היישום אינו מחובר לאינטרנט

סרבנות ומרי אזרחי בישראל

עבודה מס' 069959

מחיר: 289.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התפתחות ההלכה הפסוקה והאכיפה בנושא.

7,718 מילים ,15 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

השירות הצבאי בישראל הוא חובה אזרחית ומשפטית, המעוגנת בחוק יסוד: הצבא, ובחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו - 1986 (להלן: "חוק שירות ביטחון").
חובת השירות הצבאי מוטלת לכאורה באופן שוויוני, אך קיימים לה מספר חריגים, ובהם הפטורים הקבועים בחוק שירות ביטחון - הפטור הכללי שבסמכות שר הביטחון הניתן על-ידי ועדת פטור מטעמי מצפון בה חברים חיילים ואזרחים (סעיף 36), והפטור שבדין שהינו ייחודי לנשים בלבד (סעיף 39).
בשורה של פסקי דין אימצה הפסיקה הישראלית אמת מידה המבחינה בין סרבנות מצפון כוללנית או מלאה המוכרת כעילה לפטור מחובת שירות צבאי, לבין סרבנות "סלקטיבית" אידיאולוגית-פוליטית שאינה מוכרת כעילה לפטור כאמור.
יחד עם זאת, כמובהר בדיון זה, דומה כי באופן פארדוקסלי, מתאפיינת אכיפת הדין דווקא באותה "סלקטיביות" אותה מתיימרת היא לשלול בשם צביונה הדמוקרטי של מדינת ישראל, ומוטה היא לטובת הגנה על צביונה "היהודי".
בפרק א' נעמוד על עיקרי האבחנה הפילוסופית בין סרבנות מצפון לבין מרי אזרחי ונבצע סקירת רקע כללית של הסרבנות בישראל, ובפרק ב' ייבחן האופן בו התפתחה ההלכה הפסוקה ונאכף הדין בישראל בעניין זה - במהלך הדיון ניתן יהא להתרשם מאופיה הסלקטיבי של האכיפה בישראל, בו נדון בסיכום לגופו של עניין.

תוכן העניינים:
מבוא
א. סרבנות
א.1. סרבנות מצפון
א.2. מרי אזרחי
א.3 הסרבנות בישראל
ב. משפטי האידיאולוגים
ב.1. בג"ץ 470/80 גדי אלגזי נ' התצ"ר (לא פורסם)
ב.2. בג"צ 734/83 יעקב שיין נגד שר הבטחון, פ"ד לח(3) 393
ב.3. בג"צ 7622/02 דוד זונשיין נ' הפרקליט הצבאי הראשי, פ"ד נז(1) 726
ב.4. מט 151/03 התובע הצבאי נ' מטר (פורסם בפדאור)
ב.5. עתירות בן ארצי
ב.6. בג"ץ 2383/04 ליאורה מילוא נ' שר הבטחון, פ"ד נט(1) 166
ב.7. בג"ץ 266/05 פילנט נ' סגן הפרקליט הצבאי הראשי, פ"ד נט(4) 707
ב.8 רע"פ 5716/08 התובע הצבאי הראשי נ' סרן (מיל') משה בוטביה
ב.9 בג"ץ 1213/10 אייל ניר נ' יו"ר הכנסת (פורסם בנבו)
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

סרבנות מצפון היא הפרת חוק מטעמים מוסריים, הנובעת מהתנגשות בין עקרונות מוסר עיליים של הסרבן לבין איומים לפגיעה בהם. (12)
היא מעשה פרטי, ממניעים אישיים, שעל-פי רוב לא ניתן להכלילם - שאיפה למנוע הוראה שאינה עולה בקנה אחד עם ערכיו הדתיים, המוסריים, האישיים, של הסרבן או עוול מוסרי עקב ציות לה. (13)

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סרבנות ומרי אזרחי בישראל", סמינריון אודות "סרבנות ומרי אזרחי בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.