היישום אינו מחובר לאינטרנט

בסיס העקרונות של התיאוריה של רוג'רס וכיצד באה לידי ביטוי בעבודה סוצאלית

עבודה מס' 061011

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה ביוגרפית של רוג'רס ותיאורית האישיות שפיתח.

4,286 מילים ,14 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

בסיס העקרונות בתיאוריה של רוג'רס
וכיצד באה לידי ביטוי בעבודה סוציאלית

תוכן העניינים
מבוא
הביוגרפיה של קארל רוג'רס
הנחות היסוד בתורת האישיות של רוג'רס, (( Hjelle & Ziegler, 1992
1. טבע האדם
2. הנטיה למימוש עצמי
3. העמדה הפנומנולוגית
4. ניסיון סובייקטיבי והתנהגות. הוליזם
5. תפיסת הSelf - : מי אני בכלל?
6. התפתחות מושג ה Self -
7. הצורך בהתייחסות חיובית
8. תנאים של ערך
9. התייחסות חיובית לא מותנית
10. נסיון של איום ותהליך הגנה
11. מנגנוני הגנה
12. האדם המתפקד במלואו
הטיפול הרוג'ריאני
השלכות טיפוליות
ביקורת והערכה
תרומתו של רוג'רס
רשימה ביבליוגרפית

מבוא
זרם חשיבה חדש להבנת מהותו של האדם התפתח מתוך הפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית.
בין האישים הבולטים המייצגים גישה זו יש למנות את בינסוונגר, היידגר, ליינג, מאי, סארטר
ואחרים.
האקסיסטנציאליסטים מאמינים כי בני אדם בונים לעצמם עמדה וגישה אודות החיים
סביבם, גישתם היא תוצר של ההתנסות והחוויה האישית המתרחשת בחייהם. עם זאת, לכל
אדם תמיד קיימת הזכות לבחירה שונה בהתווית גורלו (לויתן, .( 2001
בהתפתחות זו יש מעין מרד בגישה החומרנית- דטרמיניסטית שהיא פרי החשיבה המדעית
הקרטזיאנית. לפי הגישה החומרנית ניתן לחקור את המהות היסודית והחוקיות האוניברסלית
- ביולוגית וסוציולוגית - שבבסיס עולם התופעות האנושיות על ידי חקירה בשיטת ניסוי
מדעית. בשיטת הניסוי הזו החוקר משמש צופה מהצד בעולם התופעות האנושיות הנתפסות
כאוביקטיביות. גישה זו כובלת את האדם במערכת חוקים אפריורית. זו מערכת חוקים נוקשה
המכתיבה את גורלו ובכך מבטלת את חופש הבחירה הטמון בהכרתו. לפיכך, זה יישום צר
ומגביל של שיטה השאולה מעולם הטכנולוגיה והפיזיקה לשם הבנת המהות האנושית. זוהי
תיאוריה של החוקר המולבשת באופן מלאכותי על האדם שממול. אין היא מייצגת את מהות
האדם ולא מתווה את גורלו (מוניץ, 1987).

