היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקופת שלטונם של נאצר וסאדאת במצרים

עבודה מס' 040951

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התפיסה של השניים, פעילות הפנים והחוץ והשוואה בין השניים.

7,778 מילים ,36 מקורות

תקציר העבודה:

בעבודה זו נסקור את השינויים הבין לאומיים ופנימיים אשר עברה מצרים בין תקופתו של נאצר לתקופתו של סאדאת. ננסה להצביע על תפקידה של מצרים ברמת תת המערכת האזורית תוך בחינת שאיפות ההתפשטות והאחדות הפן ערביות של נאצר. במקביל נבחן את תוצאות מדיניות בין לאומית זו כפי שהיא משתפת בפועל ביישום מדיניות הפנים של יורשו של נאצר סאדאת.
שנת 1970 נחשבת נקודת מפנה בהיסטוריה המדינית של מצרים במאה ה-20. אין כאן מהפכים דרמטיים. אך מדובר בסגנונות משטריים שנבעו מאופיים של שליטי המדינה. בשנת 1970 בגיל 50 נפטר נשיא מצרים ג'אמל עבדול נאצר.
נאצר היה אדם בעל אישית כריזמטית שידע למשוך אחריו המונים ושאף להנהיג את העולם הערבי. החלום הגדול שאליו שאף ואשר אותו רצה לממש היה הפאן-ערביות מהאוקינוס ההודי עד לאוקינוס האטלנטי. בתחום היחסים הבינלאומיים הוא גם הפגין יכולת מניפולטיבית לא מבוטלת.

סאדאת היה ההיפוך שלו. הוא היה אדם אפור שלא נשא את עיניו לעבר אופקים חובקי עולם כמו קודמו. כל עניינו היה פנימה מצרים עצמה וכל השאר עם כל החשיבות שלו היה בפריפריה. גם נאצר וגם סאדאת השתייכו לאותה קבוצת קצינים בראשותו של הגנרל נאג'יב שהדיחו את המלך פארוק. אך למרות זאת מבחינה אישיותית ומדינית הם היו מנוגדים זה לזה.

סאדאת היה סגנו של נאצר והוא מונה לנשיא מצרים עם מותו של נאצר לא רק בגלל תפקידו הרשמי, אלא דווקא בשל אפרוריותו. מכיוון שהוא היה כזה, אף אחד בהנהגה המצרית לא הרגיש מאוים. מבחינת משחקי הכוחות של האנשים המובילים בהנהגה המצרית עד למותו של נאצר, סאדאת לא נשף בעורפו של אף אחד. אפשר להבין זאת גם על רקע תפישתו של סאדאת במהלך ימי שלטונו עד להירצחו על ידי "האחים המוסלמים". הוא היה בעל אוריינטציה ליברלית (הגם שהיתה חלקית במונחים מערביים) ולכן גם היה יותר סלחני כלפי אינטריגות פוליטיות (כל זמן שלא הרגיש מאוים) יחסית כלפי נאצר, שעה שהעוצמה האוטרטיבית של זה האחרון של זה האחרון היתה גדולה יותר.

תוכן עניינים:
מבוא
התפיסה הנאצריסטית
הסיבות לכישלון הרפורמה
הפעילות הבין ערבית
הפעילות הבינלאומית
תקופת נאצר-סיכום ביניים
התפיסה הסאדאתית
פעילות הפנים של סאדאת
הפעילות הבין ערבית
הפעילות הבינלאומית
תקופת סאדאת-סיכום ביניים
סיכום
הערות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בתפיסתו נאצר פיתח זן יחודי של מרכסיזם מצרי שנקרא על שמו - נאצריזם.
הוא שאף והקים "חברה חדשה" שתופעל על ידי "האדם החדש" (האם אפשר לשמוע כאן מין הד ל"אדם העליון" הניטשיאני?) בתכלית תפישתו של נאצר עמד יסוד אל-מעמדו. חברה ללא מעמדות כאשר הבסיס הפונקציונלי שלה הוא כלל ממלאי תפקידים חיוניים למשק שאותם הוא הגדיר כ"חמשת כוחות העם העמלים" והם כללו את האיכרים, הפועלים, החיילים, המשכילים וההון הלאומי. ברור שההון כשלעצמו איננו יכול להיות אדם והכוונה היא למי שמחזיק בהון בין שאלה אנשים פרטיים או מוסדות בנקאיים מכיוון שלפחות רשמית נאצר התנגד לקפיטליסטים הוא הסתיר וריכך את דבריו באמצעות גורם נסתר בעל מאפיין אנונימי שאותו הוא מגדיר בתור ההון הלאומי. מבחינת יחסו כלפי גורמים אתה, המשטר היה אדיש כלפיהם וההתייחסות כלפי פעילותם היתה פונקציונלית. כלומר מרכז הכובד ינוע מגורם לגורם על פי חשיבותו בזמן זה או אחר(1).

