היישום אינו מחובר לאינטרנט

המוטיבציה ללמוד בבית הספר

עבודה מס' 060176

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית של המושגים 'מוטיבציה' ו'תפיסת הראוי' ועריכת מחקר באמצעות ראיונות.

9,935 מילים ,7 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

לבית הספר מספר מטרות שאחת החשובות שבהן היא החינוך, והאחרת הוראה, כאשר מטרת ההוראה היא להקנות לתלמידים כלים וידע. אחד התנאים לשיתוף פעולה מוצלח בין חינוך להוראה הוא מוטיבציה גבוהה אצל התלמיד כלפי הנושא הנלמד. אך השאלה הנשאלת היא מה מוביל למוטיבציה.
תפיסת הראוי היא אחת מכמה תיאוריות להסבר מדוע אדם עושה פעולה כלשהי ובמקרה שלנו- מדוע תלמיד ילמד מקצוע כלשהו. על פי תפיסה זו התלמיד לומד היות והוא חושב את הדבר כראוי ללמידה- הוא רוצה להיות אדם שלם, ללמוד לבד מה טוב ומה לא טוב, ולעשות דברים הראויים לעשותם.
"מוטיבציה" היא מבנה תיאורטי (מושג) הבא להסביר התנהגות, כוונה ועוצמתה.
מוטיבציה משתלבת במטרות בית הספר הן בהקניית ידע ומיומנות והן כמטרה חינוכית בפני עצמה.
המוטיבציה מוסברת בגישות שונות. נצביע כאן על שלוש מהן:
1. מוטיבציה פנימית- אנשים מגיעים לכל פעולה בשל מערכת צרכים שדוחפת אותם לתפקיד.
2. ערך צפיה- מה שמניע את האדם להתנות זהו הרצון להפיק תועלת.
3. גישה שלישית היא גישה הראוי- אדם מבצע התנהגות הנתפסת בעיניו כראויה, כתורמת לו להיות שלם.
המושג "תפיסת הראוי" גורס כי לכל אדם יש ערכים ותפיסות מסוימות לגבי הטוב, הנכון והראוי ערכים ותפיסות אלו מרכיבים את זהותו. ישנם התנהגויות מסוימות שמקורן ב"תפיסת הראוי". האדם מתנהג לפי "הראוי" כי כך ראוי, מהווה חלק מזהותו האישית של האדם ופעולה לפי הראוי מהווה אישור לזהות "העצמי". לפי "תפיסת הראוי" השלמות העצמית ואישור הזהות הנובעים מהתנהגות הם עצמם סיפוק צורך, ועל כן יש בהם תועלת אישית.

בחלקה השני של העבודה יובא ניתוח של ראיונות שערכנו עם מספר תלמידים בניסיון להתחקות אחר מקורות המוטיבציה שלהם.
בעבודה זו אנסה לבחון האם קיימת "תפיסת הראוי" בין המקורות למוטיבציה הפועלים על התלמיד? ואם היא קיימת, האם מגיעה לכלל מימוש או לא ומדוע? כמו כן ננסה לבדוק האם תיאוריות נוספות יכולות להאיר ולו במעט את שאלת המוטיבציה לגבי מקצועות המוגדרים כמקצועות בחירה כמו המקצוע תע"י (תולדות עם ישראל) לעומת מקצועות הנחשבים כחובה וחשובים כמו אנגלית ומתמטיקה.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. רקע תיאורטי
3. דיון מתודולוגי
אוכלוסיה
הליך איסוף הנתונים
שיטת המחקר
4. תוצאות ודיון בהן
5. דיון בתוצאות
קיומה של תפיסת ראוי
למה ללמוד
הגורמים המובילים לאי למידה
שינוי שחל אצל התלמידים
השלכות לחינוך
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. נספח- השאלות והתשובות של התלמידים.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המוטיבציה ללמוד בבית הספר", סמינריון אודות "המוטיבציה ללמוד בבית הספר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.