היישום אינו מחובר לאינטרנט

השואה היהודית בספרות הפלסטינית

עבודה מס' 062697

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת יחסם של הפלסטינים לשואה היהודית על ידי סקירת יצירות ספרותיות פלסטיניות.

15,398 מילים ,50 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
פרק 1: מבוא
1.1. הישראלים - הפלסטינים , השואה הנכבה
1.2 "מלחמת הזכרונות"
1.3. התנועה הלאומית הפלסטינית
1.4. הספרות הפלסטינית לאחר 1948
1.5. סיכום
פרק 2: הצגה ודיון ביצירות הפלסטיניות
2.1. הקדמה
2.2. ע'סאן כנפאני
2.2.1. קורות חייו
2.2.2. האופק שמאחורי השער
2.2.3. חוזר לחיפה
2.2.4. ארץ התפוזים העצובים
2.3. חנא אברהים
2.3.1. קורות חייו
2.3.2. מסתננים
2.4. עיצאם חורי
2.4.1. קורות חייו
2.4.2. המופת של פרהוד
2.5. אבו איאד \ ח'לף צלאח
2.5.1. קורות חייו
2.5.2. ללא מולדת
2.6. רג'א שחאדה
2.6.1. קורות חייו
2.6.2. רצח
פרק 3: דיון מסכם
3.1. הקדמה
3.2. הספרות הפלסטינית כספרות פוליטית
3.2.1. ספרות פוליטית ומשמעותה הפוליטית של ספרות
3.2.2. המשמעות הפוליטית של הספרות הפלסטינית ויחסה לשואה היהודית
3.2.2.1. הנכבה, מלחמת 1948
3.2.2.2. הפליטות
3.2.2.3. דמות היהודי \ הישראלי בספרות הפלסטינית
3.2.2.4. הספרות הפלסטינית כספרות לאומית מגוייסת
3.2.3. השואה היהודית בספרות הפלסטינית
3.3. סיכום
ביבליוגרפיה

"יום האסון, הפך ליום של דמים...ההפגנות שנערכו אתמול לציון הנכבה האסון הפלסטיני
שבהקמת מדינת ישראל הפכו במהירות לעימותים עם כוחות צה"ל והמשטרה". (ידיעות אחרונות
(15.5.98
הפלסטינים יציינו היום את א-נכבה, אסון 1948, האירוע העיקרי יהיה צעדת המליון בה ישתתפו
פלסטינים בארץ ובעולם. עצרת הנכבה תצוין בצפירת דומייה ובנאומים של ערפאת והמשורר
הלאומי מחמוד דרוויש.
(ידיעות אחרונות 4.5.98, הארץ (14.5.98
"הפלסטינים יציינו את הקמת מדינת ישראל בצפירת אבל..הנפת דגלים שחורים ותהלוכות מחאה
יציינו את היובל לנכבה (האסון)- יום העצמאות הישראלי שיצוין על ידי הפלסטינים במועד הלועזי
ה14 - במאי..". (ידיעות אחרונות (10.5.98
"הרשות הפלסטינית החלה להקים מוזיאון בעזה בו יונצחו כל החללים הפלסטינים שנפלו על
האדמה הפלסטינית. כותרת המוזיאון תהיה "לא לשכוח" ...בכוונת המוזיאון להזמין לשם
אורחים רשמיים מחו"ל.. ותלמידים מהגדה והרצועה..". (ידיעות אחרונות (24.4.98
"..במזרח ירושלים ציינו 50 שנה לטבח בדיר יאסין ולהקמת בית יתומי הכפר...כאחד מהאירועים
הקשורים ל50 - שנות נכבה.." . (הארץ (27.4.98
"..מחר ה14 - במאי מציינים הפלסטינים את יום הזיכרון שלהם לנכבה, אסון הגירוש, אובדן
האדמה, הפליטות, וריסוק החברה הפלסטינית...יום הזיכרון הפרטי של הכפר בריר (כיום ברור
חיל) קרה היום בין
ה 12-13 - במאי 50.. 1948 שנה לאחר הנכבה החליטו פליטי בריר להקים קופת צדקה משותפת
לסיוע הדדי.." (הארץ (13.5.98
"ערפאת יבקר היום בבית אנה פרנק ..הביקור נשמר בסוד כדי להימנע מתגובות סוערות של
יהודים ניצולי שואה כפי שקרה לפני ביקורו במוזיאון השואה בוושנגטון לפני חודשיים.." . (ידיעות
אחרונות (13.3.98
"לאחר שביטול ביקורו במוזיאון השואה בוושנגטון עורר סערה עולמית,.. עבר אתמול בשקט יחסי
סיורו של ערפאת ..בבית אנה פרנק..הביקור עורר פצעים ישנים ..ואת זעמם של מספר מנהיגים
יהודים.." (ידיעות אחרונות (1.4.98
תמר רותם במאמרה "מכפר יאסיף ללוחמי הגטאות" מתארת בני נוער פלסטינים המדריכים
במוזיאון השואה בבית לוחמי הגטאות ומדגישה את המפגש הטעון הזה. "היהודים חששו מפני
פגיעה במונופול שלהם על השואה במיוחד כשמדובר בערבים ..התעוררה סערה סביב ביקורו של
ערפאת במוזיאון השואה.. (ומצד שני)..השוואה בין השואה למצב בשטחים היא בלתי נמנעת ,
לקסיקוני האבל של כל צד דומים, פליטים, גירוש, מחנות (פליטים), הפלסטינים קוראים לשנת 48
נכבה שואה קטסטרופה...". (הארץ (23.4.98

