היישום אינו מחובר לאינטרנט

בין פשטות למורכבות בשירת רחל

עבודה מס' 062154

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: חיבור המבקש לבחון את האמצעים הרטוריים היוצרים את אפקט הפשטות או לחילופין את אפקט המורכבות בשירה זו.

10,030 מילים ,20 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:

פתח דבר
פרק ראשון
חלק א - מבוא תיאורטי - קווים לדמותו של
"הדובר" במחקר הספרותי
חלק ב - "הדובר" בשירת רחל

פרק שני
חלק א - מבוא תיאורטי - לבירור המושגים:
מטאפורה, דימוי וסמל
חלק ב - לשון השיר בשירת רחל:
המטאפורה, הדימוי והסמל
סיכום
הפניות ביבליוגרפיות


פתח - דבר
חלק נכבד ממבקרי הספרות ורוב מכריה של רחל המשוררת, התייחסו לשירתה כאל שירה פשוטה,
שאת עיקר קסמה יש לראות בנושאיה האנושיים והנוגעים ללב.
דבורה דיין שואלת: "האם יש צורך למי שאומר תפילה לכתוב פירוש לתפילה שהוא מתפלל יום-יום?"
ומשיבה: "כך, נדמה אין לנו צורך בפירוש לשירי רחל. שירתה אתנו יום-יום, היא מלווה אותנו
בעבודה שקטה, בתוגה ובשמחה".1
סוד קסמם הוא באותה תוגת אנוש גדולה המפעמת בהם ונובעת ממעמקי הלב2: "ערכם האנושי
והתרבותי של חרוזי רחל הספורים, הקצרים והפשוטים הוא בזה, שהם נוסכים בנו את ההכרה
החשובה לאין ערוך "כי הכל יסכן לחרוז על חוטיו אלמוגי המלים הנאות",".3
לדעתם, פשטותם של שיריה מקורו בסגנונה: "כל אחד משיריה יחידה, ושלימות בה. הקשר שבו:
התנועה הקלה העוברת מרעיון לרעיון, מתמונה לתמונה. צורות שונות לה: התחלה חרישית, העלאת
הרגש לשיאו, ולבסוף סטייה קלה המאירה את כל השיר מחדש... ולכל הצורות האלה גורם משותף:
התנועה המקשרת, מצד אחד, האיטיות והחרישיות שבה כמעט לא נרגיש אותה, מצד שני, הן-הן
הנותנות לשירת רחל את אופיין, מהן נובעת פשטותן, כאילו הכל מובן מאליו - ללא חכמה מיותרת
ללא חידוד מעושה".4
וכן אומר מכר אחר, שטינמן: "ואם נשאל את עצמנו בעד מה אוהבים את רחל, הלא נענה: בעד
אהבתה אוהבים אותה. כן גם בעד ניקיון ניבה וזוך פסוקה ופשטות לבושה, שלא סימן עוני, אלא הישג
תרבותי הוא אצל משוררת זו".5
ומוסיף מלץ דברי שבח על פשטות לשונה, שהיא "חופשית לגמרי מנטל מליצות של שפת ספר, מצירופי
לשון מסובכים לשמם, חרזה את פסוקי שיריה פשוטים, ישרים, הכרחיים... אין מלה מיותרת,
לתפארת המליצה" .6

