היישום אינו מחובר לאינטרנט

מערכות מידע ניהוליות - הלכה למעשה

עבודה מס' 064562

מחיר: 168.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת רקע תיאורטי תומך לבחינת יישומם של מערכות מידע בארגון, תוך בחינת מהותה של מערכת המידע, דרכי השימוש בה, דרכי קבלת החלטות ונקודות חוזק וחולשה.

2,158 מילים ,13 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

העבודה תתייחס למערכות המידע בשני היבטים עיקריים, החלק הראשון יבחן את מערכת המידע הניהולית והאפשרות לתמיכה בקבלת ההחלטות בארגון. החלק השני יתייחס לנקודת חוזק (נאמנות לקוחות) ונקודת חולשה (מלאי) ויבחן את מערכות המידע העשויות לתמוך בנקודות אלה.תוכן עניינים:
מבוא
משימה 1 - הגדרת "מערכת מידע ניהולית" , מטרותיה ומקומה בקבלת החלטות בארגון הנדון
משימה 2 - נקודות חוזק וחולשה והתמודדות אתן על בסיס מערכת המידע הניהולית בארגון הנדון
סיכום, מסקנות והמלצות
מקורות

קטע מהעבודה:

החברה מייצרת מגוון רחב של אביזרי גינון המשווקים דרך רשתות "עשה זאת בעצמך" ומרכזי גינון. לחברה שלושה מפעלים בדרבי, יוטוקסטר וברטון.
בחברה יש מערכת ממוחשבת לאיסוף נתוני ייצור, לצורך בקרת עלויות העבודה. המערכת הותקנה בשנת 2000 בכל שלושת המפעלים במטרה לשלבה במערכת התשלומים לעובדים. המערכת אוספת נתונים לגבי הביצועים האישיים של מפעילי המכונות ומתעדת את זמן עבודתם ביחס לתפוקה של כל מפעיל. המערכת מאפשרת לאסוף נתונים ביחס לעלויות עבודה ישירות לפי מוצר.

מקורות:עיקר הדגש בארגונים כיום מושם דווקא על היבטים טכנולוגיים ומערכות ממוחשבות לניהול ה - CRM
העבודה התבצעה על חברת Turnerwood Plc המייצרת מגוון רחב של אביזרי גינון המשווקים דרך רשתות "עשה זאת בעצמך" ומרכזי גינון. לחברה שלושה מפעלים בדרבי, יוטוקסטר וברטון. העבודה התמקדה במערכות המידע בארגון.
הוצג רקע תיאורטי תומך לבחינת יישומם של מערכות מידע בארגונים, במסגרת זו בחנתי את מהותה של מערכת המידע, דרכי השימוש בה ודרכי קבלת החלטות.
בחינה של נקודת חוזק וחולשה התייחסה לצורך בחיזוק נקודת הנאמנות בשוק באמצעות טכנולוגית ה - CRM שהיא הכלי ההופך את הגישה השיווקית התומכת בהכרת הלקוח ובניהול מערך יחסים איתו (RM- RELATIONSHIP MARKETING), לאפשרית בקנה מידה רחב ובעלות נמוכה יותר מבעבר.
נקודת החולשה הנוגעת לניהול לקוי של מלאי כחלק משרשרת האספקה הביאה לצורך באימוצה של מערכת מידע התומכת בתהליך ניהול המלאי ליעילות התפעול ורווחיות החברה.
בסופה של העבודה צויין, כי תועלות מערכת מידע לשימור לקוחות חשובה ומהותית בעידן התחרות הקשה. זאת במיוחד מאחר ועיקר הדגש כיום מושם דווקא על היבטים טכנולוגיים ומערכות ממוחשבות לניהול ה - CRM.
תוכן עניינים.