בעבודה זו אבחן את יחסם של הפלסטינים לשואה היהודית על ידי סקירת יצירות ספרותיות
פלסטיניות. הנחתי היא כי באמצעות הספרות נוכל להבין טוב יותר את הצד האחר, השונה,
הפלסטיני. מתוך הבנה כי הגורל הישראלי קשור קשר בל ינתק לגורל הפלסטיני, ומתוך הבנה כי
יחסם של הפלסטינים לשואה יהיה מורכב במהותו כמו מורכבותו של הסכסוך הישראלי פלסטיני.

מקורות:

אברהים, חנא., (1997), "מסתננים" , מתוך: חכם, משה (עורך)., (1997), סיפורים פלסטיניים, הוצאת ירון גולן, תל אביב, עמ' 9-15.
אבו - איאד, (1983), "ללא מולדת", בתוך: גבאי משה, מרכוס שלמה (עורכים), (1983), הפלסטינים על עצמם, הוצאת מכון ללימודים ערבים גבעת חביבה, עמ' 175-209.
אבו לוהוד, איברהים , (1998) "הנכבה (האסון) זה מה שקרה", אלפיים 16, עמ' 152-157.
אהל, חיים, (תשל"ב), שער לשירה הצעירה, הוצאת צ'ר'קובר, תל אביב.
אורבך, דוד., (1992), ביאליק, עידנים, תל אביב
בוסקילה , עמי אלעד., (1996), "שבחי העיר הקדושה: המיתוס של ירושלים בספרויות הערביות החדשות", מתוך: אוחנה דוד וויסטריך רוברט ס' (עורכים), (1996), מיתוס וזיכרון, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מכון ון ליר בירושלים, עמ' 248-268.
בויארין, יונתן., (1992) , "חורבות בעלייה לירושלים", סטודיו ,37 10/1992 , עמי' 10-11.
בכור, גיא.,(1995), לכסיקון של אש"ף, משרד הביטחון, ההוצאה לאור, תל אביב.
בלס, שמעון., (1978), הספרות הערבית בצל המלחמה, הוצאת עם עובד, תל אביב.
בן נר, יצחק., (1989), תעתועון, כתר, צד התפר , ירושלים.
בן עזר, אהוד.,(1987) ,"הספרות הערבית בעיניים ישראליות", מפגש 6, אביב 1987, עמ' 44-49.
בשארה, עזמי., - (1995), "הערבים והשואה :ניתוח בעייתיותה של אות חיבור", זמנים 53 עמ' 55-71.
- (1993), "על שאלת המיעוט הפלסטיני בישראל, תאוריה וביקורת 3, חורף 1993, עמ' 7-20.
- (1992), "בין מקום למרחב", סטודיו, 37, 10/1992, עמ' 6-9.
גרץ, נורית., (1983), חירבעת חיזעה והבוקר שלמחרת, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב.
הרכבי, יהושפט., (1975) "הספרות הערבית על סכסוך ישראל - ערב", מתוך: הרכבי יהושפט, פורת יהושע
ומורה שמואל., (1975), סכסוך ערב - ישראל בראי הספרות הערבית, הוצאת מוסד ון ליר, ירושלים, עמ' 1-10.
ולנטין, אבי., (1989), שהיד, עם עובד, תל אביב.
חורי , עיצאם.,(1997), "המופת של פרהוד", מתוך:חכם, משה (עורך)., (1997), סיפורים פלסטיניים, הוצאת ירון גולן, תל אביב, עמ' 73-80.
