היישום אינו מחובר לאינטרנט

היישוב היהודי נוכח השואה ומבצעי ההצלה

עבודה מס' 063248

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מדוע פעל היישוב כפי שפעל והאם יכול היה לפעול אחרת.

9,781 מילים ,22 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תקופת מלחמת העולם השנייה בכלל והשואה בפרט, זכתה למחקרים מקיפים משום חשיבותה הרבה והעניין הרב שהיא מעוררת. ללא ספק מדובר בתקופה השחורה ביותר בתולדות האנושות. הנושא של היישוב לנוכח השואה מטופל גם הוא על ידי המחקר באופן יסודי. בצל קיומה של גולה יהודית ההולכת ומושמדת, מתקיימת לה קהילה יהודית מוגנת יחסית, שקשורה בכבלי ההיסטוריה, הדת, המסורת וגם העתיד לקהילת האם המושמדת. היחסים שבין שתי הקהילות, המרוחקות, אך עם זאת הקרובות, מרתקים. כיצד מגיב היישוב נוכח הידיעות על המתרחש באירופה? כיצד נקלטות ידיעות בלתי נתפסות אלו? מהי תגובתו של היישוב נוכח הידיעות ומהן פעולות ההצלה שהוא מנסה לבצע אם בכלל?
לאורך השנים נשמעת מדי פעם ביקורת על הנהגת היישוב בתקופה זו. הביקורת מופנית כלפי היהודים שחיו בארץ, וגם בארצות בעלות הברית, מוגנים מאיום ההשמדה, שלא עשו כל שניתן ואפשרו למכונות ההשמדה הנאציות לבצע את עבודתן. ביקורת זו חמורה כמובן וסעיף האשמה הוא לא פחות מאשר סיוע בהריגתם של יהודי אירופה על ידי השתיקה וחוסר התגובה.

העבודה מקיפה את הספרות העוסקת במתרחש ביישוב היהודי לפני השואה ובמהלכה מצדדים שונים. העבודה מבוססת על החומר הביבליוגרפי הרלוונטי ביותר בתחום ומתארת תמונה ממצה של אותה תקופה.
הפרק הראשון בעבודה זו, ינסה לתת רקע כללי על מצבו של היישוב בשנים שקדמו למלחמה ובשנות המלחמה עצמה. בפרק זה יתואר פרופיל היישוב, הרכבו והעניינים שהעסיקו אותו באותה העת, תתואר מנהיגותו והקשיים שבהם נתקלה.
הפרק השני עוסק בידיעות על גורלה של יהדות אירופה כפי שהגיעו להנהגת היישוב ומנסה לברר את כמותן ואיכותן בניסיון לענות על השאלה- האם ידע היישוב על המתרחש?
בפרק השלישי יתוארו בהרחבה התגובות שהתעוררו ביישוב נוכח הידיעות ובגיוס הכספים למטרות הצלה.
הפרק הרביעי בעבודה זו יעסוק בפעולות ההצלה המרכזיות בהן עסק היישוב, יתאר את התוכניות להצלה כפי שהועלו, את סיכוייהן ואת תוצאותיהן.
הפרק החמישי והאחרון, פרק הסיכום של עבודה זו, ידון בפעולות היישוב, יציג חלק מן הביקורת הקשה שהופנתה כלפי הנהגת היישוב וינסה להבין מדוע פעל היישוב כפי שפעל. בפרק זה אנסה לגבש דעה נוכח החומר הרב שנחשפתי אליו במהלך הכנת העבודה, כיצד יש לשפוט את היישוב על מעשיו- האם עשה כמיטב יכולתו, או שמא פעל בשאננות ובאגוצנטריות שהביאה למותם של רבים.

