היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפרעת אישיות גבולית

עבודה מס' 060520

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה ספרותית רחבה תוך התייחסות למקרה מבחן.

14,576 מילים ,32 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הפרעת אישיות גבולית

תוכן עניינים
מבוא
Case Study
פרק ראשון : היסטוריה של ההפרעה
פרק שני : אבחון הפרעת האישיות הגבולית
א. DSM4
ב. ICD10
ג. סימנים אפשריים להפרעה

פרק שלישי : הפרעות נלוות

פרק רביעי : הסברים תיאורטיים להתפתחות ההפרעה
א. התיאוריות הפסיכואנליטיות
1. התיאוריה הסטרוקטורלית
2. יחסי אובייקט
ב. התיאוריה הקוגניטיבית
ג. תיאורית למידה חברתית

פרק חמישי : אירועי חיים טראומתיים כגורמי סיכון לBPD -
א. חוסר תפקוד הולם במשפחה
ב. טראומה בעקבות התעללות בילדות

פרק שישי : תפקודי הגבולי במסגרות שונות

פרק שביעי : טיפול
א. קשר מטפל-מטופל
ב. התערבות פסיכואנליטית
ג. התערבות קוגניטיבית
ד. התערבות תמיכתית
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח 1: תיאור מקרה נוסף
נספח 2: התמודדות עם הפרעת אישיות גבולית

מבוא
העבודה תעסוק בהפרעת האישיות הגבולית ( .(Borderline Personality Disorder
לשם הבנת ההפרעה תינתן בראשית העבודה סקירה היסטורית של ההפרעה וינתן סיווגה על פי
הקריטריונים של DSM4 וICD10 -. על מנת להקל בזיהוי בעל הפרעת האישיות הגבולית יינתנו
בעבודה בנוסף, גם סימנים אפשריים להפרעה, הכוללים רמזים בהופעת בעיות וסימפטומים
ורמזים בקשרים בין אישיים.
לרוב מתלוות לאישיות הגבולית הפרעות נוספות מציר I וII-. העבודה תרחיב ותסביר אילו
הפרעות עשויים להפגין בעלי האישיות הגבולית וכיצד ניתן להבחין בין ההפרעות על אף החפיפה
ביניהן.
קיימות גישות תיאורטיות שונות המסבירות את התהוות ההפרעה הגבולית והעבודה
תתמקד במרכזיות שבהן: פסיכואנליטית וקוגנטיבית.
קיימת סברה לפיה הפרעת האישיות הגבולית היא הפרעה של התפתחות טראומתית,
כתוצאה מקשרים משובשים בין הורים לילדים ובעבודה יחולקו סוגי הטראומות שמאפיינות את
הגבוליים לטראומה בעקבות חוסר תפקוד הולם במשפחה וטראומה בשל התעללות מינית, פיזית
והזנחה. כל סוג יפורט ויינתנו הסברים כיצד מצבם וקשייהם הנוכחיים של בעלי ההפרעה הושפעו
מהטראומות שחוו בילדותם ובאים לידי ביטוי בהפרעה שמאפיינת אותם.
בעבודה יעשה ניסיון להדגים כיצד רגשותיהם ותחושותיהם של הגבוליים משפיעים על
התפקוד היומיומי שלהם, הן במסגרת העבודה והן במערכת יחסיהם עם אחרים.
לבסוף, יוסבר בעבודה מהו הקשר בין מטפל-מטופל שמאפיין את הגבוליים ויינתנו גישות
שונות לטיפול בהם.
במהלך כל העבודה יובא Case Study של בטי, בעלת אישיות גבולית. סיפור מקרה זה
יובא לשם הבהרה והדגמה של הנושאים בהם עוסקת העבודה.

מקורות:

