרונה וההשלכות מבחינה גיאוגרפית היסטורית.
9,397 מילים (כ-29 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63998
כיצד ניתן ליישב את פרדוקס העצמה בהכרזת העצמאות של המושבות באמריקה מול בריטניה?
996 מילים (כ-3 עמ'), 5 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 61072
ההתפתחות שחלה במושבות - ממושבות קולוניאליות תחת שלטון האימפריה הבריטית אל עבר פדרציה של אותן מושבות.
6,318 מילים (כ-19.5 עמ'), 14 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 67187
הספר גיא אוני (רומן היסטורי ספרותי) של שולמית לפיד וכיצד הוא נתפס בעיני הקוראים כמעצב את דעת הקהל בנוגע לראש פינה.
10,209 מילים (כ-31.5 עמ'), 13 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 40457
שורשי המורשת האמריקאית, ממושבות לברית מדינית, שלבים בעיצוב החוקה הפדרלית ומבנה ותוכן החוקה.
10,690 מילים (כ-33 עמ'), 17 מקורות, 385.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14