היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרופות בשל הפרת חוזה-פיצוי בשל נזק שאינו ממוני

עבודה מס' 066389

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת סוגיית תשלום הפיצויים בעד הנזק הלא ממוני.

7,331 מילים ,43 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בתחום דיני החוזים נראה כי לרוב הנזק הנגרם מהפרת החוזה הינו נזק כלכלי שכן עיסוקם המרכזי של דיני החוזים הינו בהעברת תועלות כלכליות בין הצדדים. אולם, אין ספק כי התחייבות חוזית יוצרת הסתמכות וצפייה והפרת החוזה עלולה לגרום לאכזבה, כאב, סבל, ועגמת נפש.
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) מכיר,בסעיף 13 לחוק, בזכותו של נפגע מהפרת חוזה לתבוע פיצויים בעד נזק לא ממוני שנגרם לו וזאת כאשר קיים קשר סיבתי בין הפרת החוזה לנזק שנגרם.
גם אם הוכח קשר סיבתי זה, נראה כי פסיקת הפיצויים נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט והסעיף אינו מתייחס לשיקולים אותם יש להביא בחשבון ואופן קביעת גובה הפיצוי.
במסגרת עבודה זו, אבחן את סוגיית תשלום הפיצויים בעד הנזק הלא ממוני.
ראשית, אבחן באופן כללי מהי הפרת חוזה ומהן הברירות העומדות בפני הנפגע מן ההפרה, כמו כן אבחן בכלליות מהו עיקרון הפיצוי ומהם סוגי הפיצויים הקיימים.
בהמשך עבודתי אתמקד, כאמור, באופן מעמיק בסעיף 13 לחוק החוזים (תרופות), אבחן מה היה המצב המשפטי טרם חקיקת החוק ומה היחס הקיים בין סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות) המקים את הזכות לפיצויים ומגדיר מהם הנזקים בגינם יש לפצות את הנפגע מן ההפרה לבין סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות).
בנוסף, אדון בשאלה מהי הגדרתו של הנזק הלא ממוני וכיצד מתחמים אותו.
כאמור, סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות) מקנה לבית המשפט שיקול דעת בפסיקת הפיצויים.
בעבודה זו אדון גם בשאלה שיקול הדעת הנתון לבית המשפט והאם מתייחס לשאלת שיעור הפיצויים בלבד או שמא לבית המשפט שיקול דעת בעצם קביעת הפיצוי. בנוסף, אבחן מהו אופן קביעת הפיצויים על ידי בית המשפט ומהם הנסיבות בהן הוא מתחשב בבואו לפסוק פיצוי בעד נזק שאינו ממוני. לבסוף אבחן את סוגיית הנזק הלא ממוני בשיטות משפט נוספות: המשפט האמריקאי והמשפט האנגלי.

תוכן עניינים
מבוא
פרק 1- הפרת החוזה ותוצאותיה
1.1 הפרת החוזה וצורותיה השונות
1.2 ברירת הנפגע כתוצאה מן ההפרה
פרק 2- הזכות לפיצויים
2.1 עקרון הפיצוי ומטרתו
2.2 סוגי הפיצויים
פרק 3- סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות)
3.1 סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות)- כללי
3.2 המצב המשפטי טרם חקיקת חוק החוזים (תרופות) והצעת החוק
3.3 היחס בין סעיף 10 לחוק בחוזים (תרופות) לבין סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות)
3.4 הגדרת הנזק הלא ממוני
פרק 4- תיחום הנזק
4.1 הנזק- כללי
4.2 סיבתיות
4.3 צפייה
פרק 5- קביעת הפיצוי ושיעורו
5.1 שיקול דעת בית המשפט-כללי
5.2 שיעור הפיצויים
5.3 הנסיבות בהן מתחשב בית המשפט
פרק 6- משפט משווה
6.1 ארצות הברית
6.2 אנגליה
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חוק החוזים (תרופות), מגדיר בסעיף 1 (א) את הפרת החוזה כמעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה. נראה כי ניתן לתאר הפרת חוזה כפעולה של אחד הצדדים לחוזה המנוגדת לחוזה(2).
מן ההגדרה עולה כי תנאים להפרת החוזה הינם קיומו של חוזה בר תוקף וכן שתתקיים פעולה המנוגדת לו.
הפרת החוזה, על פי הגדרתה, יכולה שתהא על דרך המעשה, דהיינו ביצוע פעולה של צד לחוזה אשר אינה עולה בקנה אחד עם החוזה ויכולה שתהא על דרך המחדל, דהיינו כאשר צד לחוזה נמנע מלבצע חיוב המוטל עליו על פי החוזה.

תגים:

הפרת חוזה · פיצוי לא ממוני

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרופות בשל הפרת חוזה-פיצוי בשל נזק שאינו ממוני", סמינריון אודות "תרופות בשל הפרת חוזה-פיצוי בשל נזק שאינו ממוני" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.