עמוד
נושא
4
מבוא
5
משימה 1 - הגדרת "מערכת מידע ניהולית" , מטרותיה ומקומה בקבלת החלטות בארגון הנדון
7
משימה 2 - נקודות חוזק וחולשה והתמודדות אתן על בסיס מערכת המידע הניהולית בארגון הנדון
10
סיכום, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה 11
מבוא
Turnerwood Plc מייצרת מגוון רחב של אביזרי גינון המשווקים דרך רשתות "עשה זאת בעצמך" ומרכזי גינון. לחברה שלושה מפעלים בדרבי, יוטוקסטר וברטון.
בחברה יש מערכת ממוחשבת לאיסוף נתוני ייצור, לצורך בקרת עלויות העבודה. המערכת הותקנה בשנת 2000 בכל שלושת המפעלים במטרה לשלבה במערכת התשלומים לעובדים. המערכת אוספת נתונים לגבי הביצועים האישיים של מפעילי המכונות ומתעדת את זמן עבודתם ביחס לתפוקה של כל מפעיל. המערכת מאפשרת לאסוף נתונים ביחס לעלויות עבודה
ישירות לפי מוצר.
מרבית מערכות המידע הממוחשבות מופעלות וקיימות פיזית במשרדים הראשיים במפעל ברטון. בין המערכות: רכש, בקרת מלאי, פנקס החשבונות של הרכש, מכירות, שכר והוצאות כלליות.
מערכת ההקצאה של העבודה הישירה היא היישום התפעולי האינטגרטיבי העיקרי המאפשר לשני המפעלים להיות "מקוונים" עם המפעל בברטון.
גם מערכות המלאי וחיוב המכירות הן אינטגרטיביות. המנהלים בכל שלושת המפעלים משתמשים במעבד תמלילים Word ובתוכנת דוא"ל.
העבודה תתייחס למערכות המידע בשני היבטים עיקריים, החלק הראשון יבחן את מערכת המידע הניהולית והאפשרות לתמיכה בקבלת ההחלטות בארגון. החלק השני יתייחס לנקודת חוזק (נאמנות לקוחות) ונקודת חולשה (מלאי) ויבחן את מערכות המידע העשויות לתמוך בנקודות אלה.
משימה 1 - הגדרת "מערכת מידע ניהולית" , מטרותיה ומקומה בקבלת החלטות בארגון הנדון
Bocij et al (1999) מגדירים מערכת מידע כמערכת שבעזרתה ניתן להפיק מידע אשר תומך בהחלטות המנהל והעובדים.ארגונים שונים עושים שימוש בטכנולוגית המידע כאמצעי לשיפור השירות ולצורכי התייעלו. גם כן ארגונים אשר אינם פועלים בסביבה תחרותית ובכל זאת משתדלים לשפר ולשנות תהליכים על ידי שימוש בטכנולוגיות מידע הן
בכדי לתת שירות טוב ויעיל יותר, והן בכדי להתייעל כלפי פנים,ולצמצם כוח אדם ועלויות.
העולם בו אנו חיים הולך ונעשה מורכב יותר, מסובך ומשתנה בקצב מהיר יותר. על ארגונים עסקיים להתמודד עם בעיות הולכות וגדלות הקשורות בעצם קיומם. המנהלים חייבים להתמודד עם היקף ומגוון בעיות רחב יותר מאשר בעבר יחד עם אי ודאות גדולה יותר. את הפתרונות לבעיות אלו על המנהלים ומקבלי ההחלטות לספק בטווח הקצר
ובמהירות תגובה קצרה יותר מבעבר. כל אלה הופכים את תפקיד המנהלים כמקבלי ההחלטות, למסובך ומורכב יותר בסביבת לחצים המשפיעים על מהות הארגון ועצם קיומו בסביבה דינמית, תחרותית, וכתוצאה מכך - מאיימת.עד לפני מספר שנים מקובל היה להגדיר שני משאבים עיקריים לארגון והם: המשאב האנושי והמשאב הפיננסי. בשנים
האחרונות עם הגידול בשימוש במידע לצורכים שונים כמו קבלת החלטות, ניהול הארגון ומוצריו וכדומה, הפך משאב המידע לבעל חשיבות גדולה שבלעדיו אין לארגון קיום. לנוכח התפתחויות אלה מקובל היום להגדיר את המידע כמשאב השלישי בחשיבותו בארגון. בעבר שירת המחשב את הדרג הניהולי האופרטיבי בלבד. הוא בא כתחליף למכונת
החישוב. עם התקדמות תחום מדעי המחשב החל המחשב גם לסייע לדרג הניהול השני העוסק בעיקר בבקרה ניהולית. רק בשנים האחרונות החל המחשב לסייע גם לדרג הניהולי הבכיר, העוסק בתכנון אסטרטגי והגדרת מדיניות. זאת באמצעות כלים לאסוף נתונים ומיונם, כלים לניתוח נתונים והאלטרנטיבות וכלים להצגת הנתונים Robson 1997)).
