היישום אינו מחובר לאינטרנט

ארגוני טרור ונטייתם לשימוש באלימות

עבודה מס' 061633

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינתם של ארבעה ארגונים לשחרור לאומי באמצעות מודל המורכב משני משתנים- ייצוג פוליטי ותמיכה חיצונית.

6,601 מילים ,29 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

שאלת המחקר התיאורטית בעבודה זו, בודקת מהם התנאים בהם ארגון לשחרור לאומי יטה לשימוש באלימות. בחינתה של שאלה זו תעשה על ידי שימוש בשאלה ספציפית יותר, אשר מתמקדת במקרים אמפרים ובוחנת מהם התנאים אשר גרמו לארגונים לשחרור לאומי ,PKK ,IRA וANC - להשתמש באלימות ומדוע לארגון הPQ - לא היתה נטייה כזו. האניגמה שאותה אחקור קשורה לסיבות שהובילו את שלושת הארגונים הראשונים לדרך של שימוש באלימות כאשר הארגון הרביעי, בעל מטרות דומות לשלהם, בחר בדרך שונה. שהרי באם ישנם ארגונים בעלי מטרות דומות אולם דרכם להשיגן שונה, חייב כי ישנם גורמים בשטח שמשפיעים עליהם בבחירת דרך זו. עבודה זו
תתמקד בבחינת גורמים אלו ומידת השפעתם על פעילותו של הארגון לשחרור לאומי.

אוכלוסייה המחקר הרלוונטית, הנם ארגונים לשחרור לאומי אשר מייצגים חלק מקבוצה לאומית השונה מהקבוצה הלאומית שאוחזת בשלטון. השוני בין הקבוצות הלאומיות (זו אשר בשלטון וזו המיוצגת ע"י הארגון) יכול להתבטא בשוני תרבותי, דתי, אתני או אידיאולוגי. מקרי הבוחן הספציפיים הנכללים במחקר, נבחרו במטרה להעניק למחקר תקפות חיצונית גבוהה. הארגונים שנבחרו פועלים ביבשות שונות, תחת משטרים שונים ובעלי אידיאולוגיות שונות, אך בעלי מטרה אחת שמשותפת לכולם - הרצון בשחרור לאומי. השוני הרב בין הארגונים מדגיש את השונות המשותפת בין המשתנים הבלתי תלויים למשתנה התלוי ושולל יחסים כוזבים. מקרי הבוחן שנבחרו הם ארגון ה-IRA בצפון אירלנד, ארגון ה-PKK בטורקיה, ארגון ה-ANC בדרום אפריקה, וארגון ה-PQ בקנדה.

השערות המחקר של עבודה זו מתמקדות בשני גורמים בלתי תלויים: ייצוג פוליטי ותמיכה חיצונית.
השערת המחקר הראשונה טוענת שבאם תיאסר על הארגון לשחרור לאומי דרך חוקית לביטוי פוליטי, נטייתו לשימוש באלימות תעלה. השערת המחקר השניה מתמקדת בגורם התמיכה החיצונית וטוענת שבאם הארגון לשחרור לאומי ייתמך חיצונית על ידי גורמים חוץ מדינתיים, נטייתו לשימוש באלימות תעלה. השערת המחקר השלישית משלבת את שתי ההשערות הראשונות ויוצרת את המודל המוצג בעבודה זו: באם תיאסר על ארגון לשחרור לאומי דרך חוקית לביטוי פוליטי וכן יקבל הארגון תמיכה חיצונית מגורמים בינלאומיים, תהיה נטייה גבוהה של הארגון לשימוש באלימות.

המחקר האמפירי יוכיח כי השערות המודל נכונות וכי השילוב בין ייצוג פוליטי ותמיכה חיצונית הם הגורם העיקרי לנטייה גבוהה לשימוש באלימות על ידי ארגון לשחרור לאומי.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. פרק תיאורטי
סקירת ספרות
הצגת התיאוריות, השערות המחקר והרציונל
הצגת המודל
3. פרק מתודולוגי
הגדרות
4. פרק אמפירי
בחינת המשתנה הבלתי תלוי - ייצוג פוליטי
בחינת המשתנה הבלתי תלוי - תמיכה חיצונית
בחינת שילובם של שני המשתנים הבלתי תלויים למודל
5. דיון ומסקנות
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מקורות:

