היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
אליטות
עבודה מס' 40412
אליטות פוליטיות-תאוריה, רקע היסטורי-חברתי מצב מהפכני בדרום תימן,הNLF- והאליטות.
6,217 מילים (כ-19 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 21531
בחינת הטענה כי האליטות (פוליטית, כלכלית,צבאית) קשורות ביניהן, הצגת המפלגות הגדולות ושימושן בעוצמה הכלכלית והצגת תוצאות השינויים.
4,606 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 21514
סקירת אליטות הקצינים שחוללו מהפכות במצרים, סוריה ועיראק, סקירת פעילותן, מאפייניהם ומהלכי ההפיכה.
2,590 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60076
הצגת התנועה כמקרה מבחן להשתתפות פוליטית חוץ פרלמנטרית.
3,263 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 23007
בדיקת עיסוקיהם, חברותם במועדונים שונים, הזרם הדתי אליו השתייכו וכו'.
3,873 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62976
הגורמים שהביאו לנפילתה של אליטת השלטון מהשמאל ולעלייתה של אליטת הנגד מהימין.
6,946 מילים (כ-21.5 עמ'), 12 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 60114
בחינת מעמדן של האליטות הסוריות המקומיות תחת הקונסטלציה של האימפריה העות'מנית ותוך התערבויות חוזרות ונשנות של המעצמות האירופאיות בפוליטיקה הפנימית בסוריה.
5,064 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65798
האם מדובר בשמירה על קונצנזוס ערכי החיוני להמשך קיומה של החברה או שמא זהו שימור האליטה הדתית על מנגנוניה הבירוקרטים?
4,912 מילים (כ-15 עמ'), 28 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 68276
תיאור, בחינה וניתוח כיצד האליטה העיתונאית בנתה ועיצבה את הזהות הלאומית, תוך הגדרת המתנחלים כאחר לקולקטיב הלאומי.
7,397 מילים (כ-23 עמ'), 32 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11