היישום אינו מחובר לאינטרנט

יציבות אזורית מתום המלחמה הקרה

עבודה מס' 065643

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד ניתן להסביר יציבות אזורית מתום המלחמה הקרה?

7,847 מילים ,49 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

שאלת המחקר בה תעסוק העבודה היא כיצד ניתן להסביר יציבות אזורית מתום המלחמה הקרה?
כיום, כך נטען, "אזור" הוא היחידה המשמעותית ביחב"ל. תום המלחמה הקרה הביא את סיום התקופה בה המעצמות הן שניהלו באופן בלעדי את היחב"ל, והביא לסוג חדש של רב קוטביות בחלוקה על פי אזורים, בתוכם מדינות האזור מנהלות אינטראקציות בעיקר ביניהן, וכלפי חוץ, כגושי סחר או אזורים מתחרים.(1) לאור זאת חשוב לחקור את הגורמים לתהליכים אזוריים - אם מלחמה, שלום, המעבר ביניהם או יציבות.
שאלת המחקר הספציפית היא כיצד ניתן להסביר יציבות אזורית במזרח אסיה ובמזרח התיכון מתום המלחמה הקרה. השאלה מרתקת וחשובה מכיוון שבזמן המלחמה הקרה, רוב ההתרחשויות האזוריות בעולם הושפעו באופן דואלי מההתרחשויות המערכתיות; מחד, שתי מעצמות העל שהתחרו ביניהן על שליטה בינ"ל עודדו בינלאומיזציה של סכסוכים כאמצעי להשגת שליטה, ומנגד, ריסנו סכסוכים אזוריים וניהלו אותם באופן כזה שיאפשר להן הימנעות מהתנגשות חזיתית(2). בסיום המלחמה הקרה נוצר "ואקום" שאפשר לסכסוכים להתפרץ, (למשל ביוגוסלביה לשעבר) ובכל זאת ניתן לצפות באזורים בהם קרה התהליך ההפוך - של "הרגעת הסכסוך" והתקדמות לעבר סדר אזורי(3) המעודד יציבות אזורית. מדוע, תחת אותם התנאים המערכתיים, באזורים מסוימים ניתן דרור להתפרצות סכסוכים אלימים ואילו באזורים אחרים נצפתה, באותה תקופה, יציבות אזורית מרשימה ולא בהכרח אופיינית להתנהלות ההיסטורית למדינות האזור? איך ניתן לקדם ולעודד יציבות אזורית?
בעבודה בחרתי להתמקד בשתי תיאוריות המסבירות יציבות; הראשונה היא תיאוריית הליברליזם הכלכלי, והשנייה היא זו הטוענת שהתערבות מעצמה המתפקדת כהגמון אזורי מעודדת את היציבות האזורית.
המקרים שייבחנו הם מזרח אסיה והמזרח התיכון, כמייצגים שני אזורים בעלי היסטוריה ארוכה ומרה של סכסוכים אזוריים, שלמרות עוינות זו, ולמרות שהמקרים שונים מהותית זה מזה בבעיות הביטחון ובאופי הסכסוכים ביניהם, תחת תנאים מערכתיים משתנים תדיר בעשור האחרון, בשניהם מתקיימת יציבות מאז 1991.
במסקנות אראה כי תיאורית הליברליזם הכלכלי מסבירה היטב את היציבות במזרח אסיה, בעוד במזרח התיכון התנאי ההכרחי הראשון למימושה-סחר - לא מתקיים. לעומת זאת, תיאוריית התערבות מעצמה הגמונית מסבירה היטב את היציבות במזרח התיכון בעוד במזרח אסיה התנאי ההכרחי למימושה - מעצמה חוץ הגמונית המתפקדת כהגמון אזורי - אינו מתקיים.
---------------------------------------------------------------------
1. A.L. Friedberg, "Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipular Asia", International Security, Vol. 18 (1993/4), p. 6.
2. D.A. Lake and P.M. Morgan, "The New Regionalism in Security Affairs", in D.A. Lake and P.M. Morgan (ed.), Regional Orders: Building Security in a New World, (University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 1997), p. 4.
3. "סדר אזורי" משמעו סוג ומידת האינטראקציות האזוריות בין מדינות האזור, אשר "מגדירות" את האזור ואת מצבו הבינ"ל. סדר אזורי יכול להיות ספונטני או ממוסד, ויכול להופיע בדפוסים שונים כמו אינטגרציה, קהילת ביטחון פלורליסטית, קונצרט מעצמתי או איזון.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. פרק תיאורטי
3. יישום אמפירי
- מזרח אסיה
- מזרח תיכון
4.מסקנות
5. סיכום
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

התופעה הנחקרת היא "יציבות אזורית", ועל מנת להבין תופעה זו יש להגדיר "אזור" ו"יציבות"; ל"אזור" קיים מגוון הגדרות, על פי מגוון התיאוריות העוסקות בסוגייה. כל ההגדרות השונות מתייחסות למספר מאפיינים משותפים שחולקות ביניהן המדינות השייכות לאותו אזור, ובכל הגדרה ניתן דגש למאפיינים שונים. על פי הגישה הקונסטרוקטוביסטית אזור מוגדר על פי התרבות, השפה וההיסטוריה המשותפת למדינות האזור, היוצרים זהות משותפת. גישות המתמקדות במוסדות ומשטרים אזוריים מתמקדות ב"אזור" כבא לידי ביטוי במוסדות אזוריים, רמת פיתוחם ומשקלם בפוליטיקה האזורית. ריאליסטים מתמקדים בפן הביטחוני, ומבחינים בין אזורים על פי דפוסי ורמת הסכסוך בהם ומידת עצמאותם מהמערכת הבינ"ל. כמו כן קיימות הגדרות המנסות להכיל את כל המאפיינים האפשריים המשותפים.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יציבות אזורית מתום המלחמה הקרה", סמינריון אודות "יציבות אזורית מתום המלחמה הקרה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.