היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדיניות רווחה - האם המדינה צריכה לדאוג לאדם שבחר מרצונו להיות עני?

עבודה מס' 061506

מחיר: 211.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

1,768 מילים ,9 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

רבות נכתב על עניין מדינת הרווחה. מדינת רווחה הנה מדיניות חברתית כלכלית שנועדה להבטיח ביטחון סוציאלי, קרי מכלול כלים שנועדו לספק לעובד ולמשפחתו פרנסה גם בתקופות שבהן אינו יכול לעבוד, לכל התושבים. להגשמת מדיניות זו משמשים הביטוח הלאומי, ביטוח בריאות ממלכתי, הבטחת הכנסה ופעולות נוספות, המבטיחים רמה בסיסית של שירותים לכל תושב, וגמלאות לזקוקים להן.
לביטוח הלאומי ישנן שתי מטרות עיקריות:
1. לספק לאזרח פרנסה בתקופות שאינו מסוגל לפרנס את עצמו, באופן זמני או קבוע.
2. להבטיח רמת חיים מינימלית הולמת, כך שימנע מצב של עוני.
למימון הביטוח הלאומי משמשים דמי ביטוח לאומי הנגבים מציבור המבוטחים - שכירים ומעבידיהם, עצמאיים וכאלה שאינם שכירים ואינם עצמאיים, תוך סבסוד הקבוצות החלשות באוכלוסייה על-ידי הקבוצות החזקות (מילון חילן טק).
עבודה זו תדון בטענה שאין המדינה צריכה לדאוג לרווחתו של אזרח שבחר מרצונו להיות עני - קרי להביא ילדים רבים לעולם ו\או לא לעבוד ולהיות מובטל.
פרקה הראשון של עבודה זו מהווה מבוא קצר ורקע לתופעת מדינת הרווחה. הפרק השני יכיל רקע תיאורטי המצוי בספרות ויציין דעות של חוקרים בעד ונגד התופעה.
פרקה השלישי של העבודה ידון באופן ביקורתי בנושא וישקף את נקודת המבט של כותבת עבודה זו ואילו הפרק הרביעי יסכם את הנאמר עד כה ויסיק מסקנות לגבי ההמשך.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע ספרותי
דיון וניתוח
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

גל, ג'. (1992). "תולדות ביטוח האבטלה בישראל". בטחון סוציאלי, 38: 119 - 134.
גל, ג'. דורון, א. (2000). "גמלאות הבטחת הכנסה ומלכודות עוני: הניסיון הישראלי". בטחון סוציאלי, 58: 113 - 129.
דורון, א. (2000). "מיקוד גמלאות בטחון סוציאלי: הניסיון של קצבאות הילדים בישראל". חברה ורווחה, כרך כ' (1): 5 - 24.
וייס, ע. (2000). "השלכות חוק הבטחת הכנסה על תפקוד המחלקות לשירותים חברתיים: האם התממשו הציפיות?". בטחון סוציאלי, 58: 76 - 95.
דהאן, י. (1996). "פערים חברתיים בישראל והאידיאולוגיה שמאחוריהם". בתוך: הסדרי הרווחה בישראל - בין הפרטה להמשך אחריות המדינה. דפי רקע ובירור מס' 43, עמ': 21 - 26. הוצאת: יד טבנקין.
יניב, ג. (1990). "אבטלה בישראל - מושגי יסוד". בטחון סוציאלי, 35: 5 - 14.
ישראל, ח. (1990). "האבטלה בישראל - גורמיה ופתרונות מומלצים לצמצומה". בטחון סוציאלי, 35: 31 - 34.
פלג, ד. (1990) "תעסוקה מלאה בישראל". בטחון סוציאלי, 35: 15 - 23.
פלג, ד. (1995) "מובטלים לטווח ארוך בישראל". בטחון סוציאלי, 43: 88 - 107.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדיניות רווחה - האם המדינה צריכה לדאוג לאדם שבחר מרצונו להיות עני?", סמינריון אודות "מדיניות רווחה - האם המדינה צריכה לדאוג לאדם שבחר מרצונו להיות עני?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.