חכם, משה (עורך)., (1997), סיפורים פלסטיניים, הוצאת ירון גולן, תל אביב.
חסון שלמה, (1992), "מספר לפריפריה",סטודיו, 37, 10/1992, עמ' 12-16.
כנפאני, ע'סאן., (1997), "האופק שמאחורי השער", מתוך: חכם, משה (עורך)., (1997), סיפורים פלסטיניים, הוצאת ירון גולן, תל אביב, עמ' 110-114.
- (1933), בתרגומו של צמח, יוסף., "עץ התפוזים העצובים", עיתון 77 , גליון 162, יולי 1993, עמ' 46-47.
- (1972) "חוזר לחיפה", אופק לספרות, להגות ולביקורת, אביב 1972, תל אביב עמ' 8-147.
מורה, שמואל., (1975), "דמותו של הישראלי בספרות הערבית מאז קום המדינה", מתוך: הרכבי יהושפט, פורת יהושע ומורה שמואל., (1975), סכסוך ערב - ישראל בראי הספרות הערבית, הוצאת מוסד ון ליר, ירושלים, עמ' 24-52.
מוריס, בני., (1997), "הערות על ההיסטוריוגרפיה הציונות ורעיון הטרנספר בשנים 1937-1944", מתוך:
ויץ יחיעם (עורך), (1997), בין חזון לרוויזיה - מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית, הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים, עמ' 195-208.
- (1991), לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינית, 1949-1947, הוצאת עם עובד, תל אביב, 1991.
מכמן, דן., (1995), "ערבים ציונים, בשארה והשואה: מסה פוליטית או מחקר אקדמי", זמנים 54, סתיו, 1995, עמי' 117-119.
מיכאל, סמי., (1986), "ערבסקות של ציונות", מפגש 4-5, חורף 1986, עמ' 78-89.
נאטור, סלמאן., (1993),"תמונת מחזור וחמש מחשבות", פוליטיקה 50, יולי 93, עמ' 18-19.
ס. יזהר, (תשל"ד / 1974), "חירבעת חיזעה", מתוך : ארבעה סיפורים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 35-88.
סומך, ששון.,(1986), "בתים גבוהים קרים", מפגש 4-5, חורף 1986, עמ' 21-25.
-( תשנ"ו), "דמויות יהודים בספרות הערבית של ימינו", בתוך: חוה לצרוס יפה (עורכת), מוסלמים על יהדות, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים, עמ' 235-245.
סעיד, אדוארד ו., (1983), "ציונות מנקודת תצפיתם של קורבנותיה", מתוך: גבאי משה, מרכוס שלמה (עורכים), (1983), הפלסטינים על עצמם, הוצאת מכון ללימודים ערבים גבעת חביבה, עמ' 1-31 .
עוז, עמוס., (1998), ממורדות הלבנון - מאמרים ורשימות, הוצאת כתר, ירושלים, עמ' 25-28.
עמר נטע, (1998), "זהויות מתנגשות זהויות מורכבות", המעורר 4, קיץ 1998, עמי' 98-105.
פוקו מישל, (1996), תולדות המיניות 1 הרצון לדעת, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב.
