היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים להתנגדות עובדים לשינויים בארגון והשפעתם על היקף המכירות

עבודה מס' 062669

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: שינוי בארגון בחברת טולמנס.

8,174 מילים ,35 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הסביבה הארגונית של עולם העסקים של שנות האלפיים מאופיינת בשינויים רבים ותכופים אותם עוברים ארגונים, קצב החיים הכלכלי והעסקי הוא מהיר במהלך היומיום והוא חשוף ומושפע מהשינויים.
כאשר מדובר בשינויים בארגון יש לחשוב כיצד להתאים את השינויים בארגון לעולם הפנימי והחיצוני של הארגון או במילים אחרות כיצד ישפיעו השינויים על כ"א היות ונושא זה נחשב למרכיב מרכזי בפעילות היומיומית של הארגון ופרמטר משמעותי להצלחה.
תחושת השייכות של העובדים נובעת מעצם הרגשתם כשותפים בארגון דהיינו שותפים להחלטות ולשינויים. מחקרים רבים הוכיחו ומצאו כי קיים קשר ישיר בין הצלחת ארגון לבין הצלחת העובד הנובעת מתחושת שייכות וזהות לארגון.
במהלך העבודה בוצע מחקר בקרב עובדי החברה באמצעות שאלונים סגורים. הנכונות מצד העובדים היתה גבוהה מאוד, לאור היכרות עם כותב העבודה.
בעבודת מחקר זו ניסיתי לבחון את השינויים בארגון ואת השפעתם על העובדים ולאתר את הגורמים להתנגדות העובדים לשינויים והשפעתם על היקף המכירות בארגון, ומתוך כך לתת הצעות לשיפור תהליך השינוי. השערת המחקר העיקרית היא שככל שרמת אי הוודאות בנושא השינוי יורדת - כך רמת ההתנגדות לשינוי בארגון עולה.
ואכן העבודה הצליחה להוכיח את הקשר בין המשתנים הללו. אנו רואים שיש קשר בין המשתנים השונים והשערות המחקר אוששו: שביעות רצון, מעורבות עובדים בתהליך השינוי התנגדות עובדים לשינויים קשורים אחד בשני. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם סקירת הספרות.
המחקרים העוסקים בנושא שביעות הרצון בארגון חלוקים בדעותיהם, לגבי השאלה מה מוביל לשביעות רצון. ישנן גישות שונות, רובן מסתמכות על מודלים ישנים יחסית משנות החמישים, עת החלו להתפתח בעולם גישות ניהוליות חדשניות. ככל שאי הוודאות גבוהה יותר, כך שביעות הרצון נמוכה יותר וכן להיפך, וכאשר שניהם אינן בנמצא, התנגדות העובדים לשינויים בארגון היא בלתי נמנעת.

המלצות העבודה, לאור סקירת הספרות, הינן להגביר את מעורבות העובדים, להגביר את תחושת השייכות הארגונית, ומתוך כך להגביר את המחויבות הארגונית. המלצות אלו שייכות לכל ארגון, אולם במיוחד לחברת טולמנ'ס הפועלת בענף תחרותי כמו ענף הריהוט. רצוי לבצע מחקר דומה בארגון שלגביו לא נמצאו קשרים ברוב ההשערות באמצעות שאלון שביעות רצון פשוט יותר, על פי חוקרים אחרים או שיפותח במיוחד על ידי עורך המחקר.

אוכלוסיית המחקר
הקבוצה אותה נבדוק בחברת "טולמנ'ס" הינו אגף השיווק והמכירות, תוך התייחסות לכל הדרגים הקיימים באגף(מנהלים בכירים\זוטרים, עובדים מקצועיים) סה"כ 150 עובדים.

הליך המחקר
המדגם יכלול 50 נשאלים אשר לא ידעו אחד את זהותו של השני וכל זאת בכדי לשמור על אובייקטיביות במילוי השאלון.
השאלון נשלח הביתה בדואר רשום אל כל 50 הנשאלים בכדי ליצור אווירה נוחה ורגועה ודיסקרטיות בעודם ממלאים את השאלון, לאחר מילוי השאלון הגיעו התשובות חזרה בדואר, במעטפות חתומות וללא איזכור מם הנרשמים.
תקופה ההמתנה היתה שבועיים, ובפועל החזירו רק 44 את השאלונים ממולאים, וגםאלו לא תמיד מילאו את פרטיהם האישיים.

