היישום אינו מחובר לאינטרנט

סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965

עבודה מס' 066104

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח סוגיות, ביקורת והרפורמה המוצעת.

9,649 מילים ,94 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

"דיני התכנון והבנייה הינם מכשיר רב עוצמה ורב היקף לפיקוח ולהסדרה של השימוש השונים במקרקעין. דינים אלו קובעים שימושים שונים לאזורי קרקע שונים (כמו מגורים, תעשייה ומסחר), מסדירים את דרכי הפיתוח, קובעים את הצפיפות , הגובה והצורה של הבנייה המותרת, כמו גם תקנים מחייבים לאיכות הבניה ובטיחותה. דיני התכנון מאפשרים הספקה של שירותי ציבור חיוניים (כמו כבישים, בתי ספר, בתי חולים וגנים ציבוריים), ושמירה על ערכי תרבות, אסתטיקה ונוף.
הסדרה כה מגוונת ומקיפה של השימוש במקרקעין משמעה התערבות ניכרת בזכויות הקניין ובחירתו של הפרט להחליט על השימוש במקרקעין. כמעט כל צורה של פיתוח במקרקעין טעונה היתר מרשויות התכנון, והיתר כזה מותנה בהתאמה לתוכנית מתאר אשר בה מוסדר הפיתוח המותר.
כתוצאה מפעולות רשויות התכנון עלולים להיגרם נזקים מסוגים שונים לבעלי זכויות המקרקעין. כך למשל, תוכנית עשויה לפגוע באופן ישיר בזכויות הניצול של המקרקעין, על ידי שלילת אפשרות הבנייה עליהם, או הגבלת הבנייה לשימוש שערכו נופל מהשימוש הרווחי ביותר לו יכלו לשמש המקרקעין. תיתכן גם פגיעה עקיפה יותר, הנובעת מכך שתוכנית מתירה לבעל קרקע לפתח את מקרקעין באופן הפוגע בערך המקרקעין הנמצאים בקרבת מקום" .(1)
כשם שהזכות לפגוע במקרקעין מקורה בהוראות חוק התכנון והבנייה(2), כך גם זכות הפיצוי מקורה באותו החוק והיא נלווית לפגיעה.
סעיף 197 לחוק התכנון והבניה(3) מעניק זכות תביעה לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין הנגרמת ע"י "תוכנית" כמוגדר בחוק. הסעיף ופרשנותו הרחבה, כפי שבאה לידי ביטוי בפסיקה, מהווה נקודת איזון דינאמית בין הרצון לצמצם את הפגיעה בזכות הקניין של הפרט עקב פגיעה הנגרמת על ידי פעולות תכנון, לבין האינטרס הציבורי של רשויות התכנון לחופש פעולה תכנוני ולהקטנת הפיצוי ככל שניתן.
דיני הפיצוי, בין היתר בגלל היותם קשורים לזכות היסוד לקניין, עוברים עם השנים התרעננות מתחדשת. הפסיקה בנושא תופסת תאוצה ובתי המשפט מוצאים הזדמנות מעת לעת לעצב דרכם את זכות היסוד לקניין.
אלפי בני-אדם זוכים לקבל מדי שנה פיצויים על הפסדים וירידת ערך הדירות והבתים שלהם בעקבות פרויקטים של בנייה ותשתית שמוקמים בסמוך או שינויים אחרים בתוכניות בניין ערים. פרויקטים כמו כיכר המדינה, כביש חוצה ישראל ובעיקר נתב"ג 2000 העלו באופן משמעותי את המודעות לנושא, ותופעת התביעות לפיצויים נמצאת בעלייה חדה.
81 תיקונים לחוק התקבלו מאז חוקק חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 המבוסס על פקודת בניין ערים מנדטורית משנת 1936. תיקונים אלו נועדו ברובם לפתור בעיות נקודתיות וגרמו לעיתים להפרת ההגיון הפנימי של החוק. אף תיקון 43, הגם שהביא לשינויים מהותיים בתהליכי התכנון, לא הביא לשיפור מספיק של תהליכי התכנון .
עשור לאחר החלת תיקון 43, החל ליזום מינהל התכנון במשרד הפנים רפורמה מקיפה נוספת בחוק התכנון והבניה על מנת להתאים אותו למאה ה-21.
היעדים העיקריים שנקבעו לרפורמה הם:
- פישוט, ייעול וקיצור הליכי התכנון, תוך שיפור איכות התכנון וישימותו.
- התאמת כלי התכנון לתפישה של פיתוח בר קיימא וחידוש עירוני.
- שקיפותו של תהליך התכנון ושיפור כל ההיוועצות והשתתפות הציבור.

בעבודה זו אציג, בקליפת האגוז, סקירה של התפתחות הפסיקה סביב סעיף 197 תוך דיון בסוגיות השונות. כמו כן, אציג את הביקורות השונות שהועלו ואת עיקרי הרפורמה החדשה, המוצעת ע"י הצוות הבין משרדי שמונה לבחינת שינויים בחוק התכנון והבניה, לאור העמימות בחוק הקיים, המתבטאת בין היתר בפסיקות סותרות ובפרשנויות מגוונות אשר יוצרות חוסר בהירות וחוסר ודאות בפני הכלל.
---------------------------------------------------------------------
1. דפנה לוינסון-זמיר, פגיעות במקרקעין על-ידי רשויות התכנון, עמ' 21.
2. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה")
3. (להלן: "סעיף 197")

תוכן העניינים:
מבוא
הזכות לפיצויים
"נפגעו ע"י תוכנית"
פגיעה כלכלית
"שלא בדרך הפקעה"
"מקרקעין הנמצאים בתחום התוכנית או גובלים עמו"
"היה בעל או בעל זכות בהם"
"זכאי לפיצויים מהוועדה המקומית"
התיישנות
הסייג לתשלום פיצויים - סעיף 200
מבחן הסבירות בסעיף 200
מבחן הצדק בסעיף 200
חוקיותם של כתבי שיפוי
תביעה לפיצויים ע"י רשות מקומית
סימטריה חלקית
משפט משווה
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

ביסוד הזכות הקבועה בסעיף 197 לחוק עומדים שני עקרונות(8): העיקרון הראשון הינו כי אין פוגעים בקניינו של אדם אלא אם בצידה של פגיעה זו נולדה תביעה לפיצוי(9). על כן, אחת מתכליותיו של סעיף 197 היא צימצום הפגיעה שנגרמת לקניינם של בעלי הזכויות במקרקעין, על ידי פיצוי בגין הנזק שנגרם להם מתכנית. עם זאת, יש לזכור כי זכות הקניין וזכות הפיצוי אינן זכויות מוחלטות ולעיתים הם נסוגות מפני אינטרסים ציבוריים וזכויות חברתיות אחרות, כך שבמציאות חיינו אין מנוס לעיתים מפגיעה בקניינו של הפרט לשם רווחת הכלל ולשם קיומם של חיי חברה תקינים(10).
--------------------------------------------------------------------
8. ברם 3781/04 הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה נ' מרדכי הר, [פדאור 06 (18) 160] (7.8.2006).
9. דנ"א 1333/02 הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה נ' הורוויץ, פ"ד נ"ח (6) 289, 298 (12.5.2004).
10. עע"מ 2775/01 שרגא ויטנר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה "שרונים", פדאור (לא פורסם) 05 (20) 713.

תגים:

פיצוי · חוק · יסוד · קניין · זכויות · מקרקעים · נזק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965", סמינריון אודות "סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.