תהליך קבלת החלטות בארגון כולל בתוכו מספר מרכיבים:
מודעות לבעיה
ניתוח הבעיה ונשוא התהליך
החלטה על חלופות לפתרון
הערכת חלופות
בחירת החלופה הנבחרת שהיא המבטיחה ביותר
יישום הפתרון
המשך הערכה וכיינון (TUNNING) מדויק של הפתרון.
בכל אחד מהשלבים בתהליך קבלת ההחלטות יש צורך במידע לשם ביצועו האופטימלי. תהליך קבלת החלטות הוא תהליך הצורך מידע רב לארגון וברוב המקרים נעשה בדרג הניהולי כחלק מתהליך הניהול. כמות המידע הנדרשת לתהליך כל כך גדולה עד שיש המגדירים את תהליך הניהול (לפחות בחלקו המרכזי) כהמרת מידע להחלטות.
ההחלטות שונות זו מזו בסוגן, בתדירות קבלתן, במורכבותן, בערכים האישיים של המנהל המקבל אותם, בתהליך קבלתן ובהקשר הארגוני בו הן מתקבלות. מודל אחד לקבלת החלטות אינו מתאים למשנהו ותמיכה בתהליך מסוג מסוים אינה מתאימה לתהליך מסוג אחר.
אנשי ניהול הביניים נעזרים במערכת MIS המסכמת את הנתונים ומפיקה דוחות מידע המשמשים ל בקרה על הביצוע, שמירה על תיאום והבנת פעילות הארגון. כלומר מערכות ה MIS מעבדות ומסכמות נתונים מקובצי האב המעודכנים מה TPS, כך שמנהלים המשתמשים בהן יוכלו לפקח ולכוון את הארגון ולספק לעובדים משוב מדויק על פרמטרים
שונים בעבודתם.
מאחר שתהליכי קבלת החלטות של מנהלים בכירים נוטים להיות שונים מאלו של מנהלים בכירים השונים מאלו של מנהלים ברמות נמוכות יותר, קיימות מערכות החלטה להנהלה הבכירה EIS . מערכת זו מיועדת לשרת את המנהלים בדרגות הבחירות בארגון, שאין להם מומחיות טכנית בתחום מערכות מידע. רוב המשתמשים במערכות תומכות החלטה
בארגונים הם מקצוענים בתחומם או מנהלים בדרג הביניים. מערכות אלו מיועדות לתמיכה בהחלטות ניהוליות מערכת EIS מיועדת לספק להנהלה הבכירה מידע שיעזור למשתמשים בה לאתר מצבים חריגים וניתוח פשטני שלהם כך שיוכלו לשאול את עוזריהם או מנהלים זוטרים יותר שאלות (ניומן וצבירן 2002).
הארגון באירוע הנדון יכול להפיק תועלת משימוש במערכות מידע ממוחשבות. הם יכולים לחסוך ברמות מלאי, להוזיל עלויות רכש, חסכון בשעות עבודה וקיצור זמני תגובה לצרכי השוק. אך יחד עם זאת, קשה להעריך מראש את התועלות לארגון מכמה סיבות:
התועלת האמיתית ניתנת למדידה זמן רב לאחר היישום עצמו.
