היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיון ביקורתי בפרק "על הניסים" ב"מאמר תיאולוגי מדיני" של שפינוזה.

עבודה מס' 062558

מחיר: 289.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

4,945 מילים ,12 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
מעט על מאמר תיאולוגי מדיני
הפרק "על הניסים"
הענין הראשון
הענין השני
הענין השלישי
הענין הרביעי
סיכום
ביבליוגרפיה

ב"מאמר תיאולוגי מדיני" מנסה שפינוזה לחקור בידי מי נכתב המקרא, ואם מדובר אכן בטקסט
שהוא אמת נצחית כמקובל על האדם המאמין.1 שפינוזה נגש לגולל לפנינו את ההיסטוריה של
המקרא "עד כמה שיד השכל מגעת"2, שכן בניגוד לכמה זרמים מרכזיים בפילוסופיה דוגמת כמה
מפרשניו של דקארט שלא ידעו להפריד בין האל לאמונה דתית עיוורת, לא טחו עיניהם של
רציונליסטים דוגמת אנסלם, הרמב"ם דקארט ושפינוזה מלתפוס את משמעותו השכלית של האל,
שאולי היא שהובילה את שפינוזה לביקורתו על המקרא.3
אין ברצוני להציג הקדמה כללית וארוכה בנושא חקר ביקורת המקרא היות ומטרתי היא
התמקדות בפרק השישי "על הניסים", אך ניתן לשער שדבר חקירותיו גרמו לחוסר נחת ואף
להוקעה ככפירה של ממש בידי חלק מבני דורו של שפינוזה ולמרות שיש הגורסים כי הוקעתו אינה
בשל דעותיו אלא בשל מעשיו בפועל הרי שדעותיו דחפו גם הן את פרנסי קהילת אמסטרדם
להוקיעו.4 עיון בנושא ביקורת המקרא מגלה כי כבר קדמו לו בכך כמה מפרשים ונראה שאת
הבסיס הראשוני לשאלותיו סיפק דווקא הפרשן אברהם אבן עזרא שלא העז להוציא את דבריו
לאור בצורה גלויה והצפין את ביקורתו.5 לדוגמא: בפרשנות לספר בראשית י"ב פס' ו' למילים
"והכנעני אז בארץ" גורס האבן עזרא:"ויש לו סוד והמשכיל בעת ההיא ידום" בחלקו השני של
הפירוש. הנכתב כאן מיוחס (ע"פ מסורת המסורה) למשה ואילו הזמן בפסוק זה נכתב בלשון עבר,
אלא שמשה לא יכול היה לכתוב דברים אלו משום שהכנעני היה עדיין בארץ בזמן שכתב את
הדברים ומת לפני שהעברים בהנהגת יהושע נתקלו בהם.

נושא העבודה שלהלן היא עיון ביקורתי בפרק "על הניסים" אשר ב"מאמר תיאולוגי - מדיני".
הנכתב בעבודה זו אינו תואם במדויק את התבנית המקובלת של שאלה מוגדרת ואחריה תשובות,
הפרכות, ומסקנה האופיניים לעבודות מסוג זה, אלא מהוו דיון בטקסט של שפינוזה תוך השוואתו
להוגים אחרים, לתלמוד, ואף למקרא עצמו.
מטרת העבודה היא לבדוק את הכלים הפרשניים והפילוסופיים של שפינוזה כאשר הוא מציג את
גרסתו לשאלה הבאה:
האם ניתן להודות בעובדה שיש התרחשויות בטבע הסותרות את חוקי הטבע או אינן מתחייבות
מהם?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. עוד על הגישה המסורתית: א' רופא, מבוא לחיבור התורה, ירושלים1994,, עמ' .9
2. מ' סולובייטשיק וז' רובשוב, תולדות בקרת המקרא, ברלין, 1925, עמ' .54
3. י' שטייניץ, טיל לוגי מדעי לאלוהים ובחזרה, תל אביב: זמורה ביתן, 1998, עמ' .170
4. י' יובל, שפינוזה וכופרים אחרים, תל אביב 1988, עמ' .10
5. על כתיבה מסתירה בפרשנות המקרא של אבן עזרא ראה: ד' שוורץ, סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים, רמת
גן 1992, עמ' .43-44

מקורות:

בן מיימון מ' (הרמב"ם), מורה נבוכים, (תרגום: יוסף דוד קפאח),ירושלים, 1977.
בן-שלמה י', פרקים בתורתו של שפינוזה, תל אביב , 1983.
ברגמן ש', תולדות הפילוסופיה החדשה, ירושלים, 1974.
גורדר י', עולמה של סופי, תל אביב, 1996.
יובל י', שפינוזה וכופרים אחרים, תל אביב, 1988.
לוי ז', שפינוזה ומושג היהדות, תל אביב:ספרית פועלים, 1972.
סוקולוב נ', ברוך שפינוזה וזמנו, פריז, 1929.
פראוור י', תולדות ממלכת הצלבנים בארץ ישראל , ירושלים, 1971.
קרול ל', עליסה בארץ המראה, תל אביב, 1989.
רביצקי א', על דעת המקום, ירושלים, 1991.
רופא א', מבוא לחיבור התורה, ירושלים,1994.
רות ח', שפינוזה,ירושלים, 1974.
שוורץ ד', ישן בקנקן חדש, ירושלים, 1996.
שוורץ ד', סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים, רמת גן 1992.
שטייניץ י', טיל לוגי מדעי לאלוהים ובחזרה, תל אביב: זמורה ביתן, 1998.
שפינוזה ב', מאמר תיאולוגי מדיני ,ירושלים, 1962.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיון ביקורתי בפרק "על הניסים" ב"מאמר תיאולוגי מדיני" של שפינוזה.", סמינריון אודות "דיון ביקורתי בפרק "על הניסים" ב"מאמר תיאולוגי מדיני" של שפינוזה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.