היישום אינו מחובר לאינטרנט

כיצד מוצגים בפרסומות שמשודרות בארץ ,ישראלים שנמצאים בחו"ל?

עבודה מס' 066290

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח תשע פרסומות אשר שודרו במהלך שנת 2006/7

12,300 מילים ,28 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

בעבודתי בחרתי לחקור את הנושא של דימויי הישראלי בחו"ל בפרסומות בישראל, את הפרסומות כמשקפות ערכים חברתיים ותרבותיים וכיצד דימוי הישראלי משקף מציאות קיימת?
במהלך העבודה אבחן כיצד מוצג הדימוי של ישראלים בחו"ל בפרסומות ישראליות ואראה שהפרסומות מציגות את הישראלי בשני אופנים עיקריים: האחד, בצורה הגמונית והשני סטריאוטיפית בהקצנה. אף על פי שאנו 'ערב רב' של ישראלים: שונים, מזרחים וספרדים, חרדים וחילונים, צעירים ומבוגרים, רזים ושמנים, מנומסים וחצופים, יפים ופחות יפים- חוזרות ומודגשות תכונות דומות שאופייניות לישראלי. ולמרות כל השינויים שחלו בשנים האחרונות, עדיין בולט ייצוג הגמוני. במקרים אחרים בהם רוצים להציג את הישראלי 'המכוער', ישתמשו בדימויים סטריאוטיפים, מוגזמים ומוקצנים.
ניתן לראות בפרסומות שחקרתי בפרט, כמו בדימוי הישראלי בכלל, שהישראלי מוצג באופן סטריאוטיפי ובצורה מגוחכת, לעיתים בעל מבטא בולט ושגיאות צורמות בשפה.הישראלי בדרך כלל חברותי, מתערבב בחברה המקומית, לפעמים בצורה חצופה או כזו שנראית בעיני המקומי כהתערבות. הישראלי תמיד "מתגעגע" - לטעם של בית, לקולה של אימה, לריח של האוכל של אמו, לילדותו, לחבר'ה מהצבא, לאחיו הקטנים ולכל מה שנשאר מאחור - בארץ.
האישה בפרסומות מסוג זה, כמו גם בפרסומות אחרות, תופיע בעיקר בהקשרים של מטבח, תפאורה למוצרים, עבודות בית ועזר כנגדו של הגבר. (למיש, 1996).
אמצעי התקשורת הם לא אלו שיצרו את הדימויים ואת המציאות אלא אמצעי התקשורת רק מייצגים ומחזקים את האידיאולוגיה המרכזית של התרבות הישראלית.
לתקשורת יוחסו בין היתר ממדים של קיפוח: שכללו התעלמות מהקול הנשי, חיזוק ההגמוניה הגברית, וקיבוע סטריאוטיפים מגדרים, קיבוע מעמדן של נשים כשולי, טיפוח תפיסות חברתיות של תפקידי מין ושותפות באפליית נשים. (וימן, 1997) גם נושא זה יבוא לידי ביטוי בפרסומות הנ"ל.
במהלך העבודה אסקור מאמרים ומחקרים שונים בנושאי תרבות, פנאי, צריכה וישראליות בכלל ואנסה לגבש תמונה כוללת שתסייע להבין את שאלת המחקר ולענות עליה.
בפרק המבוא לעבודתי תיארתי את עוצמת הפרסום וכיצד באמצעות דימויים הגמוניים משפיע הפרסום ומחזק את הערכים והאידיאולוגיות של התרבות.
בחלק השני של העבודה אציג סקירת ספרות, סקירה תיאורטית של גישות שונות בחקר התרבות ואת מערכת היחסים התקשורת לחברה ואופן ייצוג המציאות החברתית והתרבותית בתקשורת באמצעות התייחסות לחוקרים שעוסקים בנושא. אתמקד במושג הגמוניה באמצעותו אבחן בהמשך יחסים בין פרסומות למציאות החברתית.
בהמשך אדון בשאלה מהי ישראליות? תכונות אופייניות לישראלי ובדימוי הישראלי בתקשורת.חלק זה יתאר כיצד הישראלים מוצגים בעולם התקשורת בכלל ובפרסומות האלקטרוניות בפרט. אבחן השתקפות מגמות בפרסומות תוך כדי בחינת מגמות בחברה הישראלית. נראה שלמרות כל השינויים שקרו במהלך השנים עדיין הישראלי בפרסומת מוצג בצורה הגמונית (דוגמת איש עסקים- לרוב יהיה גבר/זכר, בגילאי 40-35, בעל חזות אשכנזית, נאה, חסון וגבוה).
בחלק הבא אציג את שאלת המחקר- כיצד מוצגים בפרסומות שמשודרות בארץ, ישראלים שנמצאים בחו"ל? אפרט את חשיבותה ואת הקריטריונים לניתוח הפרסומות ואנתח תשע פרסומות באמצעות ארבעה קריטריונים לניתוח.
בחלק האחרון יוצגו המסקנות שהוסקו מניתוח הפרסומות, וכן ניתוח השוואתי בין הפרסומות.
אתייחס לממצאים, אדון במסקנות ובנוסף אציג הצעה למחקר עתידי ולפתרון הדימוי באמצעות הרחבת הדימויים הלא סטריאוטיפים של הישראלים, זאת בניסיון לשבור סטריאוטיפים ודימויים מקובעים שמשעתקים את הדימוי והמצב הקיים בפרסומות בפרט ובתקשורת בכלל.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
* תרבות- הגדרות וגישות
* הגמוניה
* ישראליות - דימוי הישראלי
* הישראלי בתקשורת הישראלית
* הפרסומת
* טקסט "פתוח" טקסט "סגור"
* ניתוח של הדימוי החזותי- הרטוריקה של הדימוי
* מגמות בפרסום
* הצפנת אידיאולוגיה בתכני התקשורת

שאלת המחקר ושיטת המחקר
ממצאים
דיון
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

התרבות היא מכלול של אידיאלים, ערכים וכללי התנהגות משותפים. התרבות היא המכנה המשותף שבזכותו מעשיו של הפרט נהירים לחברי הקבוצה. התרבות המשותפת מאפשרת לאנשים לכוון לפיה את צעדיהם ואינה מסוגלת להתקיים ללא חברה.
זאת בדומה להגדרתו של משוניס (משוניס, 1999) "תרבות: מערכת ערכים, אמונות, דרכי התנהגות ועצמים חומריים המהווים את אורח חייה של קבוצה ומנחים את התנהגותה. התרבות כוללת את מה שאנחנו חושבים, את האופן שבו אנו פועלים ואת הדברים הנמצאים בבעלותנו".

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כיצד מוצגים בפרסומות שמשודרות בארץ ,ישראלים שנמצאים בחו"ל? ", סמינריון אודות "כיצד מוצגים בפרסומות שמשודרות בארץ ,ישראלים שנמצאים בחו"ל? " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.