על מנת למדוד תועלות חייבים למדוד תועלות קיימות אשר ברוב המקרים לא בנמצא.
גורמים חיצוניים להם השפעה על הארגון כמו חוקי ממשלה, חידושים טכנולוגיים.
שיפורים בתהליכי ניהול בעזרת מערכת ממוחשבת יכולים להוסיף אף יותר תועלת מהנצפה מראש ולכן קשה לצפות את התועלת העתידית.
משימה 2 - נקודות חוזק וחולשה והתמודדות אתן על בסיס מערכת המידע הניהולית בארגון הנדון
נקודת חוזק - נאמנות שוק גבוהה
ארגון צריך לעשות כל שביכולתו כדי להעניק ללקוחות שירות איכותי, שישביע את רצונם, יהפוך אותם לנאמנים ויגרום להם לקנות מהארגון עוד מוצרים ושירותים, ולהמליץ עליו בפני אחרים.
בהתייחס לנקודת החוזק הזו נמליץ לארגון על שיפור הגישה השירותית באמצעות מערכות CRM. אחד המודלים הנפוצים כיום לניהול המידע אודות הלקוח הנו מודל CRM - Customer Relations Management. CRM הנה מערכת מידע ממוקדת לקוח אשר מאפשרת לארגון לנהל מערכת יחסים חכמה ופרודוקטיבית יותר עם הלקוח וגורמת לחיזוק הקשר
עמו. CRM פועלת על עיקרון ריכוז תהליכי עבודה מול המשתמש במערכת מידע אינטגרטיבית, כאשר ריכוזיות ואינטגרטיביות המערכת צריכות להיעשות מזווית ראייה של הלקוח. (לסר ומנדל, 2000) .עולם ה-IT התפתח בשנים האחרונות בצורה מדהימה וכיום מאפשר לארגונים להתייעל ולבנות פתרונות המספקים לו מענה כולל למגוון צרכים.
בעבר ארגונים נדרשו לתחזק מספר מערכות הנותנות מענה לצרכים שונים כגון מערכת ניהול מלאי, מערכות ניהול כספים, ניהול משאבי אנוש ועוד. האתגר המרכזי הינו איתור המערכות הטובות ביותר הנותנות לארגון את הפונקציונאליות הנדרשת וכנגזרת מכך, איחוד הנתונים המשותפים לכלל המערכות, וכמובן יכולת שיתוף המידע והפיכת
התהליכים העסקיים לכאלו המנוהלים בכל המערכות הללו (אחיטוב, נוימן וצבירן 1997). שלושת המחלקות בארגון שה CRM הוא הכי רלבנטי עבורן הן: בשלב הקדם מכירה, מדובר במחלקת השיווק שנעזרת בו למידע שיווקי ולניהול קמפיין פרסום. בשלב המכירה, מדובר במחלקת המכירות שנעזרת בו כדי לספק לאנשי המכירות שבשטח מידע בזמן אמת
על הלקוח. בשלב שאחרי המכירה, מדובר במחלקת השירות והתמיכה שנעזרת בו כדי לתת תמיכה ושירות מותאמים בדיוק לצרכיו של לקוח ספציפי לאור ההיסטוריה שלו (לסר ומנדל, 2000) .
