היישום אינו מחובר לאינטרנט

הרטוריקה של המחזירים בתשובה

עבודה מס' 060411

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואה בין אמנון יצחק לדב ביגון.

6,266 מילים ,12 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות, ישנה תופעה הולכת ומתרחבת של חזרה בתשובה, דהיינו- שיבה של המוני יהודים אל חיק יהדותם, דבר הכרוך בשינוי- לעתים קיצוני- של אורחות חייהם היום-יומיות.
את ההתעוררות הזו ניתן לזקוף בחלקה לזכותם של "מחזירים בתשובה" מקצועיים, אשר פיתחו לכדי אומנות את יכולת הנאום שלהם בפני המונים מתוך מטרה לקרבם לתורה.
במחקר זה, אנו נתמקד בשניים מאותם מחזירים בתשובה, אשר מייצגים במידה רבה את שני הזרמים המרכזיים של הז'אנר: הרב אמנון יצחק והרב דב ביגון, שניהם חוזרים בתשובה בעצמם.
הרב אמנון יצחק, תימני מכרם התימנים בת"א- כהגדרתו, משויך לזרם המזוהה פוליטית עם ש"ס, ידוע כאדם עם כריזמה רבה ונואם בחסד, פונה לשכבות רחבות ונמוכות יותר בעם.
הרב דב ביגון, קיבוצניק ממשמר השרון, משויך לזרם המזרחי המזוהה פוליטית עם המפד"ל, פונה לשכבות מצומצמות יותר ואליטיסטיות יותר.
בעבודה זו ברצוננו לבחון האם קיימים הבדלים בכלים הרטוריים בהם משתמש כל אחד מן האישים בנאומיו. על מנת לבחון שאלה זו אנו ננתח נאום של כל אחד מן האישים ונשווה בין הניתוחים.
השערתנו היא כי יימצאו הבדלים משמעותיים ברטוריקה ובדרכי השכנוע של שני האישים, וכי הרב אמנון יצחק ישתמש בכלים רטוריים הפונים יותר אל הרגש ובשפה עממית, ואילו הרב דב ביגון ישתמש בכלים רטוריים רציונליים יותר ובשילוב לשוני גבוה.

לשם ביצוע המחקר, נקטנו בשיטה של האזנה למספר נאומים של כל רב שבסופם נבחר נאום מייצג לכל רב, אותם ניתחנו על פי תיאוריות ומחקרים שנידונו במסגרת הסמינריון תוך שימת דגש על מחקרים המאפשרים את בחינת הנושא הנחקר: רטוריקה טיעונית, רטוריקה סגנונית, השכנוע, שימוש בסמלים ומיתוסים, משלבי שפה והדיסוננס הקוגניטיבי.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1 - רקע תיאורטי
רטוריקה סגנונית ורטוריקה טיעונית
השכנוע
סמלים ומיתוסים
משלבי שפה
תיאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי
פרק 2 - יישום
רטוריקה טיעונית
רטוריקה סגנונית
שכנוע
סמלים ומיתוסים
משלבי שפה
דיסוננס קוגניטיבי
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: הנאומים עצמם אינם חלק מהעבודה.

מקורות:

אוחנה, ד. ווייסטריך, ר. (1997) מיתוס וזיכרון. ירושלים: מכון ון ליר.
גרץ, נ. (1983) "מעטים מול רבים". סימן קריאה. תל אביב.
הכטר, ת. (1999) בסמינריון "דמגוגיה תעמולה ושכנוע", אוניברסיטת בר - אילן.
לנדאו ר. (1988) הרטוריקה של משלב הנאום הפוליטי בישראל. תל אביב: עקד.
מעדיה, מ. (1985) הנאום הפוליטי של ימינו - סגנון אישי או משלב. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן.
ניר, ר. (1988) "רטוריקה אלקטורלית בישראל - העימותים הטלוויזיונים". ביקורת ופרשנות. תל אביב.
שורצולד, י. (1978) לא לבדו - אשנב לפסיכולוגיה חברתית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
Bernstein, B. (1987) Class, Codes and Control. Vol 1. London: Routledge and Paul.
Edelman, M. (1977) Political Language. New York: Academic Press.
Elul, J. (1971). Propaganda. New York: Knopf.
Jowett, G. S. O'D'onell, V. (1986) Propaganda and Persuasion. Newbury Park.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הרטוריקה של המחזירים בתשובה", סמינריון אודות "הרטוריקה של המחזירים בתשובה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.