היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדיניות העמימות הגרעינית של מדינת ישראל

עבודה מס' 065323

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עקרונות וניתוח מדיניות העמימות של ישראל בסוגית הגרעין.

8,406 מילים ,26 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

התנהגותם של אומות ומנהיגים נקבעת לפי דימויי המציאות המקובלים עליהם ולא לפי המציאות כפי שהיא. יכולת ההרתעה של ישראל אינה נקבעת על פי כושרנו האובייקטיבי לנצח בשדה הקרב. כושר ההרתעה נקבע לפי הדימוי שיש לצד השני שכנגד בדבר תוצאות המלחמה לפי ערכיו. ההרתעה ניתנת לעיצוב, בו היכולת האוביקטיבית היא גורם משפיע אך לא בהכרח קובע.

מקומו של הנשק הגרעיני בתורת הביטחון שאימצה מדינת ישראל ממלא תפקיד חשוב כאמצעי הרתעה וכאמצעי אסטרטגי אפקטיבי כנגד אויביה.
מדיניות הנשק הגרעיני בישראל, כמרכיב במדיניות הביטחון הישראלית היא עמומה ואינה מבוססת על חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח סדורה ומובנית.
מדיניות זו התפתחה מטקטיקה שעיקרה הסוואה והסתרה, שהתפתחה לאסטרטגיה בפועל. כתוצאה ממדיניות עמומה זו נוצר אפקט הרתעה גרעינית, הנובע מעצם נוכחות גרעינית המיוחסת לישראל. מדיניות זו נבדלת בכך שאינה נשענת על איומים מעשיים וניסויים גרעיניים בפומבי, אלא מבוססת על יצירת דימוי חזק של נחישות וכוח.
כתוצאה מהדימוי, החסיון והעמימות בנושא קיום נשק גרעיני בידי ישראל, מושגים היעדים והמטרות אשר להן נועדה מדיניות זו.

בעבודה זו אסקור את מדיניות הגרעין כחלק ממושג ההרתעה בתפיסת הביטחון הישראלית.
בפרק הראשון אציג חומר תיאורטי שקשור לניתוח מדיניות הגרעין כחלק ממושג ההרתעה. לצורך כך אעזר בתיאוריה הריאליסטית והניאו- ריאליסטית ואבהיר מונח מרכזי וחשוב בתחום- "דילמת הבטחון".
בפרק ב' אבהיר מהי תיאוריה של האסטרטגיה הגרעינית וכיצד מושג ההרתעה מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
בפרק ג' אסקור את התפתחות תפיסת הביטחון הישראלית מבסיסה, על פי נקודת ראותו של ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, דוד בן גוריון שעיצב אותה.
בפרק ד' אסקור את מרכיב האיום בתפיסת הביטחון כבסיס לעיצוב מדיניות נשק גרעיני. מרכיב ההרתעה בתפיסת הביטחון הינו מענה על איום זה. אבחן את מקום הגרעין כפי שבא לידי ביטוי במלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור. בפרק, אף יובאו טיפולוגיות של הרתעה על פי מאמרו של דר' אורי בר יוסף(מערכות, 1999) וכל אחת מהן תותאם למקרה הישראלי.
בפרק ה' אנסה לבדוק כיצד נראה הגרעין בעיני התקשורת הערבית בנקודות הזמן הבאות: 1967, 1973, וכן החל משנת 1986 ועד היום.
לאחר כל אלה, אבחן יתרונות וחסרונות של מדיניות העמימות ואעלה שאלות אפשריות לבחינה עתידית.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א' - רקע תיאורטי
פרק ב' ההרתעה כמרכיב של האסטרטגיה הגרעינית
פרק ג': מדיניות העמימות
פרק ד': מרכיב האיום בתפיסת הביטחון
פרק ד': הגרעין בראיית התקשורת הערבית
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בניתוח הפוליטיקה ומדע המדינה קיימות שתי אסכולות מנוגדות לניתוח ההוויה האנושית- פוליטית: הליברליזם והריאליזם. בעבודה זו אתמקד בתיאוריה הריאליסטית והניאו- ריאליסטית ואפרט את מאפייניהן.
בבסיסה של התיאוריה מצויה האמונה כי יצר האדם רע מנעוריו וכי העולם עמוס באינטרסים מנוגדים (מורגנתאו, 1968, עמ' XVIII). כדי לשפר את העולם יש להבין עקרון זה ולפעול תוך השלמה עם מצב בסיסי זה.
הגישה הריאליסטית פסימית בעיקרה וניתן למצוא עקרונות ריאליסטים בתורתו של אריסטו ובעיקר אצל מקיאבלי. מקיאבלי ראה בכוח מטרה כשלעצמה אולם לעומתו הריאליסטים המודרניים ראו בכוח ובעוצמה מרכיב מציאותי שאותו יש לקחת בחשבון כמשתנה אשר כל מדינה תשאף להעצימו (מורגנתאו, 1968, עמ' XXXVII).

תגים:

גרעין · העמימות · הרתעה · מדיניות · ניאו · ריאליזם · אטום

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדיניות העמימות הגרעינית של מדינת ישראל", סמינריון אודות "מדיניות העמימות הגרעינית של מדינת ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.