היישום אינו מחובר לאינטרנט

קליטתם של תלמידים עולים במערכת החינוך בישראל: אפקטיבי ביחס להשקעה?

עבודה מס' 069550

מחיר: 265.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים ובחינת יישום המלצות בעניין.

7,072 מילים ,24 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

בתהליך קליטתם של בני נוער בישראל נודע תפקיד מרכזי למערכת החינוך בכלל ולבתי הספר בפרט. המעבר של התלמידים העולים לתרבות בית ספרית חדשה, תרבות שונה מזו שהכירו בארץ מוצאם, מציב בפניהם אתגר התמודדות עם קשיי הסתגלות רבים (ליברמן, עמ' 122, 1992).
החל משנות ה- 90 נעשו מחקרים רבים אודות קליטת תלמידים עולים במערכת החינוך. מחקרים אלו בדקו את מדיניות משרד החינוך, והתבססו בעיקר על התבטאויות של הדרגים הניהוליים במטה משרד החינוך ועל חוזרי מנכ"ל בנושא זה.

על רקע נושא זה עולה שאלת תרומתו של בית הספר לקליטת תלמידים עולים. הגדרת קליטת העלייה כאתגר לאומי וכערך, מציבה את בית הספר ליטול חלק עיקרי במאמצים להצלחת תהליך קליטת העלייה.
בעבודתנו זו, מתוך מחקרים ומתוך מחקרה של פרופ' אילנה שוהמי מאוניברסיטת ת"א, בדקנו מספר המלצות של ועדות אשר המליצו למשרד החינוך ליישום בבתי-הספר.
שאלת המחקר היא: כיצד והאם יושמו ממצאי הועדות (הרעיונות, העקרונות, הפרשנויות) על שינוי מדיניות קליטת התלמידים העולים במערכת החינוך?

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה ספרותית:
-גורמים מרכזיים המשפיעים על הישגי תלמידים עולים
-עברית שפה שנייה ורכישת שפה שנייה
-המדיניות הלשונית לגבי העולים במערכת החינוך, הוראת העברית
-היחס לשפות המוצא של העולים
-סיכום הנחיות של משרד החינוך לבתי-הספר ביחס לחוסר עקביות לשימוש בשפת המוצא של העולים
דוח מדעי טכני שנבדק במחקר (לוין, ת', שוהמי, א', ספולסקי, ד', לוי-קרן', ענבר, ע', ושמש,מ' (2002). מצבם הלימודי של תלמידים עולים. דוח מחקר שהוגש למשרד החינוך, לשכת המדענית הראשית. אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך)
מסמך הישגי תלמידי עולים -הוגש לוועדת החינוך בשנת 2006
מסמך הישגי תלמידים עולים - הוגש לוועדת החינוך בשנת 2011
ראיון עם המפקח על תלמידים עולים במשרד החינוך
מה לדעתנו בעבודתנו זו מיושם ומה לא מתוך המלצות המחקרים שהוגשו למערכת החינוך
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בספרות המחקר מקובלת התפיסה שככל שהפער בין תרבות המוצא לארץ הקליטה גדול יותר כך יקשה על המהגרים להצליח וממצאי המחקר מאשרים תפיסה זו בולט במיוחד הפער ברמת האוריינות. (ירחון האגף לחינוך יסודי 2003).

תגים:

חינוך · הישגי תלמידים · עולים חדשים · שוהמי · קליטת עלייה · עליה · קליטה · תלמידים עולים · קליטת תלמידים · חבר העמים · אתיופיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קליטתם של תלמידים עולים במערכת החינוך בישראל: אפקטיבי ביחס להשקעה?", סמינריון אודות "קליטתם של תלמידים עולים במערכת החינוך בישראל: אפקטיבי ביחס להשקעה?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.