"מהפיכת ה-CRM", שינתה לחלוטין את המשוואה: שירות איכותי אינו מסתיים עוד בתהליכים יעילים ובהתנהגויות נאותות, אלא כרוך בהתארגנות שונה לחלוטין מזו שהייתה מקובלת בעבר. מהפיכת ה-CRM העלתה על מפת השירות מושגים כגון "מוקדי שירות טלפוניים" ((Call Centers, המצוידים במערכות טכנולוגיות מתוחכמות כגון ACD, IVR,
CTI ואחרות מערכות מידע לניהול קשרי לקוחות ("מערכות CRM", "מחסני נתונים" ומערכות ל"כריית נתונים"), אינטרנט לשירות הלקוחות, "מוקדי קשר" (Contact Centers, המשלבים אנשים-נציגי שירות עם המערכות הטלפוניות - והאינטרנט-והדואר האלקטרוני . הארגונים המתקדמים יותר בכל הנוגע ביישום תפיסת ה-CRM, מדברים לא רק
במונחים של שיפור השירות ללקוחות, אלא גם - ובעיקר, במונחים של יצירה של הזדמנויות מכירה שלא היו קיימות בעבר. אצל ארגונים כאלה, ה-CRM איננו רק שירות משופר, התורם באופן פאסיבי לשימור לקוחות ואולי גם להגדלת היקף העסקים איתם, אלא גם - ובעיקר, אסטרטגיה שיווקית יוזמת, הממוקדת בחיפוש מתמיד אחר הזדמנויות
עסקיות נוספות ובניצול מירבי של הזדמנויות שאותרו (Laudon,.,Laudon, 1996)).
ישנם מספר גורמים חשובים אליהם צריך לשים לב בתכנון מערכת CRM. ראשית יש לזכור כי מדובר באסטרטגיה שלמה וכי הטכנולוגיה היא כלי עזר ליישומה. שנית, מאחר וברוב החברות האינטרנט הינו רק חלק מצינורות ההתקשרות עם הלקוח, חשוב כי ממשקי האינטרנט ישתלבו בכל מערכות ה - CRM של החברה. לכן חשוב ליצור מערכת CRM שלמה
ואחידה בכדי שבכל ממשק עם החברה יקבל הלקוח את אותה חוויה מותאמת אישית לה הוא מצפה. ואילו הם שלבי ה - CRM על פי Kruford, Rigby, Rycheld (2002):
פיתוח אסטרטגיית לקוחות יציבה המבוססת על חלוקת הלקוחות לקבוצות תוך שימוש בעקרונות השיווק הוותיקים.
התאמת הארגון לתמיכה ב - CRM.
אספקת כלים טכנולוגיים לעובדי הארגון כדי שיוכלו לתמוך באסטרטגיה החדשה.
נקודת חולשה - היעדר בקרה על שרשרת האספקה ורמת המלאי
שרשרת האספקה מאגדת את כל הספקים, היצרנים, המפיצים והלקוחות. ראשיתה בקבלת ההזמנה על ידי הלקוח וסופה באספקת המוצרים והשירותים הדרושים. ניהולה של שרשרת האספקה מתרכז במעבר חומרי הגלם והמידע בין חלקי השרשרת במטרה לענות על צרכי הלקוח תוך שמירה על עלויות מינימליות (Slack et. al. 1998 and Russell Taylor,
2003).
ניהול אפקטיבי של שרשרת האספקה הכרחי בכדי לאפשר לארגון לעמוד במשימותיו. אספקת חומרי הגלם בזמן, בכמות, באיכות ובמחיר משפיעה על המוצר המוגמר בצורה ישירה. המנהל האמון על שרשרת האספקה צריך להגיב במהירות על שווקים משתנים, לקצר את זמני האספקה ולשפר את תזרימי המזומנים על ידי ניצול יעיל של משא"נ, כסף המושקע
במלאים, ציוד ומידע (שטוב, 1997).
המלאי (Inventory) שבין תצורותיו חמ"ג, חלקים ורכיבים, עבודות בתהליך, מוצרים מוגמרים וחומרי עזר שונים, תופס מקום חשוב בכל שלב ושלב בשרשרת האספקה. בין יתרונות המלאי אפשר לציין את תרומתו לתחרות מבוססת זמן (כאמצעי לגישור בין משך תהליך האספקה ובין זמן האספקה הנדרש ע"י הלקוח), יכולתו להפחית אי ודאות (כסוג
של בולם זעזועים בזמנים בהם הביקוש והאספקה אינם ודאיים), הקטנת התלות בתהליך האספקה ועוד (שטוב, 1997).