אליצור, א; טיאנו, ש; מוניץ, ח; ונוימן, מ. (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה. תל אביב: פפירוס.
אפטר, א; הטב, י; ויצמן, א; וטיאנו ש. (1997). פסיכיאטרייה של הילד והמתבגר. תל אביב: דיונון.
גופר, ע. (1983). הדפוס הפנימי האופייני של תפקודי האני אצל הפציינט הגבולי. חיבור לשם קבלת תואר M.A, אוניברסיטת חיפה.
זכוכית: התמודדות עם הפרעת אישיות גבולית. (חסר שנה). WWW.VOICES.CO.IL
קרסון, ר; בוצ'ר, ג; ומינקה, ס. (2001). פסיכופתלוגיה והחיים המודרניים כרך א'. תל אביב: בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.
American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ). Washington: Author.
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4rd ). Washington: Author.
Beck, A.T; Freeman, A. (1990). Cognitive therapy of personality disorders. New York: Guilford Publications.
Becker, D. (1997). Through the looking glass: women and borderline personality disorder. U.S.A: Westview Press.
Bruehl, S. (1994). A case of borderline personality disorder. In Paul, T; Casta, P.T; Widiger, T.A (eds). Personality disorders and the five factor model of personality. Washington D.C : American Psychological Association. pp. 189-197.
Derksen, J. (1995). Personality disorders. Chichester: John Wiley Sons.
Dowson, J; Grounds, A. (1995). Personality disorders: recognition and clinical management. New York: Cambridge University Press. pp. 65-74.
Druck, A. (1989). Four therapeutic Approaches to the Borderline Patient: Principles and Techniques of the Basic Dynamic Stances. New Jersey: Jason aronson Inc.
Frosch, J. (1970). Psychoanalytic consideration o the psychotic character. Journal of American Psychoanalytic Association, 18, 24-50. the
Gallahorn, G.E. (1981). Borderline personality disorders. From Lion, J (edt). Personality disorders diagnosis and management. pp. 74-84. London: Williams Wilkins.
Goldman, S.J; D`Angelo, E.J; DeMaso, D.R; Mezzacappa, E. (1992). Phsical and sexual abuse histories among children with borderline personality disorder. American Journal of psychiatry, 149, 1723-1726.
Gunderson, J.G; Singer, M.T. (1975). Defining borderline patients: an overview. Journal of the American Psychoanalytic Association, 132, 1-10.
Kernberg, O. F (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Janson Aronson.
Kernberg, O.F (1967). Borderline personality organization. Journal of the American Psychoanalytic Association, 15, 641-685.
Mahler, M.S. (1975). The Psychological Birth of the Human Infant. London: Hutchinson.
Masterson, J. (1972). Treatment of the borderline adolescent: a development approach. New York: Wiley.
Murray, J.B.(1993). Relationship of childhood sexual abuse to borderline personality disorder, posttraumatic stress disorder and multiple personality disorder. The Journal of Psychology, 127, 657-676.
Ogata, S.N; Silk, K.R; Goodrich, S; Lohr, N.E; Westen, D; Hill, E.M. (1990). Childhood sexual and physical abuse in adult patients with borderline personality disorder. American Journal of psychiatry, 147, 1008-1013. Paris, J. (2000). Childhood precursors of borderline personality disorder. From Paris, J.P (editor). The psychiatric clinics of north America: borderline personality disorder. Pp. 77-88. U.S.A: W.B. Saunders Company.
Paris, J; Zweig-Frank, H; Guzder, J. (1997). Risk factors for borderline personality in male outpatients. The Journal of Nervous and Mental Disease, 182(7), 375-380.
Shearer, S.L; Peters, C.P; Quaytman, M.S; Ogden, R.L. (1990). Frequency and carelates of childhood sexual and physical abuse histories in adult female borderline patients. American Journal of psychiatry, 147, 214-216.
Smith, B. (1993). Interpersonal diagnosis and treatment of personality disorders. New York: Guilford Publications.
Soloff, P.H; Millward, J.W. (1983). Developmental histories of borderline patients. Comprehensive Psychiatry, 24, 574-588.
Stone, M.H. (2000). Clinical guidelines for psychotherapy for patients with borderline personality disorder. From Paris, J.P (editor). The psychiatric clinics of north America: borderline personality disorder. Pp. 193-210. U.S.A: W.B. Saunders Company.
Torgersen, S; Randolf, A. (1992). Differential perception of parental bonding in schizotypal and borderline personality disorder patients. omperhensive Psychiatry, 33, 34-38.
Waldinger, R.J; Gunderson, J.G. (1984). Completed psychotherapies with borderline patients. American Journal of Psychotherapy, 10(2), 190-201.
Westen, D; Ludolph, P; Misle, B; Ruffins, S; Block, J. (1990). Pysical and sexual abuse in adolescent girls with borderline personality disorder. American Journal of Orthopsychiatry, 60, 55-66.
Wilkinson, R; Westen, D. (2000). Identity disturbance in borderline personality disorder: an empirical investigation. The American Journal of Psychiatry, 157(4), 528-541.
Zanarini, M.C. (2000). Childhood experiences associated with the development of borderline personality disorder. From Paris, J.P (editor). The psychiatric clinics of north America: borderline personality disorder. Pp. 89-101. U.S.A: W.B. Saunders Company.

תגים:

אישיות · גבוליים · הפרעות · התעללות · טיפול · טראומה · מינית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפרעת אישיות גבולית", סמינריון אודות "הפרעת אישיות גבולית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.