מטרה זו היה צורך להשיג בשתי דרכים. דרך אחת היתה ביטולם של כל מרכזי הכוח הפוליטיים והכלכליים ובכך למנוע כל אפשרות שהיא למאבקים. מעמדות שיהיה בהם גם משום איום פוטנציאלי על קיומו של המשטר הנאצריסטי והדרך השניה היתה שימת קץ לכל ניצול שהוא - רעיון מרקסיסטי מובהק.

מקורות:

AJAMI, F., "STRESS IN THE ARAB TRIANGEL", FORIEGN POLICY, VOL. 29.
(WINTER), 1977-78, PP. 90-108.
AJAMI, F., "THE END OF PAN ARABISM", FOREIGN AFFAIRS, VOL. 57, 1978-9, PP, 355-373.
AJAMI, F., "THE STRUGGLE FOR EGYPTIAND SOUL", FORIEGN AFFAIRS, VOL.35, 1979, PP.3-30
BAKER, R.W., EGYPT'S UNCERTAIN REVOLUTION UNDER NASSER AND SADAT.
BURNELL, R.M., EGYPT THE DILEMMAS OF A NATION 1970-1977. BEVERLY HILLS: SAGE PUBLICATION, 1977
CAMBRIDGE: HARVARD UNI PRESS, 1978.
DEKMEJIAN. H.R.' EGYPT UNDER NASSER, ALBANY, N.Y. STATE UNI OF N.Y.PRESS .1971
GERSHONI, I., MAJOR TRENDS IN THE EVOLUTION OF THE EGYPTIANS NATIONAL SELF, HAIFA: UNIV OF HAIFA, 1977.
HAIKAL, M,H.,"EGYPTIAN FOREIGN POLICY", FOREIGN AFFAIRS, VOL. 56, 1978 PP.714-727.
HARI, I., "CONTINUITY AND CHANGE IN LOCAL DEVELOPMENT POLICIES IN EGYPT FROM NASSER TO SADAT INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES, VOL 16, PP. 442-463
HINNEBUCH, R. A., EGYPTIAN POLITICS UNDER SADAT - THE POST POPULIST DEVELOPMENT OF AN AUTHORITATIAN MODERNIZING STATE.CAMBRIDGE, CAMBRIDGE UNI PRESS, 1985
HINNEBUSCH, R.A., "EGYPT UNDER SADAT: ELITES, POWER STRUCTURE, AND POLITICAL CHANGE IN A POST STAT", SOCIAL PROBLEMS, VOL. 28, NO.4 1981, PP.442-463
HUSSEIN, M.. "NASSERISM UN PERSPECTIVE" MONTHLY REVIEW, VOL, 23 NO.6 1971, PP. 34-54
LIPPMAN, T.W., EGYPT AFTER NASSER, NEW YORK: PARAGONE HOUSE, 1989.
MCDERMOTT, A., EGYPT FROM NASSER TO MUBARAK. A FLAWED REVOLUTION. LONDON, CROOM HELM, 1988.
SIBLERMAN, G.,"NATIONAL IDENTITIY IN NASSERIST IDEOLOGY", ASIAN AFFAIRS STUDIES . VOL. 8, NO.1, 1972, PP. 49-86.
STEPHENS, R., "NASSER A REASSEMENT", HISTORY TODAY, VOL.31, 1983, pp 9-17
WATERBURG, J., "THE OPENING PART III : DE NASSERIZATION ? "AMER UNIV FIELD STAFF REP N.E.AFR. VOL.20 NO. 4, 1975, PP.1-22
איילון, ע. "מבוא: סאדאת והאתגר המצרי". בתוך איילון ע., (עורך) משטר ואופוזיציה במצרים, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 1983, עמ' 9-22 .
איילון, ע., "סאדאת ו"האופוזיציה החוקית", בתוך איילון ע., (עורך) משטר
