היישום אינו מחובר לאינטרנט

אליהו ואחאב

עבודה מס' 063508

מחיר: 338.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תהליך חזרתו בתשובה של אחאב.

8,162 מילים ,5 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א' - רקע היסטורי לימי אליהו
פרק ב' - אליהו
1. הופעתו של אליהו
2. אליהו הקנאי
2.1 תגובה לקנאותו של אליהו
3. מוטיב יכולת השכנוע של אליהו
3.1 המפגש עם האלמנה
3.2 המפגש עם עובדיהו
3.3 המפגש עם אחאב
3.4 המפגש עם העם
פרק ג' - אחאב
1. אחאב כמדינאי
2. מלחמתו של אחאב בארם
3. יחס המקרא וחז"ל אל אחאב
4. יחסי המלך והנביא
פרק ד' - תהליך עצירת הגשמים
1. מאבק אליהו בעבודת הבעל
פרק ה' - מעמד הר הכרמל
1. תהליך חזרתו בתשובה של אחאב
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
בבואנו לחקור את ספר מלכים, הרי שאין נושא שמשך במיוחד את תשומת לב החוקרים כמו הסיפור על אליהו הנביא. סיפורי אליהו מושכים תשומת לב בגלל עצם הגדלות שבאישיותו והכוח המרתק של הסיפור.

אליהו נזכר לראשונה במקרא באופן שיש בו מן הפתאומיות: "ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב"1. עורך ספר מלכים השמיט את תחילת הסיפור של אליהו הנביא, הוא מופיע כאן מיד כנביא בעל סמכות. הוא נשבע בשם ה' "אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי".
אחאב יודע, שגשם יכול לרדת אך ורק על-ידי אליהו. יש כאן תאור חי: "חי ה' אלהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך ואמרו אין והשביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצאכה".2 מכאן, שאליהו עשה לו כבר קודם לכן שם גדול בישראל ואולי גם בעמים. ולכן, מותר להניח שהמקור על "מעשה נביאים" כלל ספורים נוספים על אליהו, ועורך ספר מלכים השמיט את הסיפורים הראשונים עליו.
אך, גם התחלה זו מתאימה לאופיו של אליהו, ולא הושמט כלום מתחילתו של הסיפור, כי כך דרכו של נביא זה להופיע בסערה כנשר במעופו.

בספר מלכים מובא סיפור על מעשה אחאב שהוא הרקע למעשה של אליהו: "ואחאב בן עמרי מלך על ישראל בשנת שלושים ושמונה שנה לאסא מלך יהודה...ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני ה' מכל אשר לפניו. ויהי הנקל לכתו בחטאת ירבעם בן נבט...וילך ויעבוד את הבעל...".3
תפיסת המספר המקראי הייתה שחטאת ירבעם היא חטא קל יחסית לעומת החטא של עבודת הבעל. חטאת ירבעם לא נחשבו לבגידה , לפולחן לאל נכרי.
הצרות מתרגשות על אחאב בעטיה של אשתו איזבל. איזבל הייתה אשה תקיפה וקנאית, שאינה יודעת מעצורים. אביה היה מלך צור וכהן של האלה אשרה בצור. איזבל השתלטה על בעלה כדי להכניס לישראל את פולחן ארץ מולדתה.

מהו החטא של אחאב?
"וילך ויעבוד את הבעל וישתחוו לו. ויקם מזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשומרון. ויעש אחאב את האשרה ויוסף אחאב לעשות ולהכעיס את ה' אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו..." .
הייתה אפוא בימי אחאב סטייה גדולה ומסוכנת של פולחן נכרי.

בעבודה זו ארצה לבדוק לעומק את תהליך החזרה בתשובה של אחאב. אך יותר מכך, האם תשובתו נבעה מתשובה אמיתית או מפרגמטיזם עקב היותו מלך מתחשב ואיכפתי, שדאג למדיניות טובה ולצורכי העם.
בעבודה זו, אבחן ביתר הרחבה את דמותו של אליהו, ומנגד את דמותו הכריזמטית של אחאב.
הכתוב מעמת את אחאב עם אליהו על רקע לאומי ומוסרי. שתי הדמויות נפגשות, בעצם, בשתי סיטואציות בלבד: פעם אחת, בהופעתו הפתאומית של אליהו ובפעם השניה במעמד הר הכרמל.

בעבודה זו אבנה את המהלכים אחד לאחד, ואראה כיצד משתדל אליהו להפוך את ליבו של אחאב ולהחזירו בתשובה.
בפרק א' אתאר את הרקע ההיסטורי לימי אליהו, כדי להבין את אופי ההתרחשויות, ולהכיר את הרקע לדמותו של אחאב.
בפרק ב' אתמקד בדמותו של אליהו, אופיו הקנאי, והתגובה לאופיו. כמו כן, אתאר את מוטיב יכולת השכנוע של אליהו, לפי מפגשיו עם כמה דמויות מרכזיות.
בפרק ג' אתמקד בדמותו של אחאב, אחאב כמדינאי, מלחמתו של אחאב בארם. ולבסוף, כיצד המקרא מתייחס את אחאב, ויחסי המלך והנביא.
בפרק ד' אתאר את תהליך עצירת הגשמים. כמו כן, את מאבק אליהו בעבודת הבעל.
בפרק ה' שהוא שיא הסיפור והוא עיקר עבודתי - מעמד הר הכרמל, שבו אחאב עובר את תהליך החזרה בתשובה.
לבסוף, אציג דיון ומקנות ואשתדל להוכיח,לבסוף, אם אכן אליהו הצליח במשימתו זו, אם לאו.
--------------------------------------------------------------------------------
1. מלכים א', י"ז, א'.
2. מלכים א', י"ח, י' ואילך.
3. מלכים א' ט"ז, כ"ט-ל"א.

מקורות:

דעת מקרא, מלכים א', ב', הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תשנ"ד.

תגים:

אחאב · אליהו · בתשובה · דמות · הגשמים · הנביא · חזרה · ישראל · מלך · עצירת

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אליהו ואחאב", סמינריון אודות "אליהו ואחאב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.