תוכן עניינים:
מבוא
2.1 רקע על הארגון
2.2 הבעיה העסקית
2.3 שאלות המחקר
2.4 מטרות המחקר
סקירת הספרות
3.1 התנגדות לשינוי ארגוני
3.2 אי וודאות
3.3 שביעות רצון
3.4 מחויבות ארגונית
3.5 הקשר בין מחויבות להתנגדות לשינויים
שיטת המחקר
4.1 השערות המחקר
4.2 מטרת המחקר
4.3 המשתנים
4.4 אוכלוסיית המחקר
4.5 הליך המחקר
4.6 כלי המדידה
4.7 מגבלות המחקר
4.8 שיטת עיבוד הנתונים
תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - דוגמת השאלון

מקורות:

אדידג'ס יצחק, צמיחה והתחדשות בארגונים, תל-אביב: ספריית המרכז הישראלי לניהול, 1992.
גלוברזון אריה, כרמי עוזר (1993), "אנשים בארגון", הוצאת ספריית המנהל - תל אביב
גלוברזון אריה (1980), שינוי המבנה הארגוני, ת"א, המדרשה למנהל.
גניס ומאן (1980), תהליך קבלת החלטות, תל-אביב: משרד הביטחון.
כספי אמנון (1985), שינוי ופיתוח ארגוני, רמת-גן, אוניברסיטת בר-אילן.
כפיר אהרון (1997), "ארגון וניהול - עיצוב ושינוי", הוצאת צ'ריקובר מו"ל בע"מ.
משולם א., (1980), שינוי ארגוני, תל אביב.
סמואל יצחק, (1990), ארגונים, זמורה ביתן, חיפה.
ספנסר ג'ונסון (1998), "מי הזיז את הגבינה שלי?", הוצאת פקר הוצ"לא.
פוקס אינה (תשנ"ב), עיצוב מדיניות שינוי, ירושלים, תשנ"ב.
פוקס ש.(1998) "הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי", הוצאת בר אילן.
שלום דודי, (1995), איך עושים חידוש אירגוני, ת"א, המכללה למנהל.
שפירא י., יסודות הסוציולוגיה, תל אביב: עם עובד, 1980.
שיטות מחקר במדעי החברה, יח' 3, האוניברסיטה הפתוחה, עמוד 26.
Alison, D. B. Brian, U. (1993) "Determinants of Employment Externalization: A Study of Temporary Workers and Independent Constractors", Administrative Science Quarterly, 38, June pp. 195-223.
Allen, J.S. Mayer, P. J. (1990) The measurement and antecedent of affective continuance and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology, p. 63, 1-18.
Atkinson, J. (1995) "The Changing Corporation" in Clutterbuck, D. (Ed.) New Patterns of Work, Gower, pp. 13-34.
Barber, C. (Sep 2000); New York; "Loved the office, took the job", Facilities Design Management Article.
Beauchamp, T.L Bowie, N.E. (1997) "Ethical Theory and Business", 5th edition, Prentice Hall: New Jersey
Betts, p. (1993)"Super visory Management", - 6th edition, Pitman.
Berk-Levine, M. (1996) "Temp Help: An Industry in Transition", Management World, June, pp. 14-16.
Buchanan, B. (1994) "Buildings Organizational Commitment, The socialiZation of Managers in work Organizations", Administrative Science Quaterly, 18, pp. 533-546.
Feldman, D. C. Doerpinghaus, H. I Turnley, W. H. (1994) "Managing Temporary Workers: A Permanent HRM Challenge", Organizational Dynamics, 23, Autumn pp. 49-63.
Gaston, N., Timcke, D. (1999) East Ivanhoe; Economy Record "Do casual workers find permanent full-time employment?
Garsten, C. (1999), Berlin; "Temporary employees as liming subjects in flexible organization", Organizations Studies.
Howard, L. S. (May 2000); Chicago. "Worker commitment needs boost in UK". National Under Writer (article).
Janis I.L. (1959) "Decisional Conflicts: A Theoretical Analysis" Journal of Conflicts Resolutions", 3, 6-27.
Kanugo, R. M. (1995) "Measurement of job and work Involvement", Journal of Applied Psychology, 67 pp. 341-343.
Lee, S. N. (1996). "An empirical analysis of organizational identification", Academy of Management, 14, pp. 213-226.
Lee, T. W. Johnson, P. R. (1991) "The effects of Work Schedule and Employment Status on the Organizational Commitment and Job Satisfaction of Full Versus Part-time Employees", Journal of Vocational Behavior, 38, pp. 208-224.
Kafry, d. a. (1996), "the experience of tedium in life and work". Human relations, 33, pp. 477-503.
Porter l.w., steers r.w., mowday r.t. and bouLian, p. (1995), "organizational commitment, job satisfaction and turnover psychiatric technicians", in Journal of applied psychology, 59 pp.603-609
Salancik, g.r. (1977) "commitment and control of organizational behavior and belief, in staw", b.m. and salancik, g.r. (eds) New directions in organizational behavioR st. Clair, chicago.Koch J.L., Steers R.M. (1978) "Job Attachment, Satisfaction and Turnover among public Employees" Journal of
Vocational Behavior, 12, 119-128.
Tagiuri, r. (1995) "management people - ten essential behavior", "Harvard business review", Jan.-Feb
Weiner, y. (1980), Commitment in organizations. A normative view, Unpublished manuscript, cleveland state university, cleveland, ohio.

תגים:

רהיטים · כלי · בית · שביעות · רצון · שינוי · וודאות · מוטיבציה · הנעה · התנגדות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים להתנגדות עובדים לשינויים בארגון והשפעתם על היקף המכירות", סמינריון אודות "הגורמים להתנגדות עובדים לשינויים בארגון והשפעתם על היקף המכירות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.