היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיכאון והתנהגות אובדנית

עבודה מס' 060064

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה עוסקת בתיאור תופעת הדיכאון לסוגיה, תופעת האובדנות בבני נוער והקשר בין שתי התופעות הללו.

7,080 מילים ,55 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

בעשרים שנים אחרונות מספר ההתאבדויות בקרב מתבגרים עלה בצורה דרסטית, בעוד שמספר התאבדויות באוכלוסיה כללית נשאר יציב יחסית. יותר מאלף מתבגרים מבצעים נסיונות אובדניים כל יום, 18 מהנסיונות הללו "מוצלחים". ניתן לומר כי כל שעה נעשים 57 נסיונות אובדניים, וכמעט כל שעה וחצי מתבגר\ת שולחים יד בנפשם
(Shamoo , 1993). מספרים דומים מדווחים במקורות מקצועים וקלינים רבים. עובדות אלו עוררו בי שאלות רבות בדבר הגורמים להתנהגות אובדנית בכלל ולעלייה בשכיחות התופעה בפרט. בעבודתי סקרתי תאוריות רבות המנסות להסביר את הופעת ההתנהגות האובדנית לסוגיה. במיוחד עניין אותי הקשר בין מחלת הדכאון להתנהגות אובדנית. נהוג להניח כי התנהגות אובדנית בכלל ומעשה ההתאבדות בפרט הינם תוצאה ישירה של דיכאון. כיוון שאדם מדוכא תופס את עצמו ואת עתידו באורח שלילי, מאבד כל תקווה ומאמין כי החיים חסרי משמעות ולכן אין טעם להישאר בחיים. בעבודתי הנוכחית רציתי לבדוק האם הקשר בין דכאון לאובדנות אכן כל כך חד משמעי כמו שנהוג לחשוב או שיש גם משתנים אחרים הגורמים להתנהגות אובדנית. כמו כן ראיתי לנכון להתייחס למשתנים חוסר האונים וחוסר התקווה כיוון ששניהם מהווים מרכיב משמעותי במחלת הדכאון ומאפיינים אנשים אובדניים.
כך, מטרת העבודה הינה לבדוק את טיב הקשר בין דכאון להתנהגות אובדנית ואת מידת החשיבות של חוסר אונים וחוסר תקוותיות בתופעה זו.

תוכן העניינים:
מבוא
התאבדות
דיכאון
חוסר תקוותיות
חוסר אונים
דיון (הקשר בין דיכאון והתאבדות)
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