יחד עם זאת, המלאי שעלותו מורכבת מעלות מימון, עלות ביצוע ההזמנה, עלות הקשורה לסיכונים (גניבות ונזקים שונים, עלויות ביטוח) והוצאות תפעוליות (שכר, אנרגיה, תאורה ושינוע, אחזקה ואחסון), הינו דבר יקר הגורם לבזבוז (גלוברזון, 1990). המלאי נתפס "כשורש הרע" לא רק בגלל העלויות הנילוות אליו, אלא גם משום שהוא
מסתיר בעיות וכשלים תפעוליים (קדם, 2003). מן האמור לעיל משתמעת החשיבות הגבוהה אשר מיוחסת למדיניות המלאי המיושמת בארגונים, ולניהולה באופן אפקטיבי.
מדיניות מלאי הפועלת לפי שיטת Push System, ואשר מאפיינת את שיטת MRP שתוצג מיד, מקצרת את זמן האספקה המובטח ללקוחות במחיר של החזקת מלאים (גלוברזון, 2002). שיטה מומלצת לארגון היא היא גישת תכנון דרישת חומרים (MRP - Material Requirement Planning) שפותחה בשנות ה-60-70 ואשר מתכננת ומתזמנת רכישת חמ"ג
בצורה אוטומטית על ידי ניתוח פרמטרים שהוזנו למערכת. שיטה זו מתמקדת הן בכמות הדרושה והן בעיתוי- וזאת על מנת לאפשר עבודה רציפה לצד מלאי מינימלי . המערכת מתזמנת חמ"ג בשיטת Push לפי תחזית יצור (Master Production Schedule MPS-), שהיא רשימת דרישות ברוטו עתידיות מתוכננות של מוצרים סופיים, המוכתבת על ידי
הביקוש בשוק. תחזית היצור מוזנת אל המערכת בהתאם לרשימת החומרים הנדרשת להרכבת פריט ואשר נגזרת מעץ המוצר (BOM - Bill Of Materials). ככל שעץ המוצר מורכב יותר כך גדל היתרון שבשימוש במערכת. מלאי יימצא בארגון הפועל לפי שיטת MRP, בתקופות שבהן הוא נדרש ובכמות המתאימה כנגזרת של התחזיות, זאת בניגוד למודל
הקלאסי המצדד בהמצאות מלאי בחלק גדול מהזמן. בעוד שהמודל הקלאסי מחשב מלאי ביטחון עבור כל פריט בנפרד, מתחשבת גישת MRP ביחסי התלות הקיימים, על מנת למנוע היווצרות מלאי לא מאוזן של פריטים (גלוברזון, 2002).
כל תוכנית ייצור שמפותחת באמצעות מערכת MRP, מתואמת עם כל היחידות והמחלקות על ידי בסיס נתונים שמשרת את כל הפונקציות בארגון. כיום הדבר נעשה באמצעות תוכנות הקרויות ERP- Enterprise Resource Planning שהשכיחות שבהן פותחו על ידי החברות SAP ו- ORACLE (גלוברזון, 2002). זולת הצורך בתאום, תלויה הצלחת MRP
בקיומם של תנאים כדוגמת תחזית ריאלית ומדויקת, לוח זמנים מדויק של הזמנות ויכולת קבלת חמ"ג, מערכת בקרת מלאי מדויקת, BOM מדויק, ועוד (Wong Kleiner, 2001).
סיכום, מסקנות והמלצות
תרומתה של מערכת מידע לצורכי הפירמה הינה גדולה ביותר. כדי לשרוד ולגדול בסביבה תחרותית, ארגונים חייבים להשיג יתרון אסטרטגי על פני המתחרים. למערכת מידע נודעת חשיבות רבה בהשגת מטרה זו ובשמירתו של היתרון התחרותי בענף בו הפירמה פועלת.
