היישום אינו מחובר לאינטרנט

מסגרת האחריות של משלח בינלאומי

עבודה מס' 069940

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת מעמדו המשפטי של המשלח הבינלאומי בכלל ולאור מעמדו של המוביל הימי והאווירי, בפרט.

8,569 מילים ,35 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

במסגרת עבודה זו נבקש לבחון את מעמדו המשפטי של המשלח הבינלאומי בכלל ולאור מעמדו של המוביל הימי והאווירי, בפרט.

סחר בין לאומי מהווה חלק בלתי נפרד מההתפתחות ההיסטורית של האנושות. יחד עם זאת, הסחר המודרני עבר שינויים ותהפוכות משמעותיות, אשר שינו ומשנות את פני הסחר הבינלאומי.

את התפתחות הסחר הבינלאומי ניתן לייחס למספר מאפיינים. ראשית, בעידן המודרני היכולת ליצור תקשורת בין מקומות רחוקים על פני העולם עברו התפתחות משמעותית, לאור התפתחות התקשורת בכלל ורשת האינטרנט בפרט. היכולת ליצור תקשורת פשוטה, מהירה וזולה, הגדילה את האפשרות ליצור קשרים עסקיים ומסחריים, וכך הקלה על הסחר הבינלאומי.
התפתחות משמעותית נוספת שהחלה במהלך המאה העשרים, הינה המהפך הדראסטי ביכולת השינוע של סחורות על פני מרחקים ניכרים. במהלך המאה העשרים, חלה התפתחות משמעותית באמצעי התחבורה הממונעים. התפתחות זו קידמה את יכולת התחבורה היבשתית והימית ולראשונה נפתחה האפשרות לתעבורה אווירית.
בין היתר, לאור התפתחויות אלו, הפך המסחר בינלאומי למהיר, נגיש וזול יותר. תהליך זה שינה את פני , הצריך התמודדות עם מצב שלא היה מוכר קודם לכן, לאור הקשרים בין גורמים במדינות שונות. מצב זה השפיע באופן ניכר על המערכת הפוליטית הבינלאומית ויחסי סחר החוץ של מדניות, מכיוון שמדינות הכירו בכך שעל מנת לאפשר את הקדמה וההתקשרות הבינלאומית, יש צורך ביצירת שיתוף פעולה, לצורך הסרת חסמי סחר, כשאחד הידועים והמשמעותיים, הינו בעיית המיסוי הכפול ואמנות המס שנערכות בין מדינות, על מנת להתגבר על סוגיות אלו.

הסחר הבינלאומי יצר גם שורה של סוגיות משפטיות אשר הצריכו התייחסות, לאור שאלת משטר האחריות על סחורה, שאלת הפורום הנאות והסמכות המקומית ושאלות חוזיות סבוכות נוספות שתעוררו. בנוסף ולאור האספקטים המשפטים השונים, התעורר הצורך בגופים שיקנו גיבוי לוגיסטי ומשפטי למסחר הבינלאומי, וזהו בין היתר, תפקידו של המשלח הבינלאומי.
במסגרת עבודתנו זו, ננסה להבין מי הוא "המשלח הבין לאומי" ובין היתר, לענות על שאלות כגון מה תפקידו, מה גדר האחריות המוטל עליו בעולם הסחר הבין לאומי, מה הדין החל עליו (בארץ ובעולם), וכן ננסה לעמוד על ההבחנה בין תפקידו והאחריות המוטלת עליו, לעומת גורמים נוספים שהינם חלק ממארג נותני השירותים המניעים את הסחר הבינלאומי. בפרט אמורים הדברים, בנוגע למוביל הבין לאומי - שבשורה של הוראות חוק ואמנות, ישנה התייחסות מפורטת ומוגבלת לאחריותו, לכשלים ונזקים הקשורים לתחום אחריותו.
בסיום עבודתנו זו, ננסה לנטר מגמות ולגזור מסקנות.

תוכן עניינים:
מבוא ורקע
המשלח הבינלאומי - תפקידו ואחריותו
פרק א': התפתחות מוסד המשלח במהלך השנים
פרק ב': מעמד המשלח - האחריות המשפטית, זכויותיו וחובותיו
1. ההבחנה בין משלח 'סוכן' למשלח 'מוביל' והתשתית הנורמטיבית
2. יחסי שולח-שלוח לעומת יחסי מזמין-קבלן וכלל האחריות הנזיקי
3. זכותו של המשלח-המוביל ליהנות מההגנות החלות על מוביל בפועל
פרק ג': ההבחנה בין החובה החוזית לחבות הנזיקית
פרק ד': התייצבות ההלכה ושלילת מעמדו של המשלח כמוביל
פרק ה': השלכות ומשמעויות לגבי תפקידו של המשלח
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

המשלח הבינלאומי הינו גורם מתווך אשר אחראי על ניהול העברת סחורות, ממקור הסחורות ליעדן. כמו כן, לעיתים המשלח אינו מבצע את הובלת המטען בפועל, אלא מהווה גורם מקשר בין שולח המטען לבין מעביר המטען(1). ישנו קושי להגדיר את תפקידו של המשלח הבינלאומי באופן מדויק, שכן תפקידיו אינם קבועים וחד משמעיים: ישנם משלחים שהם גם בעלי אמצעי התחבורה או חוכרים אותו, ויש כאלו אשר מהווים אנשי קשר בין מקור המטען לבין המוביל. במהלך השנים, המשלחים לקחו על עצמם תפקידים נלווים שונים, כדוגמת הסדרת ביטוח המטען, טיפול בשטרי מטען ואשראי דוקומנטארי(2).

תגים:

סחר בינלאומי · משלח בינלאומי · סחר · מסחר · שילוח · הובלה · תובלה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מסגרת האחריות של משלח בינלאומי ", סמינריון אודות "מסגרת האחריות של משלח בינלאומי " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.