אפרת, מ., "תוכנית העשור ותוצאותיה", בתוך שמיר ש., (עורך) ירידת הנאצריזם
1965 - 1970 שקיעתה של תנועה משיחית. תל אביב, רשפים, עמ' 61-78.
בר, ש., מלחמת יום הכיפורים בעיני הערבים. תל אביב, מערכות, 1986.
גילבר, ג., "המהפיכה הרכה" של עבד אל-נאצר, זמנים , אוניברסיטת תל אביב, מס' 32, 1989, עמ' 16-23.
ואופוזיציה במצרים, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 1983, עמ' 147-178.
וטיקיוטיס, פ.ג'., "מהפיכת 1952 כביטוי למורשת ההיסטוריה".
זמנים. אוניברסיטת תל אביב, מס' 32, 1989, עמ' 16-32.
וטיקיוטיס, פ.ג'., תולדותיה של מצרים ממוחמד עלי ועד סאדאת. ירושלים, "מאגנס", 1987.
ויטנר, מ., "מאזן מערכת החינוך של המשטר הנצארי", בתוך שמיר ש., (עורך) ירידת הנאצריזם 1970-1965 שקיעתה של תנועה משיחית. תל אביב, רשפים, עמ' 114 - 121.
טולדאנו, א., "הרהורים על מורשתו המעשית של סאדאת", בתוך איילון ע., (עורך)
משטר ואופוזיציה במצרים, תל אביב, רשפים, עמ' 88-108.
לקויר, מ., "החמרת התלות בברית המועצות", בתוך שמיר ש., (עורך) ירידת הנאצריזם 1965-1970 - שקיעתה של תנועה משיחית. תל אביב, רשפים, עמ' 297 - 309.
סודאי, א., "מ"אחדות השורה" ל"מפגש המהפיכות", בתוך שמיר ש., (עורך) ירידת הנאצריזם 1965 - -1970 שקיעתה של תנועה משיחית. תל אביב, רשפים, עמ' 253 - 268.
סלע, א., אחדות בתוך פרוד - ועידות הפסגה הערביות, ירושלים, "מאגנס", 1982.
קמחי, ד., "היחלשות התנועה האפרו אסיינית", בתוך שמיר ש., (עורך) ירידת הנאצריזם 1965 - 1970 - שקיעתה של תנועה משיחית. תל אביב, רשפים, עמ' 287 - 296.
רבינוביץ, א., "מצרים ושאלת ארץ ישראל לפני מהפיכת יולי ואחריה", זמנים, אוניברסיטת תל אביב, מס' 32, 1989, עמ' 87-78 .
שיפטן, ד, התשה - האסטרטגיה המדינית של מצרים הנאצרית בעקבות מלחמת 1967. תל אביב, מערכות, .1989
שמיר, ש., "הרה - אוריינטציה של מצרים לעבר ארצות הברית - דינמיקה של קבלת החלטות בנושא הבינ-גושי", בתוך רבינוביץ א., ושקד. ח.. המזרחי התיכון וארצות הברית, תל אביב, עם עובד, עמ' 261 - 302 .
שמיר, ש., "שקיעת המשיחיות הנאצריסטית", בתוך שמיר ש.. (עורך) ירידת הנאצריזם 1965 - 1970 - שקיעתה של תנועה משיחית. תל אביב, רשפים, עמ' 1-60.
שמיר, ש., מצרים בהנהגת סאדאת, תל אביב, דביר, 1978.

תגים:

מצריים · נאצריזם · מדעי · המדינה · ערב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקופת שלטונם של נאצר וסאדאת במצרים", סמינריון אודות "תקופת שלטונם של נאצר וסאדאת במצרים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.