היישום אינו מחובר לאינטרנט

זכותו של ילד שננטש לתבוע את הוריו הביולוגיים

עבודה מס' 067833

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מקור זכותו של הילד לגדול אצל הוריו הביולוגיים, וכיצד זכות זו מקבלת יחס הן בישראל והן במקומות אחרים בעולם.

9,862 מילים ,24 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

בעבודה זו אנסה לבחון את הקושי הטמון בתביעות נזיקיות של ילדים שננטשו כנגד הוריהם הביולוגיים, הן בישראל והן במקומות אחרים בעולם. מאחר והתביעה מחייבת חדירה משמעותית למסגרתו של התא המשפחתי, ביהמ"ש נוטה שלא לעודד תביעות מסוג זה, אלא במקרים קיצוניים עד כדי כך, שתהיה זו אפאתיות מוחלטת להתעלם מהן. בהקשר זה יש לציין, כי בישראל קיימים רק שני פסקי דין, של ביהמ"ש העליון וביהמ"ש המחוזי, הנסובים סביב תביעה נזיקית של ילדים שננטשו כנגד הוריהם הביולוגיים. שני פסקי דין אלו דנים באותה תביעה, אשר הגישו שלושה אחים לבית משפחת אמין כנגד אביהם, אשר נטש אותם והותיר בהם צלקות נפשיות רבות, עד אשר לא הצליחו להשתקם מעולם.
יש לציין, כי הן ביהמ"ש המחוזי והן ביהמ"ש העליון קיבלו את תביעת הילדים ואף הצדיקו אותה, שכן נסיבות העניין והרקע לפרשה היו חמורים ברמה שאינה סבירה, והצדיקו התערבות של ביהמ"ש. עם זאת, ציינו בתי המשפט בשתי הערכאות, כי יש להימנע מלהגיע למצב של "מדרון חלקלק" באשר לענייני תביעות נזיקיות של ילדים כנגד הוריהם בגין נזקים נפשיים שנגרמו להם עקב פעולות של הוריהם.
בישראל לא קיימת חקיקה ספציפית כנגד נטישת הורים את ילדיהם, אלא חוקים כלליים אשר מגדירים את ההורים כאפוטרופוסים טבעיים על ילדיהם, ומכאן נגזרות החובות ההוריות כלפי הילדים, כמו למשל ס' ,14, 15 ו-17 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות . כמו כן, לא קיימים חוקים המגדירים כי זכותו של ילד הינה לגדול בבית הוריו הביולוגיים, שכן המשפט הישראלי מתחשב בזכותו של הורה שלא להיות הורה.
הורה, אשר בוחר שלא להיות הורה בשלב יחסית מאוחר של התבגרות הילד, הוא הורה נוטש. הוא בוחר שלא לגדל את ילדו יותר, ועם נטל הפרידה הקשה נאלצים להתמודד הילדים, אשר זקוקים ליחס ילד-הורה תקין על מנת להתבגר באופן בריא.
אם כן, מאחר ולא קיימת בדין הישראלי חקיקה המעגנת את זכותו של הילד לגדול אצל הורים הביולוגיים, ואין חקיקה ספציפית כנגד נטישת הורים את ילדיהם, בחרתי לחפש פתרון בדין הבינלאומי.
מכאן, ששאלת המחקר שלי הינה האם ראוי לקבל תביעות של ילדים שננטשו כנגד הוריהם הביולוגיים, על הפרת חובה חקוקה, המעוגנת בס' 7 לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד (1989), זאת מאחר ומקורן של זכויות האדם מצוי בדין הבינלאומי, וזכויות הילד מקבלות ביטוי נפרד באמנה משל עצמן. יש לציין כי ס' 7 לאמנה זו קובע, כי זכותו של ילד היא לגדול אצל הורים הביולוגיים.
עם זאת, יש לציין כי האמנה מחייבת במשפט הבינלאומי, אך היא טרם נקלטה לחלוטין במשפט הפנימי בארץ. אם כי, ניתן לראות שימוש באמנה באופן נקודתי בפסק דינה של השופטת סביונה רוטלוי בפרשת "תינוק המריבה". כמו כן, ניתן לראות תמיכה רבה בספרות המשפטית באותו סעיף, אשר לטעם משפטנים רבים, צריך להיטמע חזק יותר בדין הישראלי באשר ליחסי ילדים-הורים והחובות שביניהם.

