היישום אינו מחובר לאינטרנט

דמות האישה המזרחית בקולנוע הישראלי

עבודה מס' 067912

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דמות האישה המזרחית בקולנוע הישראלי משנות השבעים וסרטי הבורקס ועד שלהי שנות ה-2000.

24,577 מילים ,25 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

בעבודה זו אדון בנושא דמות האישה המזרחית בקולנוע הישראלי משנות השבעים ועד היום-שלהי שנות ה-2000.
אלה שוחט בספרה "הקולנוע הישראלי: היסטוריה ואידיאולוגיה"(1991) מנתחת את התדמית אשר נוצרה למזרחים בקולנוע הישראלי וכן נוגעת מעט גם בתדמיתן של הנשים.
כיוון ששוחט מתייחסת לקולנוע הישראלי עד שנות השמונים ומכיוון שמאז לא נעשו מגוון מחקרים שהתעמקו בנושא נשים מזרחיות בקולנוע החלטתי להתעמק בנושא זה ולהתייחס לקולנוע של שנות התשעים והאלפיים ביחס לקולנוע שנעשה קודם לכן של שנות השבעים והשמונים, ז'אנר סרטי הבורקס אשר היה פופולארי מאוד בתקופה זו.
בעבודה זו ברצוני לבדוק האם חלו שינויים בייצוגן של הנשים המזרחיות בקולנוע הישראלי בשתי העשורים האחרונים לעומת שתי העשורים הקודמים? אנסה לבחון כיצד הוצגו נשים מזרחיות בקולנוע הישראלי החל משנות השבעים ועד שנות האלפיים והאם סטריאוטיפים ישנים משוכפלים ומופיעים גם בסרטים המאוחרים?

כדי לענות על השאלות הללו בחרתי להתמקד בז'אנר סרטי הבורקס שהחל להראות ניצני התפתחות החל משנות ה-60 כדוגמת הסרט "סאלח שבתי" אשר יהווה עבורי בסיס להשוואה ביחס לסרטים פופולאריים של שתי העשורים האחרונים. בז'אנר סרטי הבורקס בחרתי להתמקד בניתוח ארבעה סרטים: "סאלח שבתי", "צ'ארלי וחצי", "סנוקר" ו"המובטל בטיטו" ביחס לארבעה סרטים אחרים שנוצרו בשתי העשורים האחרונים: "עפולה אקספרס", "סימה ועקנין מכשפה", "סוף העולם שמאלה" ו"ימים של אהבה".
הסיבות לבחירת הסרטים הללו היא עצם היותם סרטים פופולאריים בקרב הציבור הישראלי, סרטים אשר משכו אליהם קהל רב ואחוזי צפייה גבוהים. סרטים אלו עוררו גם דיון ציבורי וזכו לקבל ביקורות מצד חוקרים בתקשורת הישראלית גם כיוון והם סרטים שעוסקים בנושאים עדתיים וגם כיוון ונראה שהם משעתקים סטריאוטיפים עדתיים קודמים.
שיטת המחקר בעבודתי תתבסס על מקורות ראשוניים ומשניים כאשר בפרק הראשון אסקור את המקורות המשניים שלי אשר יכללו מאמרים תיאורטיים וגישות שונות לסוגיות הקשורות בצורה כלשהי לנושא נשים מזרחיות.
תחילה אסקור בפרק זה את התיאוריות המרכזיות בסוגיה של מזרח מול מערב, לאחר מכן אפנה לתיאוריות בסוגיות נוספות כמו תיאוריות פוסט קולוניאליסטיות, תיאוריות ביקורת פמיניסטיות, מזרח ומערב בקולנוע הישראלי, פמיניזם מזרחי, סרטי בורקס ולבסוף נשים מזרחיות בקולנוע הישראלי.
המקורות הראשוניים אשר יסוקרו בפרק השני והשלישי יכללו את הסרטים הישראלים שבחרתי משתי תקופות שהגדרתי, הצגתם וניתוח כל סרט לפי הגישה הטקסטואלית באמצעות ארבעה קריטריונים: סגנון לבוש של הדמויות, אופי והתנהגות הדמויות, היחסים בין הדמויות וסביבתן.
בפרק השני אנסה לבחון את ייצוג האישה המזרחית בז'אנר הבורקס כדי להבליט מעבר או שינוי שייתכן וקיימים במעבר לסרטי שנות התשעים והאלפיים.
בפרק השלישי אנסה לבחון את ייצוג האישה המזרחית בקולנוע של שנות התשעים והאלפיים כאשר אשווה בין ייצוגה הנוכחי לבין ייצוגה בקולנוע הבורקס כפי שניתחתי בפרק השני. בפרק זה אנקוט בגישה האינטרטקסטואלית כאשר אדון בהשפעות טקסטים קודמים וייצוגים קודמים של האישה על הסרטים הנידונים בפרק הנוכחי. בפרק זה אני אוכל לראות אם חלו שינויים בייצוגה של האישה המזרחית ואם כן אילו שינויים חלו. גישה זו תאפשר לי להשוות בין ייצוג האישה בקולנוע של שנות התשעים והאלפיים לבין ייצוגה בז'אנר סרטי הבורקס תוך כדי ניסיון למתן הסבר לתופעה זו או אחרת.

