היישום אינו מחובר לאינטרנט

הרוחות בשמאניזם - כוחן, תפקידן והקשר אליהן

עבודה מס' 060535

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השמאן כמתווך בפולחן המתים וחדירה לעולם המתים.

7,831 מילים ,24 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הרוחות בשמאניזם - כוחן, תפקידן והקשר אליהן

תוכן העניינים
מבוא
פרק א: כוחן של הרוחות ומקור עוצמתן
פרק ב: תפקיד הרוחות בשמאניזם
פרק ג: השמאן - תכונותיו ויכולתו לתקשר עם עולם הרוחות לצורך השגת מטרה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
אחד מסימני השמאניזם הבולטים הינו האמונה בעולם הרוחות [אנימיזם]. על פי
אמונתם, עולם הרוחות משפיע על גורל האדם והכלל, כאשר השפעה זו מתבטאת
בכלל תחומי החיים, בבריאות ובפרנסה. לדוגמא, הם מאמינים בכוחן של הרוחות
כגורם לבצורת או להורדת גשמים, להפיץ מגיפות ולרפא מחלות, להבאת חיות בעונת
הציד או להיעלמותן של החיות בעונה מסוימת וכו'.
מכיוון שהרוחות משפיעות, על פי השמאניזם, על מהלך החיים של האדם והכלל, הרי
שקיימת גם האמונה כי ניתן לתקשר עם הרוחות באמצעות השמאן, המהווה מעין
שילוב של איש דת-כוהן-רופא אליל-מכשף. השמאניזם נתפש כסוג של דת פולחנית,
אשר שולטות בו שיטות מאגיות שונות ובאמצעות שיטות אלו מתקשר השמאן עם
הרוחות. בין הטכניקות שבהן נעזר השמאן בתקשורו עם הרוחות לצורך הבאת מזור
על התחלואים והמפגעים של צאן מרעיתו מופיעות שיטות מאגיות שונות המובילות
לאקסטזה כמו שימושים מוזיקליים שונים, תיפוף בתופים, ריקוד וכן תרגילי ריכוז
שונים.
השמאניזם, בין שהוא מאמין בגלגולי נשמות של בני אדם, בעלי החיים,
הצומח והדומם, ובין שהוא מאמין רק בגלגולי הנשמות האנושיות, מאמין בכוחן של
רוחות המתים להיטיב ולהרע ועל כן כדי לשנות את הרע ולבקש את הטוב יש לפנות
לעולם המתים - פעולה המתבצעת על ידי השמאן.

בעבודתי ארצה לטעון כי הקשר עם הרוחות מתבצע על ידי השמאן תוך תחושת
חדירה לעולם המתים ומאבק עם הצטברות כוחות המופיעה בנשמות שעברו גלגולים
שונים ומשום כך פעולתו של השמאן מהווה סוג של פולחן מתים וחדירה לעולמם.
הקשר עם עולם הרוחות מתבצע באמצעות מטמורפוזה נפשית של השמאן, בכך שהוא
שואף שוב ושוב לצאת לאותו מסע, להתמודד עם עולם הרוחות, לחזור לעולם
המציאות וחוזר חלילה. מעין היטמעות חוזרת ונשנית בתוך דיבוק המוביל אותו
בטלטלות אינסוף לעולמות חשוכים על מנת להוציא מהם את ניצוצות האור ולהיטיב
בכך עם קהילתו.
כדי לתמוך בטענתי, אציג בפרק הראשון את כוחן של הרוחות ובכלל זאת את
הגישות השונות לגבי עוצמתן, הצטברות כוחן מגלגולי הנשמות ואת יכולתן לסייע
לשמאן בתפקידו הציבורי.
גם בקרב הרוחות קיימת היררכיה, כאשר קיימות רוחות בעלות עוצמה גדולה יותר
ועוצמה פחותה ולכל אחת מרוחות אלו במדרג ההיררכי של העוצמה תפקוד שונה,
להיטיב או להרע. על תפקידן של הרוחות אעמוד בפרק השני.
אולם ללא כל קשר לעוצמתן של הרוחות, עיקר משמעותן נובע מיכולת התקשור
איתן והכפפתן לביצוע המטלות השונות, היינו יצירה ותיקון עיוותים [בצורת, מחלות
וכו']. בעוד שיצירת העיוותים נעשית מעצמה, נדרשות הרוחות לתקן עיוותים אלה,
כאשר הדרישה מגיעה על ידי השמאן המשתמש לצורך כך בטכניקות שונות וטקסיות
זו מהווה גורם חשוב בשמאניזם. על תקשורו של השמאן על עולם הרוחות והכפפתן
לרצונו אעמוד בפרק השלישי. את מסקנותי אביא בסיכום.