כמוהו סובר י. כהן7: "שירת רחל אינה טעונה הסברות. היא מדברת בעד עצמה. אין בה רזין. גלויה
היא ובהירה... היא לא שאבה ממי התהום, אלא ממי הכינרת והירדן... מסכת שירתה ארוגה מחוטי
משי עדינים ודקים ועל כן כל התולה בה משקולות כבדות... קורע את החוטים האלה". בהירותה
ופשטותה נובעות, לדבריו, מהסמלים, ההשאלות, ההקבלות והדימויים שבהם היא משתמשת שברובם
לקוחים מן האוצר הקיים והמשומר או מן המתרקם ולא מעולמות רחוקים זרים ושונים.
גם מבקרי הספרות בני זמננו סוברים כי שירתה פשוטה אך מלבבת: "שירים פשוטים הם אלה
במבעם, אוצרותיהם המילוליים מצומצמים, רובדי תרבותם העבריים אינם עשירים. ואף על פי כן יש
בהם אנושיות חמה ורוטטת, נשיות בלתי מעושה ומיוסרת בבדידותה ובכמיהותיה, שאינן מגיעות
לכלל ספוק..." 8. הסבר אחר לפשטות ולבהירות נותן אהרון שבתאי: "אלה הם שירים ממוקדים מאד
ומכאן קליטתם. מאידך אלה הם שירים של בדידות במובן זה שכמעט אינם מסוגלים להתרחב
מבחינה תמאטית..." .9
כנגד קבוצה זו של מכרים ומבקרים יש הטוענים, כי הפשטות בשירתה של רחל היא בעצם מורכבת.
במסווה של פשטות מציגה רחל בשיריה עולם עמוק ומורכב.
מיקי בן צור, בן קבוץ עין גב, אומר בראיון עיתונאי: "בתחילה הייתה שירת רחל חלק מעולמי
הפולקלורי ולא חלק מעולמי האומנותי. אחרי שהכרתי את האנשים חזרתי שוב לשירה שלה... הסתבר
לי, שהיא לא הייתה אישה פשוטה כפי שנטו לחשוב... היא כתבה בפשטות מתוך הכרעה... התחלתי
לקרוא שוב את השירים וזו הייתה קריאה חדשה..." .10
גם מנחם בן11 סובר, כי פשטותה וענוותה של רחל הטעו מבקרים לסווג אותה כמשוררת עממית
ומוגבלת. לדבריו רחל בחרה במבנים פשוטים, שירים קצרים, כיון שכל המבנים המסובכים
והיומרניים לא התאימו לה. "אצל רחל הייתה הכתיבה עניין נפשי לגמרי, ולכן שום פוזה ספרותית לא
באה בחשבון... בניגוד לדימוי העממי המוגבל שלה הרי רחל הייתה אינטלקטואלית אמיתית: קודם כל
היא הייתה משוררת מקצועית מאד... מקצוענותה כמשוררת ניכרת בין השאר בתרגומיה..." .12
_________________________________
1) רחל ושירתה, מבחר דברי זיכרונות והערכה ערוך בידי מ. קושניר, ת"א תש"ו, עמ' כ"ה. (להלן: רחל ושירתה).
2) שם, עמ' ק"ב.
3) שם, עמ' ק"ד.
4) שם, עמ' קי"ז.
5) שם, עמ' קכ"ג.
6) שם, עמ' קכ"ט.
7) שם, עמק קנ"ז-קנ"ח.
8) דור משה, "מעריב", .7.9.1990
9) אהרון שבתאי, "ידיעות אחרונות", .23.7.1993
10) ארגמן ברנע עמליה, "ידיעות אחרונות", .14.9.1990
11) מנחם בן, תיק שירה, ת"א תשנ"ד, עמ' .92-89
12) שם, שם, עמ' .90


מקורות:

לילי אורבך, "מן החלון "המורם" על התצפית הכפולה והתשתית של שירי רחל", פרקים ז, תשמ"ז1987-, עמ' 20-12.
אברהם בלבן, הכוכבים שנשארו בחוץ, אוני' ת"א תשמ"ב עמ '158-147.
רחל בלובשטין, שירת רחל, מהדורה תשיעית, הוצאת "דבר" ת"א, תשכ"א.
מנחם בן, תיק שירה, ת"א תשנ"ד עמ' 92-89.
הלל ברזל, השיר החדש: משגב להיתול, ת"א תשל"ט, עמ' 32-9, 82-63, 105-93.
בנימין הרשב, תורת המטאפורה והבדיון השירי, הספרות, 2(34) 1985, עמ' 99-71.
רומאן יעקובסון, בלשנות ופואטיקה, הספרות כרך ב'(2), עמ'285-274.
מרדכי קושניר, רחל ושירתה, מבחר דברי זיכרונות והערכה ערוך בידי מ. קושניר, ת"א, תש"ו.
Culler,Jonatan, 1975: Structuralist Poetics, Routlege and Kegan Paul, London: a) Convention and Naturalization. pp. 131-160.

תגים:

משוררת · כינרת · מטאפורה · דימוי · סמל

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בין פשטות למורכבות בשירת רחל", סמינריון אודות "בין פשטות למורכבות בשירת רחל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.