היישום אינו מחובר לאינטרנט

פיצויים בשל נזקים לא ממוניים

עבודה מס' 066552

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת סעיף 13 לחוק - פיצויים בשל נזקים לא ממוניים.

7,603 מילים ,52 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

תחום הפיצויים במשפט הישראלי מחולק לשתי קטגוריות. האחת, הפיצויים בדיני הנזיקין הניתנים בעד נזק כאמור בסעיף 2 לפקודת הנזיקין: "אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם-טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה". ככלל, זיהויו של נזק נעשה בדרך של השוואת מצבו של הניזוק לפני מעשה העוולה למצבו לאחר מעשה זה ובעקבותיו. זהו עקרון "השבת המצב לקדמותו", העומד בבסיס דיני הפיצויים. הקטגוריה השנייה הינה תרופת הפיצויים בדיני חוזים, המעוגנת בסעיפים 10-16 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)(1). נכון ליום כתיבת העבודה עדיין קיימת ההפרדה המסורתית בין התרופות בדיני החוזים ודיני הנזיקין(2).
ההלכה בדיני החוזים בישראל, כבכל שיטת משפט אחרת, היא כי חוזים יש לקיים. באם הופר חוזה מעניק חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) סעדים חלופיים ו/או מצטברים לניזוק. הסעד העיקרי המוענק הינו סעד האכיפה(3), ברם הדין מכיר גם בסעד אלטרנטיבי - סעד הביטול, המאפשר לאדם שנפגע מהפרה יסודית של החוזה לבטלו. בנוסף ולצד לסעדים אלו, מכיר הדין גם בסעד הפיצוי, המאפשר לאדם לדרוש אכיפה או ביטול ובד בבד לדרוש גם פיצוי(4). סוגי הפיצויים: סעיף 10 לחוק המגדיר את הנזקים שבגינם זכאי הנפגע לפיצויים הניתנים בעד נזק שנגרם עקב הפרת חוזה ושעל המפר היה לצפותם. במצב זה, על המפר לשאת בתשלום בגין נזקים שנגרמו לנפגע בשל הפרת החוזה(5). המטרה כאן היא להעמיד את הנפגע באותו המצב בו היה אם החוזה היה מקוים. סעיף 11 עוסק בפיצויים ללא הוכחת נזק וסעיף 15 קובע את עניין "הפיצויים המוסכמים", אשר נקבעו ע"י הצדדים בתוך החוזה ללא קשר לנזק שנגרם בפועל.
בעבודה זו אבחן את סעיף 13 לחוק - פיצויים בשל נזקים לא ממוניים, הקובע כך: "גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק-ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין". נזק שאינו ממוני הוא נזק של עגמת נפש, כאב, צער, הלבנת פנים, אי נוחות, פגיעה בשם הטוב וכיוצא בזה. בחברה שלנו, כמו גם בחברות אחרות בעולם אנו עדים חדשות לבקרים למצבים של הפרות חוזה בכל תחומי החיים. לפיכך, מעבר לפיצויים בגין נזקים ממוניים שמטרתם (בין היתר) לתקן פגם מסוים, כגון רטיבות בתחום ליקויי בנייה, עולה השאלה האם אדם שקונה דירה במיטב כספו וכעת צריך לרדוף אחרי הקבלן כדי שיתקנה, חווה עלבון במו"מ עימו לאחר שהקבלן אינו נענה לפניותיו הצודקות, צריך להתרוצץ בבתי משפט ונגרם לו צער רב מכל הסיטואציה אינו זכאי גם לפיצוי בשל כל אלה. כך גם בתחום התיירות, כאשר אדם מזמין חופשה לה הוא מחכה לה שבועות רבים, לוקח ימי חופש מעבודתו, אוסף את ילדיו ורעייתו הכמהים גם הם לחופשה ולפתע מודיעים לו כי חלה תקלה מצערת והחדר שהזמין תפוס. גם אם יצליח להסתדר בסופו של דבר, כלום לא מגיע לו פיצוי בשל הצער שנגרם? ואם כן, מהו שיעור הפיצוי המתאים כאן וכיצד ראוי לחשבו? בשנים האחרונות, גברה המודעות לנושא זה ויש יותר ויותר תביעות של אנשים בתחום דוגמת פרשות אבידוב וחיים זקן (בניין והשקעות) . ברם, שלא כמו בתחום הנזיקין, המגמה הכללית היא להמעיט בפסיקת פיצויים מן הסוג הזה כפי שבא לידי ביטוי בפרשות ישראליפט ואגד בו קבע ביהמ"ש העליון כי פסיקת פיצויים לפי סעיף 13 שמורה רק למקרים מיוחדים.
אחלק את עבודתי זו למספר פרקים: הפרק הראשון בעבודתי ייתן מבט השוואתי של סוגיית הפיצוי הבלתי ממוני ויסקור את ההלכות הבולטות באנגליה. בפרק השני, אערוך סקירה היסטורית של הנושא לרבות הצגת חקיקה ופסיקה. בפרקים 3-4 אתייחס (בהתאמה) לפיצויים בשל נזקים לא-ממוניים בתחום ליקויי הבנייה ותחום התיירות בהם רווחת יותר הנכונות של בית המשפט לפסוק פיצויים בנזק שאינו של ממון. הפרק החמישי ינסה לענות על השאלה מהו ההיקף הרצוי של פיצויים בשל נזקים לא-ממוניים, היינו האם רצוי לצמצם או להרחיב את הנכונות לפצות בגין נזקים לא ממוניים? הפרק השישי יסקור את תזכיר חוק דיני ממונות - לאור העובדה שהוראותיו של חוק זה בנושא התרופות חלות על חוזים ונזיקין כאחד. לבסוף נסכם ונסיק מסקנות בהתאם למחקר שאערוך בעבודה זו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1: משפט משווה
פרק 2: סקירה היסטורית של נושא הפיצויים בשל נזקים לא-ממוניים
פרק 3: פיצויים בשל נזקים לא-ממוניים - תחום ליקויי הבנייה
פרק 4: פיצויים בשל נזקים לא-ממוניים - תחום התיירות
פרק 5: ההיקף הרצוי של פיצויים בשל נזקים לא-ממוניים
פרק 6: בחינת תזכיר חוק דיני ממונות
האם נכון לאחד את התרופות בחוזים ובנזיקין?
סיכום ומסקנות

קטע מהעבודה:

סעיף 13 לחוק התרופות עוסק בפיצוי בגין נזק שאינו ממוני בקובעו: "גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין". מטרת הסעיף היא פיצוי בגין סבל ואי נוחות בשל הפרת חוזה. בלשון שאינה משפטית מכונים הנזקים הלא ממוניים כ"עוגמת נפש" ו"חוסר נוחות".

תגים:

עגמת נפש · עוגמת נפש · סעיף 13 · דיני חוזיפ

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פיצויים בשל נזקים לא ממוניים", סמינריון אודות "פיצויים בשל נזקים לא ממוניים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.