היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרומתה של מדיניות תכנון המשפחה האיראנית לירידה בשיעור הפריון במדינה

עבודה מס' 069507

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת המדיניות הנטאלית האיראנית במחצית השנייה של המאה העשרים אל תוך העשור הראשון של המאה העשרים ואחת, עם דגש מיוחד על תכנית תכנון המשפחה תחת שלטון המהפכה, שהחלה את פעולתה בשנת 1989.

9,668 מילים ,27 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

הרפובליקה האסלאמית של איראן הצליחה, תוך שהיא מדהימה את העולם כולו, להוריד את שיעור הפריון הכולל שלה מבערך 7 לידות לאישה בתחילת שנות ה-80 לשיעור תחלופה של 2.1 לידות בשנת 2000. כלומר, ירידת הפריון הלאומית הגדולה והמהירה אי פעם, קרתה במדינה תאוקרטית, מזרח-תיכונית ובעלת אוריינטציה פרו-נטאלית מובהקת. העובדה הזו דורשת הסברים ומחקר רב, ואכן, ההתעסקות בנושא בעשור האחרון היא רבה.
מטרת עבודה זו היא לעמוד על תרומתה של תכנית תכנון המשפחה האיראנית שהוצגה בשנת 1989. תכנית שהיוותה היפוך מדיניות מוחלט, לאחר מספר שנים של מדיניות פרו-נטאלית בתקופה שלאחר המהפכה של 1979. בשנים שאחרי השקת התכנית נצפו ירידות בשיעור הפריון האיראני בקצב חסר תקדים.
הערכה זו תתבצע בשלושה חלקים, ובהתאמה העבודה תחולק לשלושה פרקים:
הפרק הראשון סוקר את המגמות הדמוגרפיות האיראניות הרלוונטיות, זאת במטרה לספק את ההקשר הדמוגרפי והסוציו-אקונומי הכללי לירידה בשיעור הפריון. אין כוונה להביא בפרק זה סקירה כוללת ומקיפה של כלל המגמות הדמוגרפיות באיראן, אלא סקירה של המגמות שניתן להצביע עליהן כבעלות קשר חזק לנושא הפריון, לפי התיאוריות הקיימות כיום במחקר, או לחלופין כאלה המהוות רקע הכרחי לכל עיסוק בנושא. המגמות שנבחרו הן הבאות: גידול אוכלוסייה ומבנה הגילאים, רפואה ותמותת תינוקות, שיעור הפריון, אמצעי מניעה, נישואים, השכלה וחשיפה למידע, תעסוקת נשים ועצמאות נשים.
הפרק השני מכיל סקירה היסטורית של המדיניות הנטאלית שהונהגה באיראן מאז המחצית השנייה של המאה העשרים. זאת תוך חלוקה למדיניות לפני המהפכה, המדיניות הפרו-נטאלית שלאחר המהפכה (בזמן מלחמת איראן-עיראק), סקירה של היפוך המדיניות, והצגת תכנית תכנון המשפחה החדשה ב-1989: הצגת מרכיבי התכנית ופעולותיה לאורך העשור האחרון של המאה הקודמת.
הפרק השלישי של העבודה יעסוק בהערכת התכנית שהוצגה ב-1989, או במילים אחרות, הערכת חלקה היחסי של התכנית בירידת שיעור הפריון שארעה באיראן במהלך שנות התשעים. כמו כן הפרק השלישי ינסה לערוך שקלול של הגורמים והסיבות השונות שהביאו להצלחה המדהימה הזו בעקיפת יעדי המדיניות הנטאלית של המדינה. השאלה לגבי חלקן של תכניות תכנון משפחה היא שאלה שמעסיקה חוקרים דמוגרפים מזה זמן רב. התיאוריות שקיימות בנושא רבות ומגוונות, ומקיפות תחומים וגורמים רבים. הפרק ינסה להציג את הדעות הקיימות לגבי חלקה של התכנית בירידה של שנות התשעים, כמו גם לסקור מחקרים שמנסים לבודד גורמים בצורה אמפירית ולהראות את תרומתם היחסית. בחלקו השני של הפרק יוצג סיכום של הגורמים ונקודות המפתח להצלחה המדהימה של המדיניות הנטאלית של איראן.

תוכן העניינים
מבוא
פרק ראשון - מגמות
א. מקורות הנתונים
ב. גידול אוכלוסייה ומבנה גילים
ג. רפואה ותמותת תינוקות
ד. שיעור פריון
ה. אמצעי מניעה
ו. נישואים
ז. השכלה וחשיפה למידע
ח. תעסוקת נשים ועצמאות נשים
פרק שני - סקירה היסטורית של המדיניות
א. תקופת השאה - עד 1967
ב. תכנית תכנון המשפחה הראשונה 1967 - 1978
ג. המהפכה - מדיניות פרו נטאלית
ד. מפקד האוכלוסין של 1986 והיפוך המדיניות
ה. התכנית החדשה 1989
פרק שלישי - הערכת תכנית תכנון המשפחה והסיבות "לנס האיראני"
א. חלקה של התכנית בירידת שיעור הפריון
ב. שקלול הסיבות להצלחה
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בתחילת המאה העשרים, הוערך שהאוכלוסייה האיראנית מונה 10 מיליון; שגדלו ל-13 מיליון ב-1933 (גידול של 0.8% בשנה).1 עד שנות הארבעים המאוחרות האוכלוסייה האיראנית גדלה בקצב איטי מאוד. זאת למרות התרבות האיראנית שהיא מטבעה פרו-נטאלית (מעודדת נישואים מוקדמים כערך דתי וחברתי עליון), וכן רמת הרפואה והמבנה החברתי (שיעורי תמותה גם כמשענת כלכלית בגיל מבוגר) שסיפקו תנאים טובים לשיעורי פריון גבוהים. שיעור הפריון אכן היה גבוה מאוד, אך התמותה בתקופה הזו הייתה גבוהה מספיק כדי לבטל את הפריון הגבוה ולשמור על קצב גידול אוכלוסייה נמוך מאוד(4).

תגים:

אנטי נטאלית · שיעור פריון · פיריון · השכלת נשים · אמצעי מניעה · ילודה · דמוגרפיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרומתה של מדיניות תכנון המשפחה האיראנית לירידה בשיעור הפריון במדינה", סמינריון אודות "תרומתה של מדיניות תכנון המשפחה האיראנית לירידה בשיעור הפריון במדינה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.