בימים אלו בהם קשה לשמור על נאמנות הלקוחות, למערכת המידע נודעת חשיבות רבה. המערכת אוספת נתונים על הרגלי הצריכה של הלקוחות, אוספת פרטים אישיים (ימי הולדת, ימי נישואין וכו'), תלונות, משובים של לקוחות וכדומה. דבר זה מאפשר מעקב שוטף של הבעלים ופיצוי ללקוחות במידת הצורך.
התייעלות דרך שימוש במערכות מידע, מאגרי נתונים ופלטפורמות טכנולוגיות מתקדמות מאפשרות לחברות לנהל את עסקיהן בצורה יעילה, מהירה ומדויקת יותר.הדרך היחידה לבנות מערכת יחסים ארוכת טווח עם הצרכנים הוא לאמץ שיטות תקשורת דו צדדיות המביאה לידיעת החברות מידע חיוני שיכול להוביל לשיפור שירות, ובניית קשר אמין
ומרצה עם הצרכנים. הכרות טובה יותר עם הצרכנים דורשת איסוף נתונים למאגר מידע נרחב על עדיפויות, טעמים, רצונות וצרכי הצרכנים. כלי שיווקי זה ממחיש ומחזק את הצורך בטכנולוגיות מידע אינטגרטיביות ושימוש בטכנולוגיה זו על מנת לאפשר שימור צרכנים. מערכות מסוג (CRM - Customer Relationship Management) מאפשרות
יצירת מאגר נתוני צרכנים ומסייעת בשיווק מקוון ואישי ויוצרות לצרכן חוויות רכישה אינדיבידואלית.
אין ספק שהשקעות המערכות מידע מניבות ערך ותועלת לארגון. מאז ומתמיד בחנו את סך ההשקעות במערכות מידע בארגון מול תועלות כללית . המונוטוניות בתוצאות מאפשרת ניתוח ענייני לכל ארגון לגבי החלטה ביישום פרטני בארגון דהיינו כדאי לבחון השקעות ביישומים פרטניים מול התועלות לארגון ולא את סך ההשקעה בארגון. ייתכן
בהחלט שלעיתים ניתן לוותר על ההשקעה ביישום זה או אחר וימצאו כי התועלת לארגון נמוכה וכך תחסך השקעה כספית ניכרת.
ביבליוגרפיה
אחיטוב נ. , נוימן ז. , צבירן מ. ( 1997 ) , מערכות מידע לניהול , אוניברסיטה ת"א , הוצאת דיונון
גלוברזון, ש. (1990), ניהול התפעול והייצור, גומא; ישראל
גלוברזון, ש. (2002), ניהול התפעול ושיפור ביצועים, צ'ירקובר; ישראל
נוימן ז. צבירן מ. (2001) מערכות מידע הלכה למעשה, הוצאת דיונון, אוניברסיטת תל אביב
לסר, ע., מנדל. ז. (2000), CRM - הלקוח במרכז מערכת המידע - ניהול, גיליון אפריל, 16 - 20.
קדם, י. (2003), עקרונות הניהול הרזה, סטטוס, גיליון 140, ע"מ 36-42
שטוב, א. (1997), מניהול התפעול לניהול המפעל, צ'ירקובר; ישראל
Bocij, P., et al (1999), Business Information Systems: Technology, Development and Management for the E-Commerce, Financial Times Management.
Kruford, Rigby, Rycheld (2002):Software Process Quality: Management and Control (with E. Baker), Marcel Dekker, New York,
Laudon, K.,Laudon, J.(1996) management information Systems. Organization and Technology (4th Ed) international edition.
Laudon , J.P Laudon , K.C ( 1997 ) Essential of Management Information Systems. 2nd edition , Prentice Hall (658.4 LAU )
Robson W (1997) Strategic Management Information Systems, 2nd Edition, Pitman
Wong, C. M. and Kleiner, B. H. (2001), Fundamentals of material requirements planning, Management Research News, Vol. 24, No. 3, pp. 9-12
12

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מערכות מידע ניהוליות - הלכה למעשה", סמינריון אודות "מערכות מידע ניהוליות - הלכה למעשה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.