היישום אינו מחובר לאינטרנט

האוניברסיטה והסטודנטים במדינות העולם השלישי באפריקה

עבודה מס' 061242

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סטודנטים וחינוך במדינות אפריקה בתקופות הפוסט-קולוניאליות, בתקופה הקולוניאליות ואתרי סטודנטים אפריקנים באינטרנט.

6,983 מילים ,17 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

בסמינר זה אתרכז בנושא האוניברסיטה והסטודנטים במדינות העולם השלישי שבאפריקה. לנושא זה מימדים רבים: הסטודנטים כמי שפעלו לקידום העצמאות (ראה פרק הראשון), סטודנטים המתמודדים עם השלטונות לאחר השלטון הקולוניאלי (ראה פרק שני), וארגונים ומוסדות העוסקים בחינוך באפריקה ברשת האינטרנט (ראה פרק שלישי).
אם כן, נושא הסטודנטים במדינות אפריקה הוא מסובך ומורכב, שהרי מדינות אלו מורכבות בפני עצמן: מדינות אפריקה הן מדינות עולם שלישי. שלא כמו מדינות המערב, הן עברו, בדרכן לעצמאות, תהליך של שחרור ממדינה קולוניאלית. תהליך זה לווה פעמים רבות בקשיים ובאלימות, במאבקי שלטון ובמלחמות אזרחים. כאן המקום לציין את הגישה המרכסיסטית בנושא מדינות העולם השלישי הטוענת לניצולן, ותולה את הפיגור הכלכלי שלהן בקולוניאליזם או בניאו-קולוניאליזם.
קשה לנחש מה היה קורה אילולא הכיבוש הקולוניאלי ואם באמת קיים ניאו- קולוניאליזם אם לאו, אך במקום לעסוק בניחושים אתמודד, בחלק מהסמינר, עם השפעת הקולוניאליזם. הקולוניאליזם הוא מרכיב אחד בין רבים הקשור למדינות אפריקה, בהקשר של החינוך הגבוה. מלבד הקולוניאליזם מרכיב נוסף ייחודי למדינות אפריקה - רמה סוציו-כלכלית נמוכה של מדינות אלו. בנוסף, ברוב מדינות אפריקה השלטון אינו ליברלי, ובהתאם לכך יש לבחון את פעילותם הפוליטית של הסטודנטים.
לא אעסוק במדינה מסויימת, אלא אביא כמה שיותר דוגמאות ממדינות אפריקאיות שונות. בחרתי שלא להתמקד במדינה ספציפית כדי לקבל מבט מקיף יותר על התופעה. החסרון הנוצר בעקבות ההתפרסות על מדינות רבות הוא חוסר הבנה לעומק של התהליך במדינות בהן אני עוסקת. בכל זאת, המטרה שלי היא הבנה כללית יותר.
בפרק הראשון - "חינוך ומחאת המשכילים בתקופה הקולוניאלית"- אתייחס לתקופה הקולוניאלית. אביא סטטיסטיקות הקשורות להקמתן של אוניברסיטאות וקיומו של החינוך הגבוה במדינות העולם השלישי. בסיכום הפרק אציין מה היה תפקידם של החינוך וההשכלה בתקופה הקולוניאלית.
בפרק השני - "מחאת סטודנטים בתקופה הפוסט-קולוניאלית" - אתייחס לפעילותם של הסטודנטים לאחר קבלת העצמאות. אתמקד ביחסים שבין השלטון במדינה החדשה לבין מוסדות האוניברסיטה והסטודנטים.
הפרק השלישי - "אוניברסיטה וחינוך גבוה אפריקאיים באינטרנט" -בא לשקף את הפעילות האוניברסיטאית כפי שהיא משתקפת באינטרנט. כיוון שהמדובר בדפי אינטרנט ולא במאמרים אקדמאיים, אתייחס לעצמם הקיום ולמהות ולא לאמיתות התוכן.
זהו הפרק המרכזי ביותר שכן הוא עוסק בארגוני חינוך שונים ובקשר שלהם למוסדות חיצוניים דוגמת האו"ם, הבנק העולמי, ואף ארצות הברית. בעוד שני הפרקים הקודמים מתמקדים במיקרו - כיצד הסטודנטים השפיעו במדינותיהם, הפרק השלישי מתמקד במקרו - ארגון מוסדות סטודנטיאליים במסגרת על והקשר ביניהם.
תפקידו של הסיכום לקשר בין הפרקים. בסופו של כל אחד מן הפרקים אערוך סיכום קצר ולא אחזור על הדברים בפרק הסיכום. בסיכום אתמצת את התהליך שעברו אוניברסיטאות במדינות עולם שלישי במהלך השנים.

תוכן העניינים:
מבוא
1. חינוך ומחאת המשכילים בתקופה הקולוניאלית
2. מחאת סטודנטים בתקופה הפוסט-קולוניאלית
א. מחאת סטודנטים בגיניאה
ב. מחאת סטודנטים בצפון אפריקה
3. אוניברסיטה וחינוך גבוה אפריקאיים באינטרנט
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבני סגרה דן, היבשת השחורה, תל אביב, עם הספר, 1967.
נויברג בנימין וקרן אלה, "לאומיות אנטי-קולוניאלית - המימד הרעיוני", בתוך: צמיחת המדינות החדשות באפריקה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, תשנ"ז-1977.
Cohn Hans and Wallace Sokolsky, African nationalism in the 20th Century, Published by Van Nostrand, 1965.
Epstein M. (ed), Statesman's Year-Book, Statistical and Historical annual of the states of the world for year 1940, London: Macmillan and Co, 1940.
Finlay J. David, Students and Politics in Ghana, in: Martin Seymour Lipset and G. Altbach Philip (ed), "Students in revolt", Houghton Mifflin Company, Boston, 1969, pp. 380-400.
Grimal Henri, Decolonization the British, French, Belgian empires 1919-1963, West View Press, Boulder, Coloradi, 1965.
Kelti John and Epstein M. (ed), Statesman's Year-Book, Statistical and Historical annual of the states of the world for year 1918, London: Macmillan and Co, 1918.
Kelti John and Epstein M. (ed), Statesman's Year-Book, Statistical and Historical annual of the states of the world for year 1932, London: Macmillan and Co, 1932.
Moore Clement H. and Hochschild Arlie R., Students union in North Africa Politics, in: Martin Lipset and Philip G. Altbach (ed), "Students in Revolt" Houghton Mifflin Company, Boston, 1969, p. 351-379.
Okonjo I.M, British Administration in Nigeria 1900-1950: A Nigerian View, New York - London - Lagos: NOK Publishers, 1974.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האוניברסיטה והסטודנטים במדינות העולם השלישי באפריקה", סמינריון אודות "האוניברסיטה והסטודנטים במדינות העולם השלישי באפריקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.