בעבודה זו אסקור את מקור זכותו של הילד לגדול אצל הוריו הביולוגיים, וכיצד זכות זו מקבלת יחס הן בישראל והן במקומות אחרים בעולם. כמו כן, אשים דגש על הזכויות ההוריות, שכן לא ניתן להתעלם מהן, ובעיקר על הזכות שלא להיות הורה. ומאחר ולא קיימת פסיקה ענפה בארץ אשר נסובה סביב תביעות של ילדים כנגד הוריהם, אשים דגש רחב על פסיקתם של ביהמ"ש המחוזי וביהמ"ש העליון באשר לתביעת ילדי בני משפחת אמין.
עבודה זו מנסה להראות, כי ביהמ"ש בישראל נוטים לאזן זכויות, בייחוד כאשר מדובר בזכויות חוקתיות אשר מתנגשות זו עם זו. כאשר ברור, כי טובת הילד תמיד תהיה במרכז הבמה המשפטית. כמו כן, בסקירה משווה ניתן יהיה לראות את היחס של אנגליה וארה"ב למושג זכויות הילד, אשר אינו מקבל תוקף כמו בישראל. כלומר, ניתן יהיה לראות כי מבחן זכויות הילד מקבל מעמד חשוב, יותר מבכל מקום אחר, דווקא בישראל, בה דיני המשפחה מבוססים על הדין הדתי העברי.
אם כן, בעבודה זו אבחן את מקורה של הזכות בדין הבינלאומי, עם דגש על ס' 7 לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד, כאשר המטרה היא לבחון כיצד מתייחס המשפט הישראלי לאמנות בינלאומית באופן כללי, ולאמנה זו באופן ספציפי.
כמו כן, אתייחס לסקירה משווה של דיני הורים-ילדים במקומות כגון אנגליה וארה"ב, כאשר עצם הדגש הוא להראות כי זכויות הילד מקבלות ביטוי נרחב דווקא בישראל.
לאחר מכן, אבחן את הזכויות ההוריות ואת האיזון שבין הזכות להיות הורה לבין הזכות שלא להיות הורה. כאשר בצמוד לכך, אבחן את טובת הילד לגדול אצל הוריו הביולוגיים, המתנגשת עם הזכות שלא להיות הורה בעניין זה. בסיכום אתן את מסקנותיי באשר לאפשרות תביעת ההורים ע"י ילדיהם במסגרת ס' 7 לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א': זכותו של הילד לגדול אצל הוריו הביולוגיים
תת פרק 1- מקורה של הזכות
תת פרק 2- ס' 7 לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד והיחס אליו בדין הישראלי
תת פרק 3- משפט משווה בבריטניה
תת פרק 4- משפט משווה בארה"ב

פרק ב'- זכויות ההורה
תת פרק 1- בחינת הסוגיה
תת פרק 2- בחינת האיזון שבין הזכות להיות הורה לבין הזכות שלא להיות הורה לאור הפסיקה הישראלית
תת פרק 3- טובת הילד לגדול אצל הוריו הביולוגיים- היקף הזכות במשפט הישראלי
תת פרק 4- עקרון טובת הילד במשפט העברי

פרק ג'- סקירת המצב ע"פ פס"ד אמין (מחוזי ועליון)
תת פרק 1- הרקע לפסה"ד
תת פרק 2- הדיון המהותי בביהמ"ש המחוזי
תת פרק 3- הדיון בביהמ"ש העליון

סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

תחושת הנטישה וההשתוקקות למה שלא יכול להיות עשויים להביא למשברי זהות וקשיי הסתגלות קשים לילד הגדל בסביבה שאינה סביבתו הטבעית והביולוגית. מקרים כגון אסון או נטישה, העשויים להביא ילד לאיבוד מסגרתו המשפחתית, הם בעלי השלכות שליליות על ילד(23). בקרב ילדים נטושים ניתן למצוא אחוז גבוה של ילדים בעלי קשיי הסתגלות בייחוד בתחום החברתי והרגשי. כלומר, להורה תפקיד מרכזי בחייו של הילד, דבר המתבטא בסמכות ההורה על הילד(24). אחריות ההורה כלפי הילד, כפי שהיא מתבטאת בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, היא מילוי צרכיו של הילד בתור האפוטרופוסים הטבעיים של הילד. עם זאת, יש להבחין הבחנה בין משמורת לאפוטרופסות, כאשר האפוטרופסות נוגעת לענייניו היומיומיים של הילד (חינוך ובריאות), והמשמורת עניינה עם מי הילד יגור(25).

תגים:

תביעות נזיקיות · דיני משפחה · נטישה · נטישת ילדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "זכותו של ילד שננטש לתבוע את הוריו הביולוגיים", סמינריון אודות "זכותו של ילד שננטש לתבוע את הוריו הביולוגיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.