היישום אינו מחובר לאינטרנט

דפוסי העסקה בלתי שגרתיים ברשות שדות התעופה

עבודה מס' 068850

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח דפוסי ההעסקה הבלתי שגרתיים בין השנים 2000-2008, בהם נפתח טרמינל 3.

7,162 מילים ,35 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

העסקת עובדים בדפוס העסקה לא שגרתי היא אחת מתבניות ההעסקה הגמישות הלא שגרתיות. מאז שנות ה80' של המאה האחרונה, התרחבה שכיחותם של דפוסי העסקה בלתי שגרתיים מתופעה שולית לאחת מתבניות ההעסקה הרווחות בשוק העבודה הישראלי, הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי. התרחבות התופעה נובעת מתחרות כלכלית גוברת ופריחתו של השוק הגלובלי, שינויים טכנולוגים מרחיקי לכת, צמצום במערכות המכוונות את שוק העבודה, ותהליכי הפרטה של חברות ממשלתיות ובעיקר הצורך בצמצום עלויות והתייעלות לשם השגת יתרון תחרותי. התרחבות הסדרי העסקה ארעיים בלתי שגרתיים בשוקי עבודה בעולם חורגים מדפוסי ההעסקה אשר היו מקובלים עד אז, ובכללם הסקטור הציבורי בישראל. דפוסי ההעסקה הבלתי שגרתיים מציבים את העובדים במקום שונה מאשר העובדים בדפוס העסקה שגרתי בדגש על מחויבותו האישית והזדהותו של העובד עם הארגון.
בישראל מתפתחת נורמת העסקה של עובדים בדפוסי העסקה בלתי שגרתית שלכאורה הנה זמנית, אולם עובדים אלו נדרשים לארגון באופן קבוע אך אינם מועסקים כעובדים מן המניין עקב מגבלות הנובעות מהסכמים קיבוציים. שגשוג תופעת העסקה זו בישראל מעבר לתהליכים בינ"ל, ניתן לזקוף להיצע של עולים רבים שהגיעו מאז שנות ה-90 והחלפת העובדים הפלסטינים בעובדים זרים רבים, ומעורבות ממשלות ישראל ונציבות שירות המדינה משנות ה-80 לצמצום העסקה ישירה של כוח אדם בשירות הציבורי, והחלפתם בעובדים בדפוס העסקה בלתי שגרתי תרומה רבה להתגברות התופעה בשירות הציבורי.
דפוס העסקה שגרתי מתקיים בדרך כלל בארגונים ציבוריים ופרטיים. הוא מתאפיין במספר מרכיבים עיקריים: יציבות תעסוקתית, העסקה לטווח זמן ארוך ועבודה במשרה מלאה והאחריות על העובד היא של המעסיק. בדפוס ההעסקה הלא שגרתי, האחריות מוּסרת מן המעסיק ועוברת לעובד עצמו או לשורה של מתווכים. מתוקף כך, המעסיק אינו מציע לעובד יציבות, תעסוקה לטווח ארוך או עבודה במשרה מלאה, אם כי Employability - יכולות העסקה/ בר-העסקה. על העובד לטייב את עצמו. כך למשל, עליו לדאוג בעצמו להכשרות וללימודים על מנת לשמר את ערכו כהון אנושי. כפועל יוצא, נוצרות שתי רמות עובדים באותו ארגון - אלו המועסקים בחוזה שגרתי ואלו המועסקים בחוזה לא-שגרתי. הראשונים יכולים לשפר את תנאי העסקתם בשל ייצוגם על ידי ארגון עובדים, ואילו ה"אחרים" "עובדים דרג ב'" - אינם נחשבים חלק מן הארגון. על פי רוב הסכמי השכר ותנאיהם של העובדים בדפוסי ההעסקה הבלתי שגרתיים נחותים בהשוואה לעובדים מן המניין, ולכן זולים יותר. העסקת עובדים בדפוס העסקה זה מאפשר לארגון המעסיק גמישות בהעסקה בהתאם לצרכיו הארגוניים והתפעוליים.
דפוסי העסקה בלתי שגרתיים בשירות הציבורי בישראל כוללים: העסקה באמצעות קבלני כ"א; העסקה באמצעות קבלני שירותים; חברות מיקור; העסקה באמצעות עמותות; העסקה לפי חוזים למתן שירותי ייעוץ וחוזה בכירים. מטרת עבודה זו הנה לחקור את דפוסי ההעסקה הלא שגרתיים ברשות שדות התעופה שהנה חברה ממשלתית מנקודת מבטה של רשות שדות התעופה.
שאלת המחקר היא: כיצד השפיעה פתיחת טרמינל 3 על דפוסי ההעסקה הלא שגרתיים ברש"ת בין השנים 2008-2000.
טענת המחקר היא: שיקולים כלכליים גרמו להעמקת דפוסי ההעסקה הלא שגרתיים ברש"ת בין השנים 2008 -2000.
שיטת המחקר הנה איכותנית ומתבססת על ראיון עם מנהל גיוס כוח האדם ברש"ת, ניתוח מסמכים של רש"ת, ספרות מקצועית ואתרי אינטרנט. המחקר מורכב ממבוא, לאחריו יופיע החלק התיאורטי בו אסקור את נושא ההעסקה הלא שגרתית ונושאים נלווים, אסקור את פרופיל רש"ת. ובהמשך אנתח את דפוסי ההעסקה ברש"ת ואסכם במסקנות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
3. רשות שדות התעופה
4. מתודולוגיה
5. ממצאים
6. דיון
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה
9. נספח

קטע מהעבודה:

המושג "גלובליזציה" נתפס על פי רוב כמושג כלכלי, בנוסף למשמעויות פוליטיות, מדיניות ואחרות (גידנס, 2000) גלובליזציה, לפי גידנס (שם) היא תהליכים גלובליים של ניידות מוגברת של הון וכוח עבודה המעצבים את תנאי השוק ובכללם שוק העבודה והפרקטיקות הנהוגות בו. היות והשוק מושפע מתנודות רבות המצריכות תגובות מהירות צמחה לה לצד הגלובליזציה פרקטיקה של 'העסקה גמישה'. 'העסקה גמישה' היא הדרך להעסיק עובדים באופן לא שגרתי המאפשר העסקה וסיומה באופן מהיר איתם.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דפוסי העסקה בלתי שגרתיים ברשות שדות התעופה", סמינריון אודות "דפוסי העסקה בלתי שגרתיים ברשות שדות התעופה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.