היישום אינו מחובר לאינטרנט

נשק להשמדה המונית בעיראק

עבודה מס' 063131

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תוכניותיה ומסעה של עיראק לייצור נשק להשמדה המונית.

9,116 מילים ,20 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

המצאתה של פצצת האטום היא אחת מאותן נקודות ציון יחידות בהיסטוריה האנושית, שבהן צף ועולה גורם סיבתי חדש, שמשמעויותיו המעשיות והמוסריות חורגות הרבה מעבר להקשר ההיסטורי - סיבתי שבו הוא עולה. ב6 - באוגוסט 1945, עם חורבנה של הירושימה, פסע העולם, כמעט בבלי דעת, אל ראשיתו של עידן חדש, שרק עתה אנו מתחילים לתפוש את טיבו באמיתי.
זהו עידן שבו אפשרות רצח-כל מונפת כחרב על עצם קיומה של הציוויליזציה. פוטנציאל זה הפך לסדר פוליטי עולמי חדש, שהצלחתו תלויה בעצם החרדה האפוקליפטית.
התפתחותה של טכנולוגיית ייצור הנשק הלא - קונבנציונאלי, שינתה באופן מהותי את החשיבה האסטרטגית בזירה הבינלאומית. בעקבותיה, חלו שינויים ביעדי האסטרטגיה (המעבר מהגנה להרתעה) ובהקשר שבין הגנה להתקפה. שינויים אלו מוצאים את ביטויים המובהק ביותר במעבר מ"מאזן הכוחות", שאפיין את עידן הנשק הקונבנציונאלי, ל"מאזן האימה" הגרעיני.
לדבר לא היו רק השלכות צבאיות, אלא הוא גם גרר שינויים במבנה קבלת ההחלטות המדיניות, ביחסים בין הדרגים האזרחיים והצבאיים, ויש הגורסים שאף הביא לחלוקה מחדש של העוצמה במערכת הבינלאומית (שטיינברג, 1997).

בעבודה זו אציג את נושא הנשק להשמדה המונית, בכלל, ואתמקד בתוכניותיה ובמסעה של עיראק לייצור נשק להשמדה המונית, בפרט. בפרק א' אפרט את סוגי הנשק הלא - קונבנציונאלי ואופיים על מנת להבין את ההבדלים ביניהם ואת תהליכי הייצור שלהם.
בפרקים ב' ו- ג', אפרט את תוכניותיה של עיראק לייצור נשק להשמדה המונית, ואענה על השאלה האם נעצרה התוכניתה העיראקית לייצור נשק זה?
מתוך התייחסות לתוכניות העיראקיות לייצור נשק להשמדה המונית וניסיונות האו"ם לפקח על התוכניות העיראקיות, אציג בפרקים ד' ו- ה' את נושא תפוצת הנשק הלא - קונבנציונאלי ואפרט את ההסדרים והאמנות שבאמצעותם ניסו האו"ם והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, להגביל את יכולתה של עיראק בייצור נשק להשמדה המונית. בנספח 1 יפורט בסדר כרונולוגי את השתלשלות האירועים בעיראק בעקבות משטר הפיקוח הבינלאומי בין השנים 1991 - 2003.

בנושא הנשק להשמדה המונית בעיראק ניתן להבחין ב-4 תקופות עיקריות:
התקופה הראשונה מתחילה בשנות השישים ועד שנת 1981
התקופה השניה מתחילה בשנת 1981 ועד שנת 1991 - מלחמת המפרץ.
התקופה השלישית מתחילה בשנת 1991 ועד 2003 - המלחמה בעיראק.
התקופה הרביעית מתחילה משנת 2003 ועד היום וכוללת בתוכה את החיפוש של האמריקאים אחרי נשק להשמדת המונים בעיראק.