ליאל א., תורכיה: צבא אסלם ופוליטיקה, ישראל: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1999.
מנדלה נ., לוחם חירות: אוטוביוגרפיה של נלסון מנדלה, ירושלים: כתר, 1996.
כנעני ד. (עורך), האנציקלופדיה למדעי החברה, מרחביה:ספריית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי והשומר הצעיר, 1970.
פרס ש. המזרח התיכון החדש, בני ברק: סטימצקי, 1993.
Alao, A., "A Comparative Evolution of the Armed Struggle in Namibia, South Africa and Zimbabwe", Terrorism and Political Violence, Winter 1996, Vol. 8, No. 4, pp. 58-77.
ANC Internet Site http://www.anc.org.za
Bell J.B., The Secret Army: The IRA 1916-1979, Dublin: The Academy Press, 1979.
Bonneuil N. and Auriat N. "Fifty Years of Ethnic Conflict and Cohesion", Journal of Peace Research, Vol. 37, No. 5, pp. 563-581.
Boyle K. and Hadden T., "Northern Ireland", International Affairs, Vol. 71(2), pp. 153-172.
Brown J., "The Turkish Imbroglio: Its Turks" ANNALS, 1995, No. 541, pp. 116-129.
Davies J.C., "Toward a Theory of Revolution", American Sociological Review, Vol.27, pp. 5-19.
Davis R., O'meara D. Lamini S., The Struggle for South Africa, London: Zed Book, 1992.
Dollard J., Miller N.E., Mowrer O.H. and Sears R.R., Frustration and Aggression, New Haven : Yale University Press, 1939.
Gunter M., The Kurds and The Future of Turkey, N.Y.: St. Martin Press, 1997
Gurr T.G., "Casual Models of Civil Strife: A comparative Analysis Using New Indicates" In I.K Frierabend (eds.), Anger Violence and Politics, Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1972, pp. 98-106.
Gurr T.G. and Harff B., Ethnic Conflict in World Politics, Colorado:Westvie Press, 1994.
Gurr T.R., Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts Washington DC: United States Institute of Peace Press, 1993.
Hertz J.H., "The Territorial Start Revisited: Reflection on the future Nation State" In Williams P., Goldstein D.M. and Shrifts J.M. (eds.), Classic Readings of International Relations, Belmont, CA:Wadsworth, 1994 , pp.97-107.
Hewitt C. "Majorities and Minorities: A Comparative Survey of Ethnic Violence" The Analysis of the American Academy of Political and Social Science, No. 244 (1977), pp.150-160
Keating M., Nation against the State London: Macmillan Press, 1996.
Kennedy R., "Is One Person's Terrorist is Another's Freedom Fighter? Western and Islamic Approaches to `Just War' Compared", Terrorism and Political Violence, Vol. 11, No. 1, pp.1-21.
Kourevetaris G., "Political Participation" In A. Kuper and J. Kuper (eds.), The Social Science Encyclopedia, (England: Rutledge Keagan Paul Plc., 1985), pp. 612-613.
Power P.F., "Violence, Consent, and the Northern Ireland Problem" Journal of Commonwealth and Comparative Politics, Vol. 14 (1976), pp. 119-139.
Ross, M.H., The Culture of Conflict, New Haven: Yale University Press, 1993.
Schellenberg J.A., The Science of Conflict, New York: Oxford University Press, 1982.
Schmitt D. E., "Ethnic Minorities and the Potential for Violence and Separatist Activity: The Case of Northern Ireland and The Southwestern United States", Current Research on Peace and Violence, Vol. 7(1984), pp. 128-148.
The Official Internet site of the Turkish Foreign Ministry www.turkey.org
Van Evera S., "Hypotheses on Nationalism and War", International Security, Vol. 18, No. 4, pp.5-39.
Wolldrow M., Political Terrorism: Theory, tactic, and counter measures, Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
Zedong M., Selected Military Writings of Mao Tse-Tung, Peking: Foreign Language Press, 1966.

תגים:

ari · kkp · cna · אירלנד · אפריקה · דרום · טורקיה · צפון · קנדה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ארגוני טרור ונטייתם לשימוש באלימות", סמינריון אודות "ארגוני טרור ונטייתם לשימוש באלימות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.