היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעורבותו של האיחוד האירופאי בסכסוך הישראלי-פלשתיני

עבודה מס' 068872

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מדוע הקונפליקט הסמוי בין מדיניות האיחוד האירופאי לבין מדיניות ישראל לא העמיק לידי קונפליקט שלם? תכנית ההתנתקות מעזה 2003-2004 כמקרה בוחן.

6,521 מילים ,27 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

כתופעה דינאמית, קונפליקט בדרך כלל נוטה להסלים, ולכן, שאלת המחקר תתמקד בסיבות מאחורי אי-העמקתו של הקונפליקט, או מדוע הקונפליקט הסמוי בין מדיניות האיחוד האירופאי לבין מדיניות ישראל לא העמיק לידי קונפליקט שלם? תכנית ההתנתקות מעזה 2003-2004 תשמש כמקרה בוחן.
רקע היסטורי המסכם בקצרה את מעורבותו של האיחוד האירופאי בסכסוך הישראלי-פלשתיני מחד, ואת השתלשלות האירועים של תכנית ההתנתקות מרגע הכרזתה ועד הוצאתה לפועל מאידך, יוצגו הסוגיות העיוניות עליהן מתבסס המחקר, לרבות קונפליקט סמוי מול קונפליקט כולל, מודל ההתפתחות של קונפליקט ושלביו במסגרת הרקע התיאורטי. הפרק המתודולוגי יפרט את השערות המחקר וכן את שיטת המחקר. הנסיבות שהובילו לאותו קונפליקט סמוי בין ישראל ואירופה והגורמים לכך שהקונפליקט הסמוי לא החריף, ייבחנו במסגרת פרק הממצאים. בחלק המסכם של העבודה, יוצגו מסקנות המחקר על סמך ניתוח הממצאים, תוך הבנה משופרת של התהוותו של הקונפליקט, והשוואה בין המשתנים השונים ומידת השפעתם על היקפו המוגבל של הקונפליקט. בנוסף, יוצגו בקצרה התנאים בהם עלול היה הוא להתפתח לידי קונפליקט שלם, עם כיוונים אפשריים למחקר עתידי בתחום. היות וקונפליקט הינו תופעה מולטי-דיסציפלינארית, עבודת המחקר נשענת על מקורות ביבליוגרפים רבים אשר מגיעים מתחום התקשורת, היחב"ל והפסיכולוגיה. הספרות האקדמית החלה לגלות עניין בסכסוכים בינ"ל רק בשנות ה-50. תופעת הקונפליקט הסמוי בפרט, זכתה להתייחסות מצומצמת יחסית בספרות האקדמית, ומירב החומר מתמקד דווקא בסכסוכים אלימים יותר, עם נטייה להסלמה. מקרה הבוחן הנדון הוא אקטואלי ביותר, ולכן הספרות הקיימת בתחום עודנה מצומצמת ומתמקדת בעיקר בהשלכות הפנים-מדינתיות בישראל.

תוכן העניינים:
מבוא
1. רקע היסטורי
2. מסגרת מחקר תיאורטית
א. מודל ההתפתחות
ב. שלבי הקונפליקט
3. מתודולוגיה
4. ממצאים
א. מודל ההתפתחות עד לשלב של קונפליקט סמוי
(i) שלב התכנון המוקדם - מהן נסיבות הקונפליקט?
(ii) אירוע גורם - מדוע נוצר הקונפליקט?
(iii) שלב המודעות - כיצד התהווה הקונפליקט?
ב. מדוע לא התפתח לידי קונפליקט כולל?
5. דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הקונפליקט הינו תופעה מולטי-דיסציפלינארית, ולכן כאשר באים לענות על שאלת המחקר, יש להישען על תיאוריות הלקוחות הן מעולם התקשורת והן על סוגיות עיוניות יחב"ליות. הגדרות המושגים קונפליקט וקונפליקט בינ"ל בפרט, וכן אופן התפתחותם יהוו בסיס לפרק המתודולוגי. קונפליקט כתופעה, הוא דינאמי, וכלל, יש לו נטייה להסלים. לפיכך, החלק התיאורטי יעסוק גם במודל ההתפתחות של קונפליקט על-פי תיאוריית מיטשל (Mitchell), ובשלבים הנורמטיביים של כל קונפליקט, תוך התמקדות בקונפליקט רדום או סמוי.
קונפליקט הוא חלק אינטגראלי של יחסים, ומאידך שיבוש של כל מערכת פעולה נורמטיבית (Lulofs and Cahn 2000: 3).

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעורבותו של האיחוד האירופאי בסכסוך הישראלי-פלשתיני", סמינריון אודות "מעורבותו של האיחוד האירופאי בסכסוך הישראלי-פלשתיני" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.