היישום אינו מחובר לאינטרנט

האם לרשת החברתית ישנה חשיבות בהשגת תגמולים כלכליים גבוהים?

עבודה מס' 065901

מחיר: 428.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה אמפירית של הטענות התיאורטיות בנושא.

4,464 מילים ,22 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות נערכו מחקרים רבים אודות חשיבותו של ההון החברתי בתהליך חיפוש ומציאת תעסוקה. מחקרים אלו מצביעים על תרומתה של מערכת הקשרים האישיים בהשגת מידע יעיל ומהימן אודות תעסוקות, מידע שלעתים מתורגם להישגים כלכליים גבוהים יותר בהשוואה למידע שהושג באמצעות דרכים פורמאליות (Boxman et all, 1991; Burt, 1992; Coverdill, 1998; Flap & Volker, 2001; Granovetter, 1995; Lin, 2001; Meyerson, 1994; Montgomery, 1992; Smith, 2000;).
המחקרים בנושא ההון החברתי קיבלו תנופה עם פרסום מחקרו של Granovetter ב- 1974 אשר הדגיש את חשיבות הרשת החברתית כמשתנה חשוב ומרכזי באיסוף מידע ותרומתו למציאת תעסוקה בעלת שכר גבוה.
מן המחקרים השונים עולה כי גם נשים וגם גברים נוטים להיעזר בקשרים אישיים בחיפוש אחר תעסוקה, אולם נשים מפיקות מכך פחות תועלת בהשוואה לגברים (Smith, 2000).
הספרות המחקרית העוסקת בקשר שבין ההון החברתי לבין הכנסה בחברה הישראלית הינה מועטה. פרט לסקירת ממצאים כלליים לא נערכו מחקרים אמפיריים עדכניים בנושא. לאור העובדה שמעט מחקרים עוסקים בהשפעת ההון החברתי על ההשתלבות בשוק העבודה בחברה הישראלית, ישנו צורך ממשי בביצוע מחקרים נוספים בנושא זה.
מטרתו העיקרית של המחקר הנוכחי היא לבחון את הטענות התיאורטיות בנוגע להשפעתן של רשתות חברתיות על השגת תגמולים כלכליים גבוהים, בהשוואה לשיטות חיפוש פורמליות.

הניתוח יתבסס על נתוני הסקר מוביליות חברתית שנערך בשנת 1999 על ידי מכון ב.י. כהן באוניברסיטת תל אביב.
המדגם כולל 1,203 נבדקים. לצורך הניתוחים ידגמו מתוכם 320 נבדקים יהודים, שכירים, בגילאי 64-25 (גילאי עבודה), כאשר 139 מתוכם הם גברים ו-181 מתוכם הם נשים.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 הון חברתי
2.2 מערכות חיפוש ומציאת עבודה בחברה הישראלית- ממצאי מחקרים
3. השערות המחקר
4. שיטת המחקר
4.1 מקור הנתונים
4.2 המדגם
4.3 משתני המחקר
4.4 שיטת ניתוח הנתונים
5. ממצאים
5.1 תיאור מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של אוכלוסיית המחקר
5.2 התפלגות המשתנה דרך מציאת מקום העבודה
5.3 פרופיל המשתמש ברשתות חברתיות כדרך מציאת תעסוקה
5.4 השפעת דרך מציאת מקום העבודה על הכנסה
6. דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

גישות מסורתיות העוסקות באי שוויון בשוק העבודה טוענות כי ההשתלבות בשוק העבודה נקבעת בעיקר לפי רמת ההשכלה של מחפש העבודה, ניסיונו התעסוקתי ומיומנותו המקצועית. אך גם כאשר מביאים בחשבון את הגורמים הללו, עדיין נותר פער תעסוקתי ניכר בין קבוצות שונות. בשנים האחרונות ישנו ניסיון בקרב חוקרים שונים להסביר את השונות הבלתי מוסברת כפונקציה של הבדלים בהון חברתי (Aguilera, 2002; Boxman De Graaf & Flap, 1991; Burt, 1992; Coverdill, 1998; Granovetter, 1995; Lin, 2001; Meyerson, 1994; Montgomery, 1992; Smith, 2000;).

תגים:

מגדר · שוק העבודה · רשת חברתית · הון חברתי · הכנסה · משכורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האם לרשת החברתית ישנה חשיבות בהשגת תגמולים כלכליים גבוהים?", סמינריון אודות "האם לרשת החברתית ישנה חשיבות בהשגת תגמולים כלכליים גבוהים?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.