היישום אינו מחובר לאינטרנט

המדיניות הקיימת בישראל כלפי מניעת אלימות בספורט

עבודה מס' 070414

מחיר: 439.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ספרות וארבעה ראיונות עומק עם בעלי תפקידים שונים בעולם הספורט.

11,670 מילים ,32 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

משחר ההיסטוריה ענף הספורט היווה אפיק לגיטימי וחיובי בתרבות האנושית. עיקר תשומת הלב נעה סביב תיעולן של פעילויות הנתפסות כשליליות ותרגומן לפעולות מקובלות ורצויות בחברה. יחד עם זאת, פעילות גופנית צורכת זמן ממושך ואנרגיה בין יחידים וקהילות. בנסיבות מסוימות תחרויות ספורט עלולות להעמיד ספורטאים, מאמנים וצופים במצבים בהם הכללים והנורמות המקובלות בספורט יכולים להישבר "בקלות", ועלול ים להיווצר עימותים אגרסיביים. (Endresen & Olweus, 2005)
אלימות מוגדרת כהתנהגות המאופיינת בהפגנת רגשות חופשית שאינה מתחשבת לחלוטין בנורמות תרבותיות וביחסים חברתיים סדירים (ברום וסלזניק, 1979 כמוזכר בגלילי, לידור ובן פורט, 2009). סוגיית האלימות בספורט עלתה לכותרות בשנים האחרונות, לאור מספר מקרים קיצוניים בהם אירעו פגיעות גוף בקרב צופים במגרשים. בניסיון להתמודד עם תופעת האלימות בספורט, המדיניות בישראל כוללת מחד את החוק למניעת אלימות בספורט התשס"ח 2008, שתכליתו להפחית את מימדי התופעה, ומאידך את הקוד האתי של משרד התרבות והספורט ב-2008.
החוק אינו נותן הגדרה מפורשת של המושג "אלימות בספורט". אולם על פי פרק ד' של החוק, שכותרתו "אכיפה ועונשין" ניתן להצביע על ההתנהגויות החורגות מכללי הספורט המקובלים. סוגי ההתנהגויות שנכללות בקטגוריה זו: הפרעה לסדר הציבורי, התנהגות אלימה, הכנסת חפצים אסורים, התבטאות גזענית וכניסה לשדה המשחק ללא אישור. לעתים, לא רק המעשה האלים נתפס בר ענישה, אלא גם הכוונה לבצעו (ספר החוקים 2182, התשס"ח 2008).
הקוד האתי הגנרי נועד לשרטט את קווי היסוד של האתיקה המקצועית בקרב המעורבים בספורט בישראל. חשיבותו נועדה להבטיח סדר חברתי באמצעות כללי אתיקה המגדירים את ההתנהגות המקצועית והערכית הראויה. כללי התנהגות אלה משרתים את מטרות הארגון ומסייעים להתמודד עם שאלות ערכיות, המתעוררות במהלך הפעילות השוטפת ותורמים לשיפור תפקודו של הארגון (משרד התרבות והספורט, 2008).
ממצאי מחקר זה העלו כי הנושא המרכזי ביותר אשר צריך להוות בסיס למדיניות הישראלית הוא החינוך להתנהגות בלתי אלימה בספורט, תוך חיזוק ההתנהגות החיובית. נושא החינוך בשלבים המוקדמים ככל האפשר עלה כבעל פוטנציאל לשינוי אמיתי ומניעת התופעה וזאת בניגוד לטיפול החוקי, האכיפתי, אשר מטפל במקרים לאחר שהתרחשו בפועל.

תוכן עניינים
תקציר
מבוא
סקירת ספרות- מבוא תיאורטי
1. אלימות בספורט והגדרותיו
2. מקומה של אתיקה בארגוני הספורט
3. תפיסות תיאורטיות המסבירות אלימות בספורט
4. תרומתם של גורמים נוספים לאלימות בספורט
5. חינוך לערכים דרך ספורט
6. המדיניות כלפי מניעת אלימות בספורט בישראל
6.1 חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח- 2008
6.2 קוד הבסיס: כללי אתיקה לספורט בישראל קוד להגינות והתנהגות ספורטיבית
6.3 המדיניות הישראלית, הלכה למעשה
מתודולוגיה
ממצאים
1. חינוך ואלימות בספורט
חינוך במסגרות השונות
הורים וחינוך בהקשר לתופעת האלימות בספורט.
2. תרבות ישראלית ואלימות בספורט
3. פתרונות
3.1 הקוד האתי
3.2 תשתיות
3.3 תכניות התערבות
4. אכיפה
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

* הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את הראיונות.

קטע מהעבודה:

בישראל נעשה שימוש נרחב בידע ובניסיון שנצברו במדינות אחרות בתחום זה. בעקבות זאת בשנת 2012 גובש הקוד להגינות ולהתנהגות ספורטיבית בישראל על ידי שרת התרבות והספורט לימור ליבנת יחד עם המרכז לאתיקה בירושלים (משרד התרבות והספורט, 2011). החלטה זו נועדה לקדם מדיניות אחידה הפועלת תחת קורת הגג של מנהל הספורט. הטמעת הקוד האתי מחייבת את כל אחד מגופי הספורט השונים לעמוד בכללי האתיקה שנקבעו. אי עמידה בו תגרור סנקציות כלכליות (מעריב, 2012 ספטמבר 27).

תגים:

ספורט · אלימות בספורט · אלימות · כדורגל · חינוך · תוכניות מניעה · תרבות ספורט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המדיניות הקיימת בישראל כלפי מניעת אלימות בספורט", סמינריון אודות "המדיניות הקיימת בישראל כלפי מניעת אלימות בספורט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.