תוך כדי ניתוח הסרטים אתייחס לסממנים שונים אשר מחזיקים בתוכם משמעויות שונות. בנוסף לכך אציג סוגיות שונות אשר עולות מהסרטים הללו וכך אקשר בין סוגיות אלו לבין המקורות המשניים אותם הצגתי.

טענתי העיקרית היא שלא חלו שינויים משמעותיים בייצוג האישה המזרחית בשתי העשורים האחרונים ביחס לשנות ה-70 וה-80. מטרת המחקר היא לבדוק אם אכן לא חלו שינויים משמעותיים וכך לחזק את טענתי או שמה דווקא כן חלו שינויים.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1: רקע תיאורטי
1.1 גישות פוסט קולוניאליות)סעיד,באבא)
1.2 הציונות כתנועה קולוניאליסטית
1.3 תיאוריות וגישות פמיניסטיות
1.4 תיאוריות פמיניסטיות קולנועיות
1.5 פמיניזם מזרחי
1.6 המפעל הקולנועי בישראל והדגמים הבולטים בו

פרק 2: קולנוע מעמדי-עממי וז'אנר סרטי הבורקס
2.1 סלאח שבתי כפותח תקופה(1964)
2.2 צ'ארלי וחצי"(1977)
2.3 סנוקר(1975)
2.4 המובטל בטיטו(1987)
2.5 סיכום הפרק

פרק 3: קולנוע ישראלי של שנות ה-90 וה-2000
3.1 עפולה אקספרס(1997)
3.2 סימה ועקנין מכשפה(2003)
3.3 סוף העולם שמאלה(2004)
3.4 ימים של אהבה(2005)
3.5 סיכום הפרק

פרק 4: סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

בפרק זה אציג את היחסים הדיכוטומיים שבין המערב לבין המזרח וכן שתי גישות פוסט קולוניאליות עיקריות ושונות זו מזו אך גם משלימות זו את זו, זו של סעיד וזו של באבא, גישות אשר יהוו עבורו כלים לניתוח והבנת ייצוג האישה המזרחית בקולנוע הישראלי.
"במשך אלפי שנים כינו האירופים("המערב") את הארצות הממוקמות מזרחית לאירופה היוונית-רומית והנוצרית בשם "מזרח"("אוריינט מרומית: Oriens= מזרח). הכוונה למדינות הנמצאות ממזרח לים התיכון או דרומית לאירופה. זהו גם הכינוי לארצות אסיה ולעיתים לארצות דרום-מערב אסיה."(ארליך, חגי:1987, 125).

מקורות:

