היישום אינו מחובר לאינטרנט

היבטים נשיים וגבריים בספרות הישראלית הצעירה - עיון בספריהם של יעל הדיה וגדי טאוב

עבודה מס' 060837

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: על ההבדלים בדינמיקה, בדפוסי המשולשים הרומנטיים, בדמויות וכן בחלל ובזמן.

7,877 מילים ,20 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

בעבודתי אעסוק בעיקר ביצירותיהם של שני סופרים עכשיוויים. בסופרת יעל הדיה שפירסמה לא מכבר את ספרה "שלושה סיפורי אהבה" ובגדי טאוב, תוך התייחסות לספריו "מה היה קורה אם היינו שוכחים את דוב" ו"תפרים". מטרת העבודה הינה לבדוק התייחסות של המחברים לדפוסים גבריים ונשיים וכן התייחסות להיבטים חברתיים, דרך הצגתם בסיפורים הנ"ל.

שני המחברים עוסקים במערכות יחסים בין אנשים. עיקר ההתייחסות הינה ליחסים בין גברים ונשים, כשהתייחסויות אלה שונות ביצירותיהם של כל אחד מהשניים. אצל הדיה ניתן לפגוש בדרך כלל את דמותה של הבחורה המבולבלת, המתוסכלת ולעיתים מושפלת, הכמהה לאהבה. הגבר מציע והיא מסכימה. נכון שהיא מביעה את דעתה ואפילו יוזמת את ניתוק הקשר, אך על פי רוב אותה דיעה זניחה וניתוק הקשר נובע מניסיון ליצור לחץ שיעגן ויחזק את אותו קשר כושל. לעומת זאת הגבר רואה בבת זוגו תחליף דחוק בלבד לדבר האמיתי אותו היה רוצה שיהיה לו. בשלושת סיפוריה של הדיה האשה פאסיבית בתור מחליטה, כאשר יש בה רצון לטפח ולפתח את מערכת היחסים הזוגית. לעומת זאת, גיבוריו של טאוב מייצגים דמויות מאוד אינדיבידואליות. הנשים בסיפוריו מצטיירות חזקות הרבה יותר, עצמאיות מבחינת מעמדן בתוך מערכת היחסים ויש תחושה שפעמים רבות קיימים בין הצדדים מאבקי כח, שבהם לא פעם הגבר הוא המובס. ההתייחסות השויונית מצד המספר, אשר חסרה בגיבוריה של הדיה, מופיעה אצל טאוב, ללא שתובן ממנו התייחסות לאחד המינים כבעל עוצמה רבה יותר.
מהתייחסות ראשונית לסיפוריהם של השניים, אסתכן ואגדיר את תחושתי כי הדמויות בסיפוריה של הדיה נראות כאילו יצאו מתקופה מוקדמת יותר. תקופה שאיפיונה החברתי עטוי במוסכמות חברתיות ובביישנות כלשהי, שאינה אופיינית לשנות ה90-. תקופה שבה חיפשה הבחורה משפחתיות ובטחון והגבר תימרן בין המצבים. תקופה כזאת מאפיינת את שנות ה-50 וה-60, והורישה את איפיוניה בעיקר לאנשים הנמצאים בחסך חברתי וללא בטחון עצמי. חסכים אלה מתבטאים בגישוש ובגמגום, כפי שמאופיינים אצל יעל הדיה.
לעומת הדיה, הדמויות בסיפוריו של טאוב קואופרטיביות יותר וניתן לחוש בשיוויון שבין המינים.
אין כאן בחורות שנושאות עיניים כלות ומתכננות על זוגיות אומללה עטופה בציפוי ורוד. את ההחלטות מקבלים בני הזוג יחד.

מתוך היכרותי עם סגנון הכתיבה העכשווי, ארצה לטעון כי תבניות אלו אופייניות לגברים ולנשים [בהתאמה], כאשר גם אשווה את הסגנונות ואציג מקבילות למאפיינים השונים.
עוד ארצה לטעון, כי גם הדינמיקה שבסיפורים אופיינית, לפחות מבחינה סטריאוטיפית, למינו של הכותב. בעוד שהדיה מפתחת את העלילה באיטיות ומתקדמת לשיא מסויים בשלבים איטיים, הרי שאצל גדי טאוב הדבר נעשה בקפיצות וההתפתחות מהירה מאוד. פרטים היקפיים, כמו מחשבות של הגיבור, תופסים הרבה פחות מקום, כשהמטרה העיקרית היא השגת תוצאות מהירות בשיח הרומנטי.

הדמויות המופיעות אצל הדיה מבוגרות יותר ואין זה משנה אם נערה בת חמש-עשרה שוכבת עם גבר בן שלושים. בכל אחד מהסיפורים קיים האדם או האנשים המבוגרים. המבוגרים אינם מתבטאים רק בגילם, אלא גם בהיבט היחסים. גבר בן שלושים לעומת נערה בת חמש-עשרה הוא מבוגר. הורים זקנים של אשה צעירה, מבוגרים גם אם אינם זקנים ממש וגבר ואשה היוצאים לפגישה עיוורת יוצרים תדמית של אנשים מבוגרים הטובלים בכבדות מסויימת.

