היישום אינו מחובר לאינטרנט

אורות, סאונד, מצלמה, ו...מלחמה! - השפעת התקשורת על קבלת החלטות מדיניות

עבודה מס' 051037

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת תהליך ההשפעה דרך מספר מקרי התערבות הומניטרית תוך שימוש בתיאוריית אפקט ה-CNN.

4,050 מילים ,14 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה היסטורית (סומליה, האיטי, רואנדה והכורדים הצפון עיראק)
הגדרות
הגדרת משתנים
השערות המחקר
התיאוריה וקשרים סיבתיים
יישום התיאוריה
מסקנות תיאורטיות וביקורת
ביבליוגרפיהמבוא
מאז סיום המלחמה הקרה עולה העיסוק בסיבות להתערבות הומניטרית במדינות אחרות.
ניתן להצביע על שניים מהגורמים שיכולים להשפיע על החלטות מנהיגים - רגישות המשטר לציבור, ומידת החשיפה התקשורתית של אירועים. שני גורמים אלה מתקשרים בעיקר עם התחום ההומינטרי משום שאותו מעדיפים מנהיגים להדחיק, תוך דגש רב יותר לעניינים שקרובים יותר לאינטרסים חיוניים של המדינה.
השאלה היא האם יש לתקשורת, הפנימית והבינלאומית, האלקטרונית והכתובה, השפעה על קבלת החלטות של מנהיגים. בעשור האחרון התחוללה מהפכה בתחום התקשורת שקשורה בחידושים טכנולוגים ושיטות הפצה שהביאו את היכולת להגיע אל כל אזור בעולם, ולדווח ממנו בזמן אמיתי לשאר חלקיו. השפעת התקשורת הבינלאומית והגלובלית, יכולה להימדד דרך סוגי השפעה שונים - אסטרטגי\צבאי, פוליטי, רגשי, כלכלי, וכדומה. ניתן לבחון את סוגי השפעה זו דרך בחינת מדיניות תגובת הממשל בארצות הברית למשברים הומניטריים בינלאומיים. באופן טבעי, ממשל דמוקרטי שנשען יותר על דעת קהל ובחירות, חשוף יותר להשפעות מכיוון הציבור.
אחד ההסברים לקבלת ההחלטות בתחום ההומניטרי מדבר על השפעת דיווחי התקשורת על תהליך קבלת ההחלטות. הסבר זה המכונה בשם "CNN effect" או "CNN factor" מדבר על תהליך של הצגת תמונות בטלוויזיה, ביקורת עיתונאית ושל מנהיגים בתקשורת, הלחץ 'לעשות משהו' גדל, ולבסוף הממשלה 'עושה משהו' (Livingston, 1997). מכאן שניתן כוח בידי עורכי התמונות בתקשורת לשנות או להפעיל לחץ על מקבלי החלטות דרך השימוש בכלים עיתונאים.
רגישות לדעת הקהל גם היא גורם משפיע, שיכול לשנות את כוחו לפי קירבה לבחירות, כוח יחסי של קבוצות אינטרס באוכלוסייה, או כל גורם שיכול להעיד על הקשר שקיים בין הציבור לממשל. במשטר דמוקרטי תהיה לרגישות המשטר לציבור השפעה על עיצוב החלטות מדיניות.
התמקדות בנושאי אינטרנט ומיחשוב, והרחבת מושג החשיפה של הציבור למידע, יכולה לתרום למחקר בתחום ההשפעה התקשורתית. המסקנה המסתמנת ממחקרים שנעשו בתחום היא שקיים אכן תפקיד חשוב לתקשורת בכל הקשור להרמת נושא הומניטרי למקום חשוב בסדר היום הפוליטי. בעבודה זו אטען כי ניתן להבחין בדפוס של השפעה על רמת המוכנות להתערב במשברים הומניטרים, מכיוון והחשיפה התקשורתית והיכולת לבקר את פעולות המשטר, סופן להביא לשינוי או ליצירת מדיניות חדשה. באופן ברור, גדלה יכולת ההשפעה ככל שרגישות המשטר לדעת הקהל גדלה, וככל שקיים רצון להתאים את המדיניות לרצון הציבור. המסקנה המסתמנת היא כי ניתן להבחין בקשר סיבתי בין רגישות גבוהה של ממשל לדעת הקהל, ומידת החשיפה, להחלטה המדינית של התערבות הומניטרית.
עבודה זו תסקור את תהליך ההשפעה דרך מספר מקרי התערבות הומניטרית, אשר רובן ככולן מהוות פעולות של כח מגובה או"ם בהנהגה אמריקאית.