מקורות:

מגד, נ., (1998), שערי תקווה ושערי אימה, ודן, תל אביב.
פטאי, ר., (1947), מדע האדם, יבנה, תל אביב.
קולס, ב., ודונובן, פ., "דתות בארצות האוקיינוס השקט", בתוך: הינלס, ג'.ר., (1992), לקסיקון לדתות בנות זמננו, כתר, ירושלים, עמ': 290-299.
רז, י., "שמאניזם - המגע עם העולם האחר", בתוך: מגד, נ., (1998), שערי תקווה ושערי אימה, מודן, תל אביב, עמ' 12-16.
Arutiunov, A. S., "Twenty-five centuries of stability and continuity in the shamanistic and animistic beliefs of the bering strait eskimos", in: Yamada, T. Irimoto T., (1997), Circumpolar Animism and Shamanism, Hokkaido University Press, pp. 185-192.
Balicki, A., "Shamanistic behaviour among the netsilik Eskimos", in: Middleton, J., (ed.), (1967), Magic, Withcraft, and curing, pp. 191-210.
Dugarov, D., "On the origin of white shamanism", in: : Hoppal, M. Howard, D.K., (1993), Shamans and cultures, International society for trance-oceanic research, Los Angeles, pp. 206-209.
Eliade, M., (1964), Shamanism - Archic techniques of ecstasy, pantheon books, New-Jersy.
Goodman, F.D., Hennry, J.H., Pressel, E., (1974), Trance, Healing and Hallucination, Joku Wiley Sons, New York.
Hamayon, R.N., "Shamanism and pragmatism in Siberia", in: Hoppal, M. Howard, D.K., (1993), Shamans and cultures, International society for trance-oceanic research, Los Angeles, pp. 200-205.
Harner, M., "The sound of rushing water", in: Lehmann, A.C., Myers, J.E., (1985), Magic, Witchcraft and religion, Mayfield publishing company, Palo Alto London.
Helimskij, E., "Does the language of spirits influence the development of human language?", in: : Hoppal, M. Howard, D.K., (1993), Shamans and cultures, International society for trance-oceanic research, Los Angeles, pp. 210-213.
Hoebel, E.A., (1958), Man in the primitive world, McGraw-Hill Book Company, New York.
Levi-Strauss, C., "The sorcerer and his magic" in: Middleton, J., (ed.), (1967), Magic, Withcraft, and curing, pp. 23-42.
Lewis, I.M., (1971), Ecstatic religion, Penguin Books, Middlesex.
Lewis, I.M., (1986), Religion in context, Cambridge University Press, London.
Lommel, A., (1967), Shamanism - The beginnings of art, McGraw-Hill Book Company, New-York-Toronto.
Pentikainen, J., "Shamanism and animism: The values of nature in the mind of morthern peoples", in: Yamada, T. Irimoto T., (1997), Circumpolar Animism and Shamanism, Hokkaido University Press, pp. 229-241.
Stanley, A. Freed, S.R., "Spirit possession as illness in a north Indian village" in: Middleton, J., (ed.), (1967), Magic, Withcraft, and curing, pp. 295-320.
Taylor, E.B., (1958), Religion in Primitive Culture, Harper and Row, New-York.
Thalbitzer, W., "The heathen priests of east Greenland", in: source book of anthropology, (1931), Krober Waterman, New-york, pp. 422-458.
Wissler, C., (1916), Anthropological papers of The American museum of natural history, Vol. XI, Part XII, Order of the trustees, New york.
Yamada, T., "An Anthropology of Animism and Shamanism", in: Yamada, T. Irimoto T., (1997), Circumpolar Animism and Shamanism, Hokkaido University Press, pp. 315-327.
Yamada, T., "The Concept of Universe and Spiritual Beings Among Contemporay Yakut Shamans: the revutalization of animistic belief and shamanic traditions", in: Yamada, T. Irimoto T., (1997a), Circumpolar Animism and Shamanism, Hokkaido University Press, pp. 207-228.

תגים:

אמונה · גלגול · נשמות · פולחן · כשפים · כהן

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הרוחות בשמאניזם - כוחן, תפקידן והקשר אליהן", סמינריון אודות "הרוחות בשמאניזם - כוחן, תפקידן והקשר אליהן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.