ארליך, חגי, 1987. "מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה", חטיבה א', האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 125.
ג'אנטי, לואיס, 2000. "להבין סרטים", תרגום: דן דאור, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה.
גרבר, חיים, 1999. "עוד על פולמוס המזרחנות:עשרים שנה לספרו של סעיד", בתוך: תיאוריה וביקורת 14, עמ' 133-140.
גרץ, נורית, 1993. "סיפור מהסרטים-סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע", ת"א: האוניברסיטה הפתוחה.
דהאן-כלב הנרייט, 1999. "פמיניזם בין מזרחיות לאשכנזיות" בתוך: ד.יזרעאלי ואחרות(עורכות), "מין, מגדר פוליטיקה", קו אדום- הקיבוץ המאוחד, עמ' 217-266.
דהאן-כלב, הנרייט, 2002. "מנוחשלות: עיוורון מגדרי בתאוריות פוליטיות ושקיפותן של נשים מזרחיות", סוציולוגיה ישראלית, 4 , 265-287.
דה בובואר, סימון, 2001. "המין השני", תרגום: שרון פרמינגר, ת"א: בבל.
הוקס, בל, 2002. "פמיניזם זה לכולם", הוצאת פרדס.
חבר, חנן, שנהב, יהודה, מוצפי הלר, פנינה(עורכים), 2002. "מזרחים בישראל", מכון ון ליר בירושלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
לובין, אורלי, 1998. "דמות האישה בקולנוע הישראלי", מבטים פיקטיביים-על קולנוע ישראלי, עורכים: ג'אד נאמן ונורית גרץ, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 223-245.
קדם, אלדד, ושטייר-לבני, ליאת, 2000. מזרח ומערב בקולנוע הישראלי- מדריך לצפייה ולמידה, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה.
קמיר, אורית, 2002. "פמיניזם, זכויות ומשפט", הוצאת משרד הביטחון.
סעיד, אדוארד, 1978. "אוריינטליזם", 2000, תל אביב: עם עובד.
צור, ירון, 2003. "אימת הקרנבל - המרוקנים והתמורה בבעיה העדתית בישראל הצעירה", בתוך: מזרח ומערב בקולנוע הישראלי-מקראה, עורכים: אלדד קדם וליאת שטייר-לבני, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 23-61.
שוחט, אלה, 1991. "הקולנוע הישראלי: היסטוריה ואידיאולוגיה", תרגום ענת גליקמן, ת"א: הוצאת ברירות.
שוחט, אלה, 1993. "לדובב את השתיקות: ייצוג האישה והמזרח בקולנוע הישראלי, בתוך: "החברה הישראלית- היבטיים ביקורתיים", ת"א: הוצאת ברירות, עמ' 245-252.
שור, רנן, 1984. "קולנוע ישראלי-היסטוריה ישראלית(חלוקה לתקופות של הקולנוע הישראלי), בתוך: סקירה חודשית לקציני צה"ל, עמ' 37-45.
שטרן, איתי, 5/1/2006. "אני קורא לזה פולקלור", בתוך: מעריב nrg, תרבות קולנוע, בתוך http://www.nrg.co.il/online/5/ART1/029/980.html
שירן, ויקי, 2002. "לפענח את הכוח, לברוא עולם חדש", פנים- הקרן לקידום מקצועי, גליון 22.
שנהב, יהודה, 2005. "אוריינטליזם כשיח בעל שוליים רחבים: על הכלאה וטיהור", תיאוריה וביקורת, 26, מכון ון ליר, ת"א: הקיבוץ המאוחד, עמ' 5-13.
שניצר מאיר, 1994. "הקולנוע הישראלי: כל העובדות, כל העלילות, כל הבמאים וגם ביקורות", ירושלים: כינרת, עמ' 152, 163, 298.
פרידמן, אריאלה, 1996. "באה מאהבה- אינטימיות וכוח בזהות הנשית", קו אדום- הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 36-55.
אוסטרוביץ, רחל, 1989, "הנסיכה מבעד לעדשה", בתוך סינמטק 49, עמ' 13-15, ת"א: הוצאת סינמטק.
יזרעאלי דפנה, פרידמן אריאלה, דהאן-כלב הנרייט, הרצוג חנה, חסן מנאר, נוה חנה, פוגל-ביז'אוי סילביה(עורכות), 1999. "מין מיגדר פוליטיקה", קו אדום- הוצאת הקיבוץ המאוחד.
Mulvey, Laura, 1999. "Visual Pleasure and Narrative Cinema", in Evans and Hall (eds.), Visual Culture: the reader. London: Sage Publications, pp. 381-389.

תגים:

תדמית האישה · פופולארי · סאלח שבת · צ'ארלי וחצי · סנוקר · המובטל בטיטו · עפולה אקספרס · סוף העולם שמאלה · ימים של אהבה · נשים · קולנוע ישראלי · מזרחית · מזרחיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דמות האישה המזרחית בקולנוע הישראלי", סמינריון אודות "דמות האישה המזרחית בקולנוע הישראלי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.