ביבליוגרפיה
1. היכל, ג. קבלת החלטות בזמן משבר, הוצאת "מערכות": תל אביב ( 1992).
:2. Bennet, W. L. Public Opinion in American Politics, Harcourt Brace Jovanovich
.(New York (1980
3. Clapham, C. Rwanda: The Perils of Peace Making, Journal of Peace Research
.1998 35(2): 193-210
4. Destexhe, A. Rwanda and Genocide in the Twentieth Century, N.Y. University
.(Press: New York (1995
5).. Gibbons, E. D. Sanctions in Haiti, Praeger: London (1999
6. Gutstadt, L. E. Taking the Pulse of the CNN, Political communication 1993 10
4).): 389-409
7. Holsti, K. J. Power, Capability, and Influence in International Politics, in Kegley
,C. W. and Wittkopf E. R., eds. The Global Agenda: Issues and Perspectives
.McGraw- Hill: New York (1992), 9-12
8. Jakobsen, P.V. National Interest, Humanitarianism or CNN: What Triggers UN
:(Peace Enforcement After the Cold War?, Journal of Peace Research 1996 33 (2
.205-215
9. Livingston, S. Clarifying The CNN Effect: an Examination of Media Effects
:According to Type of Military Intervention, The Joan Shorenstein Center
.(Cambridge mass. (1997
:10. Livingston, S. and Eachus, T. Humanitarian Crises and U.S. Foreign Policy
:(Somalia and the CNN Effect Reconsidered, Political communication 1995 12 (4
.413-429
11. Luke, T. W. and Tuathail, G. O. On Videocameralistics: the Geopolitics of
Failed States, the CNN International and (UN) govermentality, Review of
.International Political Economy 1997 4 (4): 709-733
12. Mayall, J. ed. The New Interventionism 1991-1994, Cambridge University
.(Press: Cambridge (1996
13,. Saib, P. Headline Diplomacy (How News Coverage Affects Foreign Policy
.(Praeger: London (1997
14. Strobel, W. P. Late-Breaking Foreign Policy, United States Institute of Peace
.(Press: Washington (1997

מקורות:

היכל, ג. קבלת החלטות בזמן משבר, הוצאת "מערכות": תל אביב (1992).
Bennet, W. L. Public Opinion in American Politics, Harcourt Brace Jovanovich: New York (1980).
Clapham, C. "Rwanda: The Perils of Peace Making", Journal of Peace Research 1998 35(2): 193-210.
Destexhe, A. Rwanda and Genocide in the Twentieth Century, N.Y. University Press: New York (1995).
Gibbons, E. D. Sanctions in Haiti, Praeger: London (1999).
Gutstadt, L. E. "Taking the Pulse of the CNN", Political communication 1993 10 (4): 389-409.
Holsti, K. J. "Power, Capability, and Influence in International Politics," in Kegley C. W. and Wittkopf E. R., eds. The Global Agenda: Issues and Perspectives, McGraw- Hill: New York (1992), 9-12.
Jakobsen, P.V. "National Interest, Humanitarianism or CNN: What Triggers UN Peace Enforcement After the Cold War?", Journal of Peace Research 1996 33 (2): 205-215.
Livingston, S. Clarifying The CNN Effect: an Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention, The Joan Shorenstein Center: Cambridge mass. (1997).
Livingston, S. and Eachus, T. "Humanitarian Crises and U.S. Foreign Policy: Somalia and the CNN Effect Reconsidered", Political communication 1995 12 (4): 413-429.
Luke, T. W. and Tuathail, G. O. "On Videocameralistics: the Geopolitics of Failed States, the CNN International and (UN) govermentality, Review of International Political Economy 1997 4 (4): 709-733.
Mayall, J. ed. The New Interventionism 1991-1994, Cambridge University Press: Cambridge (1996).
Saib, P. Headline Diplomacy (How News Coverage Affects Foreign Policy, Praeger: London (1997).
Strobel, W. P. Late-Breaking Foreign Policy, United States Institute of Peace Press: Washington (1997).

תגים:

חדשות · חוץ · מידע · גלובלי · סומליה · רואנדה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אורות, סאונד, מצלמה, ו...מלחמה! - השפעת התקשורת על קבלת החלטות מדיניות", סמינריון אודות "אורות, סאונד, מצלמה, ו...מלחמה! - השפעת התקשורת על קבלת החלטות מדיניות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.