פפה, אילן., (1997), "הציונות כקולוניאליזם" , מתוך: מתוך: ויץ יחיעם (עורך), (1997) ,בין חזון לרוויזיה - מאה שנות הסטיוגרפיה ציונית, הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים, עמ' 345-366.
(1996), "הציונות במבחן התאוריות של הלאומיות והמתודה ההיסטוריוגרפית", מתוך: גינוסר פנחס ובראלי אבי (עורכים),( 1996), ציונות : פולמוס בן זמננו, הוצאת כתר, ירושלים.
(1995), "ההיסטוריה החדשה של הציונות: העימות האקדמי והפומבי", מפנה 9, מאי 1995, עמ' 23-27.
(1993),"הפליטים, חטא קדמון, פוליטיקה 51, נובמבר 1993, עמ' 54-57.
צוקרמן, משה., (1995), "על ישראלים, פולנים וסבונים", הד החינוך ע' 1, 1995, עמ' 14-17.
(1993), שואה בחדר אטום: ה"שואה" בעתונות הישראלית בתקופת מלחמת המפרץ , תל אביב.
(1993), "אילולא הייתה מתחוללת ההשמדה הגדולה...על "היהודים וארופה" מאת מקס הווקהיימר, תאוריה וביקורת 3, חורף 1993, עמ' 79-86.
רז -קרקוצקין, אמנון., (1997), "תודעה היסטורית ואחריות היסטורית", מתוך: ויץ יחיעם (עורך), (1997),
בין חזון לרוויזיה - מאה שנות הסטיוגרפיה ציונית, הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים, עמ' 97-134.
(1994), "גלות בתוך ריבונות, לביקורת "שלילת הגלות" בתרבות הישראלית", תאוריה וביקורת 5, סתיו 1994, עמ' 23-52.
שגב, תום., (1991), המליון השביעי: הישראלים והשואה, הוצאת כתר, ירושלים.
שפיר, גרשון., (1993), "קרקע עבודה ואוכלוסיה בקולוניזציה הציונית : היבטים כלליים ויחודיים", מתוך: רם אורי (עורך), (1993), החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, ברירות, תל אביב, עמ' 104-119.
שחאדה, ר'גא.,(1993), "רצח", פוליטיקה 51, נובמבר 1993, עמ' 46-47.
שניר ראובן, (1990), "פצע אחד מפצעיו - הספרות הפלסטינית בישראל", אלפיים 2, עמ' 244-268.
שקד, גרשון., (תשמ"ח), "הספרות כשער לתרבות", מתוך: גבעוני יוסף (עורך), (תשמ"ח), מקום על
פני האדמה - סיפורים ערבים בני זמננו, הוצאת מכון ון ליר, ירושלים, עמ' 5-15.
Kamen, Charles s., (1988), "After The Catastrofhe: The Arabs in Israel, 1948-1951", Middle Eastern Studies 24 (1), 1988, PP. 68-109.
Stefan, Wild,(1975), Ghassan Kanafani the Life of A Plestinian, Ottao Harrassow'tz Wiesbaden.,

תגים:

ישראלי · נכבה · סכסוך · ספרות · ערבי · פלסטינים · שואה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השואה היהודית בספרות הפלסטינית", סמינריון אודות "השואה היהודית בספרות הפלסטינית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.