אור בך, י. (1987). ילדים שאינם רוצים לחיות. רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.
אור בך, י. (1997). סיווג של גורמים הקשורים להתנהגות אובדנית. פסיכולוגיה, 6(1), 91-108.
אפתר, א. (1998). הפרעות במצב הרוח (אפקטיביות). בתוך: ש. טיאנו (עורך), פסיכיאטריה של הילד והמתבגר (ע' 219-233), תל אביב : דיונון.
בר-אל, צ. (1999). דיכאון בילדות ובהתבגרות. כתב עת של אגודת היועצים החינוכיים בישראל, כרך ח', 149-159.
מרשנד, א. (1989). הפונקציה ההגנתית של ייחוס סיבתי בפרדיגמה של חוסר אונים נלמד : השפעת קהל מומחה. עבודת M.A. בר-אילן, רמת גן.
סגינר, ר. (1995). אוריינטציות עתיד של מתבגרים. בתוך ח. פלום (עורך). מתבגרים בישראל- היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים. רכס, הוצאה לאור.
Abramson, L., Seligman, M., Teasdale, J. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49-74.
Apter, A., Bleich, A., Plytchik, R., Mendelsohn, S., Tiano, S. (1988). Suicidality, depression and conduct disorders. Journal of the American Child and Adolescent Psychiatry, 27, 696-699.
Asberg, M., Traskman, L., Thoren, P. (1976). 5-HIAA in the cerebrospinal fluid. Archives of General Psychiatry, 33, 97-197.
Beck, A. T. (1967). Depression : Causes and treatment. Philadelphia : University of Philadelphia Press.
Beck, A., Kovacs, M., Weissman, A. (1975). Hopelessness and suicidal behavior. Journal of the American Medical Association, 234, 49-146.
Beck, A., Weissman, A., Kovacs, M. (1976). Alcoholism, hopelessness and suicidal behavior. Journal of Studies on alcohol, 37(1), 66-77.
Beck, A. T., Broan, G., Berchick, R., Stewart, B., Steer, R. (1990). Relationship between hopelessness and ultimate suicide : A replication with psychiatric outpatients. American Journal of Psychiatry, 147(2), 190-195.
Berman, A., Carroll, T. (1984). Adolescent suicide : A Critical review. Death Education, 8, 53-64.
Bibring, E. (1953). The mechanism of depression. In P. Greencre (Ed.). Affective disorders : Psychoanalytic contributions to their study. New York : International University Press.
Carlson, G. A., Cantwell, D. P. (1982). Suicidal behavior and depression in children and adolescents. Journal of Academic Child Psychiatry, 1, 361-368.
Crumley, F. (1981). The adolescent suicide attempt : A cardinal symptom of a serious psychiatric disorder. American Journal of Psychotherapy, 36(2), 158-163.
Diekstra, R. (1994). On the burden of suicide. In K. M. Corck (Ed.). Divergent perspectives on suicidal behavior. O'Leary Ltd.
Dweck, C. Bush, E. (1978). Sex differences in learned helplessness. Developmental Psychology, 12, 147-156.
Fenichel, O. (1945). The Psychoanalytic Theory of Neurosis. New York : Norton.
Flisher, A. (1999). Mood disorder in suicidal children and adolescents : Recent developments. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 315-324.
Freud, S. (1957). Mourning and Melancholia. In J. Strachey (Ed.). The Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. 14. London : Hogarth Press.
Gotlib, I. H., Hammen, C. L. (1992). Psychological aspects of depression. Toward cognitive-interpersonal integration. John Wiley Sons.
Hammen, C., Adrian, C., Hiroto, D. (1988). A longitudinal test of the attributional vulnerability model in children at risk for depression. British Journal of Clinical Psychology, 27, 37-46.
Hankin, B. L., Abramson, L. Y., Moffitt, T. E., Silva, P. A., McGee, R., Angell, K. (1998). Development of depression from preadolescence to young adulthood : Emerging gender differences in a 10-year longitudinal study. Journal of Abnormal Psychology, 107, 128-140.
Hiroto, D. (1974). Locus of control and learned helplessness. Journal of Experimental Psychology, 102, 187-193.
Hiroto, D., Seligman, M. (1975). Generality of learned helplessness in man. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 311-327.
Hoeksema, S. N. (1987). Sex differences in unipolar depression : Evidence and theory. Psychological Bulletin, 101, 259-282.
Koslowsky, M., Bleich, A., Apter, A., Solomon, Z., Wagner, B., Greenspoon, A. (1992). Structural equation modelling of some of the determinants of suicide risk. British Journal of Medical Psychology, 65, 157-165.
Krietman, N. (1977). Parasuicide. Chichester, England : Wiley.
Lazarus, R. S. (1976). Patterns of Adjustment. New York : McGraw Hill.
Leon, G., Kendall, P., Garber, J. (1980). Depression in Children : Parent, Child and Teacher Perspectives. Journal of Abnormal Child Psychology, 8, 221-235.
Lester, D., Beck, A., Narrett, S. (1978). Suicidal intent in successive suicidal actions. Psychological Reports, 43, 110.
Lewinsohn, P. M., Rohde, P., Seeley, J. R. (1996). Adolescent suicidal ideation and attempts : Prevalence, risk factors and clinical implications. Clinical Psychology: Science and Practice, 3, 25-46.
McCraine, E. W., Riley, W. T. (1992). Hopelessness and persistence of depression in an inpatient sample. Cognitive Therapy and Research, 16, 699-708.
Mendels, J. (1976). Consepts of depression. New York : Wiley.
Menninger, K. (1938). Man Against Himself. New York : Harcourt Brace.
Nekanda-Trepka, C. J. S., Bishop, S., Blackburn, I. M. (1983). Hopelessness and depression. British Journal of Clinical Psychology, 22, 49-60.
Padilla, A. (1973). Effect of prior and interpolated shok exposures on subsequent avoidance learned by goldfish. Psychological Reports, 32, 451-456.
Peck, D. L. (1986). Completed suicides : correlates of choice of method. Omega : Journal of Death and Dying, 16, 309-322.
Richman, J., Rosenbaum, M. (1970). A clinical study of the role of hostility and death wishes by the family and society suicidal attempts. The Israel Annals of Psychiatry Related Disciplines, 8, 213-231.
Rosenthal, P., Rosenthal, S. (1984). Suicidal Behaviors by Preschool Children. American Journal of Psychiatry, 141(4), 520-525.
Seligman, M., Maier, S. (1967). Failure to escape traumatic shok. Journal of Experimental Psychology, 74, 1-9.
Seligman, M. (1975). Helplessness : On depression, development and death. San Fransisco : Freeman.
Seligman, M. E., Rosenham, D. L. (1995). Depression and Suicide. In M. Seligman (Ed.) Abnormal Psychology. New York : Norton and Co.
Shaffer, D., Garland, A., Gould, M., Fisher, P., Trautman, P. (1989). Preventing teenage suicide : A Critical review. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 27, 657-687.
Shaffi, M., Whitinghill, R., Kolen, D., Pearson, V., Derrick, A., Carington, S. (1984). Psychological reconstruction of completed suicide in childhood and adolescence. In H. Sudak (Ed.). Suicide in the Young. Boston : John Wright.
Shaffi, M., Carrigan, S., Whitinghill, R., Derrick, A. (1985). Psychological autopsy of completed suicide in children and adolescents. American Journal of Psychiatry, 142, 1061-1064.
Shamoo, T. K., Patros, P. G. (1993). Helping your child cope with depression and suicidal thoughts. New York : Free Press.
Shneidman, E. (1976). Suicidology : Contemporary developments. New York : Grune Stratton.
Shneidman, E. (1985). The Definition of Suicide. New York : Wiley.
Simons, A., Lostman, P., Murphy, G. (1985). Predicting response to cognitive therapy of depression : the role of learned resourcefulness. Cognitive Therapy and Research, 9, 79-89.
Wetzel, R. D., Margulies, T., Davis, R., Karam, E. (1980). Hopelessness, depression and suicide intent. Journal of Clinical Psychology, 41, 159-160.
Wierzbicki, M., McCabe, M. (1988). Social skills and subsequent depressive symptomatology in children. Journal of Clinical Child Psychology, 17, 203-208.
Wilson, M., Seybert, J., Craft, J. (1980). Human as a function of sex and degree of control over aversive events. Bulletin of Psychonomic Society, 16, 289-312.

תגים:

אובדנית · אונים · דיכאון · התאבדות · התנהגות · חוסר · תקווה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיכאון והתנהגות אובדנית", סמינריון אודות "דיכאון והתנהגות אובדנית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.