תוכן העניינים:
מבוא
היישוב בזמן המלחמה
הידיעות על גורלה של יהדות אירופה
תגובת היישוב לידיעות על גורלה של יהדות אירופה
גיוס הכספים
מאמצי ההצלה
עלייה
פרשת 29000, רישיונות העלייה לילדים
עלייה ב'
תוכניות הכופר
תוכנית טרנסניסטריה
תוכנית אירופה
סחורה תחת דם
תוכנית החליפין
התוכנית להפצצת אושוויץ
שליחותם של הצנחנים
דיון בשאלת ההצלה- האם היישוב עשה מספיק?
ביבליוגרפיה

מקורות:

אשכולי,ח. (1994), היישוב היהודי בארץ ישראל נוכח השואה. מחניים (9). עמ' 194-205.
אשכולי וגמן, ח. (1984), המחלוקת סביב גיוס האמצעים לפעולות הצלה ב- 1943, דפים לחקר השואה, 3. עמ' 123-138.
אשכולי וגמן, ח. (1977), עמדת המנהיגות היהודית בארץ ישראל להצלת יהודי אירופה, ילקוט מורשת 24. עמ' 87-116.
בית צבי, ש. (1977). הציונות הפוסט אוגנדית במשבר השואה- מחקר על גורמי מישגיה של התנועה הציונית בשנים 1938-1945. תל אביב: הוצאת ברונפמן.
בן גוריון, ד. (1947), במערכה, כרך ד'. תל אביב: אחדות בע"מ.
וזלמן, מ. (1989), אות קין- על פרשת מחדלי ההצלה, אזלת היד ואטימות הלב של הנהגת הציונות העולמית והסוכנות היהודית בשנות השואה והחורבן. תל אביב: חמו"ל.
וייץ, י. (1994), מודעות וחוסר אונים- מפא"י לנוכח השואה 1943-1945. ירושלים: הוצאת יד יצחק בן צבי.
וייץ, י. (1990). יישוב, גולה ושואה- מיתוס ומציאות. יהדות זמננו, 6. עמ' 133-150.
כנען, ח. (1960), 200 ימי חרדה. תל אביב: מול ארט בע"מ.
עופר, ד. (1988), דרך בים- עלייה ב' בתקופת השואה. ירושלים: יד יצחק בן צבי.
עופר, ד. (1983), הצלה בדרכי עלייה ב', 1940- סיכויים ומציאות, יהדות זמננו,1. עמ' 179-197.
עופר, ד. (1976), פעולות המשלחת הארץ ישראלית בקושטא 1943, בתוך: גוטמן, י. (עורך), ניסיונות ופעולות הצלה בתקופת השואה- הרצאות ודיונים בכינוס הבינלאומי השני של חוקרי השואה. ירושלים: יד ושם, עמ' 360-370.
פורת, ד., ווייץ, י. (2002), בין מגן דוד לטלאי צהוב: היישוב היהודי בארץ ישראל ושואת יהודי אירופה 1939-1945- קובץ תעודות. ירושלים: יד יצחק בן צבי ויד ושם.
פורת, ד. (1986), הנהגה במלכוד- הישוב נוכח השואה 1942-1945. תל אביב: עם עובד.
פרילינג, ט. (1998), חץ בערפל: בן גוריון, הנהגת הישוב וניסיונות ההצלה בשואה (כרכים א' וב'). הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
פרילינג, ט. (1984), עמדותיו של בן גוריון בפרשת הצלת הילדים נובמבר 1942- מאי 1945, ילקוט מורשת 38. עמ' 31-54.
קצבורג, נ. (1976), מדיניות העלייה של בריטניה בימי מלחמת העולם השנייה, בתוך: גוטמן, י. (עורך), ניסיונות ופעולות הצלה בתקופת השואה- הרצאות ודיונים בכינוס הבינלאומי השני של חוקרי השואה. ירושלים: יד ושם, עמ' 150-167.
Edelheit, A.J. (1996), The Yishuv in the Shadow of the Holocaust- Zionist Politics and Rescue Aliya, 1933-1939. Colorado: Westview Press.
Eshkoli Wagman, H. (1993), Three Atthtudes toward the Holocaust within Mapai, 1933-1945, Studies in Zionism 14 (1). Pp. 73-94.
Ofer, D. (1991), Aliya and Rescue During The Holocaust. In Mor, M. (Ed.), Eretz Israel, Israel and The Jewish Diaspora Mutual Relations. Pp. 169-193.
Porat, D. (1990), The Blue and The Yellow Stars of David- The Zionist Leadership in Palestine and The Holocaust 1939- 1945. London: Harvard University Press.
Weitz, Y. (1994), Jewish Refugees and Zionist Policy during the Holocaust. Middle Eastern Studies, 30, 2. Pp. 351-368.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היישוב היהודי נוכח השואה ומבצעי ההצלה", סמינריון אודות "היישוב היהודי נוכח השואה ומבצעי ההצלה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.