אצל טאוב נראות הדמויות צעירות יותר. יש ילדים, אחים ואחיות וחבר'ה צעירים ששוכרים דירות ומסתובבים בדיזינגוף ויש צבא ומג"ד וקב"ן ושאר מאפיינים של חברה המכונים בשפה היומיומית "צעירים".

מדרך הטבע, גם מערכות היחסים אצל הצעירים קלילות יותר ומגלידות יותר מהר מאשר אצל המבוגרים. בעוד שאצל הצעירים עוברים על אכזבה לסדר היום, נותרת אצל המבוגרים צלקת. בעוד שאצל הצעירים מתקיימות מערכות יחסים משולשות, שלמרות כל הקושי שבהן קיים גם היבט אירוני מסויים, הרי שאצל המבוגרים, כפי שמצטיירים בסיפוריה של הדיה, קיים כובד שמבטל את ההנאה הנובעת מהקשר חסר הרומנטיקה.

על ההבדלים בדינמיקה, בדפוסי המשולשים הרומנטיים, בדמויות וכן בחלל ובזמן, אעמוד בעבודה זו כדי לבסס את טענותי.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א: דפוסים ספרותיים וחברתיים
א.1. הספרות היפה
א.2. פמיניזם ודמות האשה בספרות
א.3. הדחקה
א.4. תסביך אדיפוס
א.5. הדמות
פרק ב: אהבה, זוגיות ויחסים אדיפליים
פרק ג: יעל הדיה - מגמות וסגנון בשלושה סיפורי אהבה (1997)
ג.1. בדידות
ג.2. השפלות וניתוק
ג.3. מאבקי כוח
ג.4. הרקע
פרק ד: גדי טאוב - מגמות וסגנון
ד.1. מה היה קורה אם היינו שוכחים את דוב (1992)
ד.2. תפרים (1991)
פרק ה: הדמויות
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבן, י., "תפיסת הדמות ודרכי בנייתה בפרוזה הסיפורית של ביאליק", בתוך: י., אבן, (1983), מבחר מסות, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, ע"מ 58-84.
אדרת, א., "הספרות - היפה כרואה את הנולד" (חלק א), עלי שיח 33, 1993, ע"מ 47-49.
אמדו לוי-ולנסי, א., "התיאוריה הפרויידיאנית על יצרי המוות - התפיסה המערבית והיהדות", אונ' בר-אילן כב-כג, תשמ"ח, ע"מ 63-71.
בורדייה, פ., "על כמה מתכונות השדה", (הרצאה שנתן בורדייה בנובמבר 1976 לפני קהל פילולוגים וחוקרי תולדות הסררות.
מצרפתית: נ. בן-ארי), בתוך: א., אבן-זוהר (עורך), (1994), אבל מי יצר את היוצרים (נוסח טיוטה), המכון לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אונ' תל-אביב, תל-אביב, ע"מ 1-6.
גורביץ, ד., "פמיניזם ופוסט-מודרניזם" אלפיים 7 ,1993, ע"מ 27-58.
הדיה, י., (1997), שלושה סיפורי אהבה, עם עובד, תל-אביב.
טאוב, ג., (1992), מה היה קורה אם היינו שוכחים את דוב, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב.
טאוב, ג., (1991), "ארבעה סיפורים", סימן קריאה 1991, 22, ע"מ 117-150.
מושנזון, ע., (עורכת), (1990), אדווארד מונק, מוזיאון תל-אביב לאמנות, תל-אביב.
פלג, ד., (1988), קולה של הגברת פאני, עם עובד, תל-אביב.
צמח, ע., "נפש בלתי-מודעת או נפשות מודעות?" (חלק א), עכשיו 56, 1991, ע"מ 195-207.
Bader, E., Pearson, P.T., (1988), In Quest of the Mythical Mate, Brunner/Mazel, New York.
Boesky, D., "Introduction to Symposium on Object Realtions Theory and Love", The Psychoanalytic Quarterly 49(1), 1980, pp. 48-55.
Campbell, S., (1980), The Couple's Journey, Impact, San-Louis.
Freyd, Z., "Three Esssays on the Theory of Sexuality", S.E. VII, 1905, pp. 135-243.
Freud, Z., "On Narcissism: An Introdiction", S.E. XIV, 1914, pp. 73-102.
Kohut, H., "Forms and Transformations of Narcissism", Journal of American Psychoanalitic Association, 14, 1966, pp. 272-243.
Maslow, (1968), Toward a Psychology of Being, D. Van Nostrand Co., New-York.
Murstein, B.I., (1974), Love, Sex and Marriage Through the Ages, Springer, New York.

תגים:

אהבה · דוב · יחסים · מערכות · פוסטמודרניזם · פמיניזם · תפרים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היבטים נשיים וגבריים בספרות הישראלית הצעירה - עיון בספריהם של יעל הדיה וגדי טאוב", סמינריון אודות "היבטים נשיים וגבריים בספרות הישראלית הצעירה - עיון בספריהם של יעל הדיה וגדי טאוב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.