בפרק ו' אעסוק בניסיון הישראלי למנוע מעיראק לייצר נשק להשמדה המונית, על ידי הפצצת הכור האטומי העיראקי. אפרט את תהליך קבלת ההחלטות, תוך הצגת שיקולי הבעד והנגד, ותגובת העולם לפני ואחרי הפצצת הכור.
בסיכום העבודה, תוך התייחסות לפרקי העבודה, אטען לכך שלמרות שעיראק היוותה גורם מאיים והיו בידיה יכולות לייצור נשק להשמדה המונית, אין פירוש של דבר שאין היא יכולה להמשיך ולהוות איום אסטרטגי. אסור שתיפסק מלאכת האיתור למה שנותר מהנשק העיראקי על מנת שהמשטר העיראקי שיקום לא יוכל לחדש את תוכניות הנשק להשמדת המונים.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע כללי
הצגת הנושא
פרק א' - טכנולוגיית הנשק הלא-קונבנציונאלי ואופייה
א. מהו נשק גרעיני כימי?
ב. מהו נשק ביולוגי?
ג. מהם טילים בליסטיים?
פרק ב' - תוכניותיה של עיראק לייצור נשק להשמדה המונית
א. המסע להשגת נשק גרעיני
ב. התוכנית ללוחמה כימית
ג. התוכנית ללוחמה ביולוגית
ד. תוכנית הטילים הבליסטיים
פרק ג' - האם התוכנית לייצור נשק להשמדה המונית נעצרה?
פרק ד' - תפוצת הנשק הלא-קונבנציונאלי
א. הגורמים המכתיבים את קצב התפוצה של הנשק הלא-קונבנציונאלי
ב. בקרת נשק והסדרים לאי-הפצת נשק לא-קונבנציונאלי
ג. האמנה לאי-הפצת נשק גרעיני
ד. בקרה על נשק כימי וביולוגי
ה. הסדר בקרת הטכנולוגיה לייצור טילים
פרק ה' - המלחמה בעיראק ותרומתה לאי-הפצת הטרור הבלתי קונבנציונאלי
פרק ו' - מנהיגות ונועזות בהשמדת הכור העיראקי
תהליך קבלת ההחלטות
מניעים בעד ונגד
שיקולי בחירות
יחסי ותגובות מדינות העולם לפני ואחרי הפצצת הכור העיראקי
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח 1 - משטר הפיקוח הבינלאומי בעיראק בין השנים 1991 - 2003, כרונולוגיה, רם ארז ותמר מלץ
נספח 2 - מלמן, יוסי \ ראש צוות החיפוש האמריקאי: אין בעיראק נשק השמדה 10 25,/01/04א', הארץ

מקורות:

שטיינברג, ג'ראלד / "מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים - אסטרטגיה של נשק לא קונבנציונאלי" הוצאת האוניברסיטה הפתוחה 1997
שוהם, דני / "נשק כימי במצרים וסוריה: התפתחות, יכולת, בקרה" אוניברסיטת בר אילן, מרכז ב"סא למחקרים אסטרטגיים 1995
פלדמן, שי ומשה, גרונדמן, עורכים / "לאחר המלחמה בעיראק" הוצאת משרד הביטחון 2004
Herby, P. / "The Chemical Weapons Convention and Arms Control in the Middle
East" / Oslo, International Peace Research Institute 1992
Milhollin, G. / "Licensing Mass Destruction: U.S Exports to Iraq"
Washington DC: Wisconsin Project on Nuclear Arms Control 1991
Zanders, J.P. / "Chemicals Weapons Proliferation: Mechanism Behind the Iranhausen" / Brussels: Free University of Brussels 1990
SIPRI / "Yearbook 1990, World Armaments and Disarmaments"
Oxford: Oxford University Press 1991
Spector, L.S. / "Nuclear Ambitions: The Spread of Nuclear Weapons 1989 - 1990" Boulder, CO Westview 1992
אסכולאי, אפרים / "הנשק להשמדת המונים בעיראק" / 2004
ארז, רם ותמר מלץ / "משטר הפיקוח הבין-לאומי בעיראק, כרונולוגיה"
פלדמן, שי ומשה, גרונדמן, עורכים / "לאחר המלחמה בעיראק" / הוצאת משרד הביטחון 2004
מלמן, יוסי /"ראש צוות החיפוש האמריקאי - אין בעיראק נשק השמדה" עיתון הארץ 25/01/04
ניסים, משה /"הפצצת הכור הגרעיני בעיראק" הוצאת מרכז מורשת מנחם בגין, ירושלים 2003
קם, אפריים / "המטרה - עיראק" כתב עת - עדכן אסטרטגי 5, 2002
ד"ר שוהם, דני / "הערות לדו"ח ה- CIA - הפן הישראלי" נתיב - כתב עת למחשבה מדינית 1989
Carnesale, A. et al / "Living with Nuclear Weapons", New York: Bantam 1983
Potter, W. / "Proliferation Determinants in the Commonwealth of Independent
State" / Washington DC: American Association for the Advancement of Science 1992
Whiteside, T. / "Annals of the Cold War: Chemical and Biological Warfare" The New Yorker 11/02/1991

תגים:

עירק · ביולוגי · גרעיני · השמדה · חוסיין · כימי · נשק · סאדאם · עיראק

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נשק להשמדה המונית בעיראק", סמינריון אודות "נשק להשמדה המונית בעיראק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.