נראה כי פרוייד היה מושפע מהגישה החומרנית-דטרמיניסטית שהיא פרי החשיבה המדעית
הקרטזיאנית. פרוייד (בתוך כהן, 1990) האמין עד אחרית ימיו כי אם טבעו של האדם היה
משוחרר מכבליו, היה פורץ הרס איום ונורא. הצורך לשלוט בחיה שבאדם היה לגביו צורך
דחוף והכרחי. פרויד העמיד את עקרון העונג כמניע יסודי בחיי האדם. מכיוון שעיקרון העונג
נוגע לפי טבעו רק ל"אני" ואינו משתייך לשום רשות אחרת חוץ מאשר ל"אני" - הרי נאלץ
"אני" זה, בתוקף כורח המציאות להתאים עצמו למציאות ולחברה בתוכן הוא נולד. עד מהרה
מתייצב, איפוא, לעומת עיקרון העונג - עיקרון הממשות. כלומר, בעל כורחו חייב ה"אני"
להתפשר עם הזולת, עם הסובב, עם החברה, לצמצם בהגבלות ובסייגים את תשוקת העונג שלו
ולהשלים עם המציאות ככל האפשר.
הניגוד בין עקרון העונג לעקרון הממשות מטביע חותמו על נפשו של האדם, על היחסים בין
בני האדם ועל יחסי האדם-חברה-תרבות-שלטון.
הניגוד בין עקרונות אלה (עיקרון העונג ועיקרון הממשות) הוא שורש ההתנגשות היסודית
שבין האדם, החברה והמציאות.
קארל רוג'רס (בתוך כהן, 1990), מאבות הפסיכולוגיה ההומניסטית, מתקומם נגד התפיסה של
הפסיכואנליזה מבית מדרשו של פרוייד שראתה באדם יצור אי-רציונאלי, שבוי בידי הלא-
מודע שלו, נושא את נטל עברו ללא יכולת להשתחרר ממנו. לגבי דידו של רוג'רס האדם אינו
צלם עברו ואינו נפעל על ידי הבלתי-מודע שלו, אלא הוא אדם בתהליך של יצירת עצמו, אדם
בעל חירות סוביקטיבית המחפש את זהותו ללא הרף והיוצר משמעות בחיים.
להלן תוצג הביוגרפיה של קארל רוג'רס ולאחריה תוצג תיאורית האישיות שפיתח.

מקורות:

כהן, א. (1990). זהות ומימוש עצמי - ביבליותרפיה הומאניסטית. בתוך:
סיפור הנפש: בביליותרפיה הלכה למעשה. כרך א'. קרית ביאליק: אח. פרק ה', עמ' 81-88.
לויתן, א. (1995). מסקינר ועד קרל רוג'רס: היבט הומניסטי בעיצוב התנהגות של אנשים מפגרים. בתוך: מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, גיליון 6, עמ' 28-37. שבט,
תשנ"ה.
לויתן, א. (2001). מקורות ויסודות בתורת אישיות האדם על פי קרל רוג'רס. בית הספר המרכזי לעובדי רווחה, משרד העבודה והרווחה. עמ' 1-14.
מוניץ, ח. (1987). התיאוריות ההומניסטיות - אקסיסטנציאליסטיות. בתוך: פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. תל אביב: הוצאת פפירוס., עמ' 48-49.
מוסייאף, מ. ג. (1991). הבעיה עם טוב הלב: קארל רוג'רס והפסיכולוגיה ההומניסטית. בתוך: בגנות הפסיכותרפיה. תל - אביב: מחברות לספרות, תשנ"ב.
פרק 7. עמ' 213-235.
קארל, ר. (1973). חופש ללמוד. ספרית פועלים. הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר.
Gendlin. E. T. (1988). Carl Rogers (1902-1987). American Psychologist. Vol, 43(2). Pp. 127-128.
Hjelle, L.A. Ziegler, D.J. (1992). The Phenomenological Perspective in Personality Theory: Carl Rogers. In: Personality Theories: Basic Assumptions, Research and Applications. New York: McGraw-Hill.3rd Ed. Chap 11. Pp 487-535.
Rogers, C. R. (1942). The Creation of Counseling Relationship. In: Counseling and Psychotherapy, Newer Concepts in Practice. Houghton Mifflin Company. CH, IV, Pp 85-114.
Rogers, C. R. (1951). Client - Centered Therapy: Its Current Practice, Implication and Theory. Boston: Houghton Mifflin.
Rogers, C. R. (1957). The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change. Journal of Counseling Psychology, 21(2). Pp, 95-103.
Rogers, C. R. (1961). On Becoming A Person: A Therapist View of Psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin.
Rogers. C.R. (1967). Learning To Be Free. In : Rogers.C.R. Stevens.B. Person To person : The Problem of Being Human A New Trend in Psychology. Pp. 47-66.
Rogers. C.R. (1967). The Interpersonal Relationship: The core of Guidance. In : Rogers.C.R. Stevens.B. Person To person : The Problem of Being Human A New Trend in Psychology. Pp. 89-103.

תגים:

רוגרס · sregor · תיאוריה · אישיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בסיס העקרונות של התיאוריה של רוג'רס וכיצד באה לידי ביטוי בעבודה סוצאלית", סמינריון אודות "בסיס העקרונות של התיאוריה של רוג'רס וכיצד באה לידי ביטוי בעבודה סוצאלית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.