היישום אינו מחובר לאינטרנט

מסירות נפש לצורך קיום מצווה שאינה בגדר יהרג ואל יעבור

עבודה מס' 069581

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עיונים בגישת התוספות בהשוואה לגישת הגמרא.

5,976 מילים ,28 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

בעבודה זו ישנם שלושה פרקים:
פרק א - הזמן המחייב מסירות נפש. בפרק זה מובאת סקירה מקיפה אודות המחלוקת, בתוספת הסבר מורחב לגבי המושגים מצוות "יהרג ובל יעבור" מול יתר המצוות, עת שמד ומושגים נוספים הנוגעים לנושא.
פרק ב - בירור שיטות הרמב"ם והתוספות בנושא "וחי בהם". בפרק זה נסקרו השיטות המנחות את הרמב"ם ובעלי התוספות בהקשר למחלוקת, והובאו מאורעות נבחרים מן התורה והתלמוד לגבי נושא מסירות הנפש.
פרק ג - ההבדל בין אדם גדול לאדם פשוט לגבי תחום מסירות הנפש. בפרק זה מוסברים המאורעות שהובאו בפרק ב לאור העיקרון המנחה את דברי המפרשים. בנוסף לכך, בפרק זה מובאת גם דעת החסידות.
העבודה מתבססת על ספרי יהדות בסיסיים כמו המשנה, התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי, על ספרי חסידות כמו התוועדויות וליקוטי שיחות, וכן על ספרים כלליים נוספים, כמו "אבני קודש" של הרב פנחס וויס.
ייחוד העבודה לעומת הספרים הנקובים לעיל הוא שהיא חוקרת את נושא מסירות הנפש תוך העמקה במקורות הרבים האמורים ותוך מיזוג עם הפן הפנימי של החסידות.

תוכן עניינים:
פתח דבר
מבוא

פרק א -הזמן המחייב מסירות נפש
מצוות "יהרג ואל יעבור"
ההבדל בין מצוות "יהרג ואל יעבור" לבין מצוות אחרות
המקור לגבי עבודה זרה
המקור לגבי שפיכות דמים
המקור לגבי גילוי עריות
מקרים נוספים של "יהרג ואל יעבור"
מסירות נפש בעת שמד
אדם שעבר על מצוות "יהרג ואל יעבור"
אדם המעוניין להחמיר על עצמו

פרק ב - בירור שיטות הרמב"ם והתוספות בנושא "וחי בהם"
אופן ביאורו של הרמב"ם לגבי פירוש "וחי בהם"
אופן ביאורם של בעלי התוספות לגבי פירוש "וחי בהם"
דוגמאות לגישות אלו מתוך מאורעות המוזכרים בתלמוד

פרק ג - ההבדל בין אדם גדול לאדם פשוט לגבי תחום מסירות הנפש
סיפורו של יוסף בהתאם להבדל זה
אסתר המלכה בהתאם להבדל זה
חנניה, מישאל ועזריה בהתאם להבדל זה
התנהגות החשמונאים בהתאם להבדל זה
בני חשמונאי - מסירות נפש ללא הגבלה
אלישע בעל הכנפיים בהתאם להבדל זה
החסיד וברכת השלום בהתאם להבדר זה
מסירות נפש על פי תורת החסידות
מסירות נפש הנדרשת בימים אלו

סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה נכתבה במסגרת מכללה תורנית.

קטע מהעבודה:

התורה הקדושה, המנחה את היהודי לראות בחיים קדושה, לקדש את החיים, לשמור עליהם, ולהיזהר מלקפח אותם, כותבת "ונשמרתם לנפשותיכם מאוד". מפסוק זה מובן כי היהדות היא דת המעדיפה את חיי האדם על פני מותו. כפי שנאמר: "וחי בהם ולא שימות בהן"(1). כלומר, מצוות התורה ניתנו על מנת שהאדם יחיה איתן, ולא על מנת שימות בזכותן.

תגים:

מסירות נפש · יהרג ואל יעבור · יעבור ואל יהרג · תוספות · גמרא

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מסירות נפש לצורך קיום מצווה שאינה בגדר יהרג ואל יעבור", סמינריון אודות "מסירות נפש לצורך קיום מצווה שאינה בגדר יהרג ואל יעבור" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.