היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחינת התנהגות מחירים של ניירות ערך של חברות שקונות חזרה את מניותיהן או מכריזות על הצעת רכש דרך ה"וול סטריט ג'ורנל".

עבודה מס' 032732

מחיר: 179.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

1,921 מילים

תקציר העבודה:

רכישה חוזרת של ני"ע ואיתותי - שוק - ורמאלן

מטרת המאמר לבחון התנהגות מחירים של ני"ע של חברות שקונות חזרה את מניותיהן או מכריזות על הצעת רכש דרך ה"וול-סטריט גי'רנל".
ארה"ב היא אחת ממס' מועל של מדינות המאפשרות לחברות לפרסם הודעות רכש למניותיהן במחיר הגבוה ממחיר השוק. במדינות רבות הדבר אסור עפ"י חוק על מנת להגן על המשקיע הפרטי (לא בעל עניין). הויכוח נסוב סביב יכולתם של בעלי עניין לשדר איתותים "מזויפים" לשוק או לצמצם את אחזקתם של מחזיקי האג"ח בחברה. אחת מהמשרות האובייקטיביות של המחקר היא לבחון האם בעקבות הרכישות החוזרות קיימת השפעה על רווחתם של מחזיקי ני"ע השונים (מניות למ"ח וכו').
נבחן את הסיבות לרכישה חוזרת:

מקורות:Untitled
רכישה חוזרת של ני"ע ואיתותי - שוק
1. הקדמה
מטרת המאמר לבחון התנהגות מחירים של ני"ע של חברות שקונות חזרה את מניותיהן או מכריזות על הצעת רכש דרך ה"וול-סטריט גי'רנל".
ארה"ב היא אחת ממס' מועט של מדינות המאפשרות לחברות לפרסם הודעות רכש למניותיהן במחיר הגבוה ממחיר השוק. במדינות רבות הדבר אסור עפ"י חוק על מנת להגן על המשקיע הפרטי (לא בעל עניין). הויכוח נסוב סביב יכולתם של בעלי עניין לשדר איתותים "מזויפים" לשוק או לצמצם את אחזקתם של מחזיקי האג"ח בחברה. אחת מהמשרות
האובייקטיביות של המחקר היא לבחון האם בעקבות הרכישות החוזרות קיימת השפעה על רווחתם של מחזיקי ני"ע השונים (מניות רגילות בכורה וכו').
נבחן את הסיבות לרכישה חוזרת:
א. תיאורית המידע ואיתות
כאשר חברה קונה את מניותיה היא מאותת למשקיע. כיוון האיתות יכול דו כיווני. מצב אחד יתכן והחברה לא יכולה להפיק תועלת מהנפקת מניות בגלל המחיר באפשרויות צמיחה ומצב שני יכול להיות שמנהלי החברה חושבים שהחברה מוערכת בבורסה בפחות משוויה וע"י הצעת הרכש הם מאותתים למשקיע לגבי המחיר הבא בו הם מעריכים את החברה.
ב. תיאוריית המיסוי האישי / דיבידנד
חברות רוכשות חזרה מניות כדי לאפשר לבעלי המניות ליהנות ממס מופחת על הדיבידנד שיותאם כתוצאה מהדילול שחל באחזקתם (דילול ברווח למניה).
ההשפעה של דילול על חבות המס לא ברורה הן בשל חוקי המס והן בשל השינוי במחיר המניות כתוצאה מהדילול.
ג. תיאוריית המנוף
הרכישה החוזרת יכולה להתבצע ע"י הנפקת חוב. ניתן להניח שמימון המס על תשלומי הריבית בגין החוב מועבר לבעלי המניות ובכך מעלה את מחיר המניות. השפעת המנוף כפי שהציבו מובליאני ומאו עדיין שנויה במחלוקת וכך גם המקרה זה של השפעת מימון הרכישה ע"י חוב. מבחינה אמפירית ניתן לבודד את השפעת המס מכיוון שרכישה יכולה
להתבצע גם במזומן.
ד. תיאוריית צמצום אחזקת בעלי האג"ח
רכישה חוזרת מצמצת את שווי נכסי החברה ובכך מקטינה את שווי הנכסים הניתנים לתביעה ע"י מחזיקי האג"ח. בהנחה שהתנהגות זו לא נצפתה ע"י רוכשי האג"ח הרי שרווחה כלכלית תעברור ממחזיקי האג"ח למחזיקי המניות. תיאוריה זו נחלשת לאור חוקי מדינה האוסרים רכישת מניות מיתרות זכות ומכתבי זכויות האג"ח ((covenanas
המגבילים רכישות חוזרות באותה מידה שהם מגבילים תשלומי דיבידנד.
הערות:
1) התיאוריות הנ"ל אינן בלעדיות למאמר ומטרת המאמר היא לאתר בכלליות את הדומיננטית שבהן.
2) המדגם המשמש את המאמר הוא רק מתוך הצעות רכש שפורסמו ב"וולי סטריט גו'רנל". ההיקף הכולל של הצעות רכש ב7- שנים האחרונות מוערך בין 3.5 ל13- מיליארד דולר.
2. שיטות רכישה חוזרת ותיאור הנתונים
2.1 שיטות רכישה חוזרת
חברה יכולה לרכוש חזרה מניות בעזרת הצעת רכש, קניות בשוק החופשי או מכירה פרטית. בהצעת רכש החברה מודיעה על כוונתה לרכוש כמות מסויימת של מניות עד לתאריך בו ההצעה פגה (בד"כ במחיר גבוה ממחיר השוק כאשר ההצעה תקפה ל 3-4 שבועות).
החברה בד"כ יכולה לקבוע מגבלות כמות מינימום ומקסימום כך שהיא תוכל לסגת מהצעתה במקרים ויש חשש להשתלטות מבחוץ. במקרים קיצוניים החברה מגבילה את הזכות רק למחזיקים בכמות גדולה של מניות.
רכישות בשוק החופשי נעשות ע"י ברוקרים יום יום כך שהרכישה יכולה לארוך שנים. בד"כ הכמות השונה מזו שמושגת בצעת רכש.
מכירה פרטית יכולה להתבצע בין החברה שקונה ממרץ מגוף מוסדי שמחזיק בכמות גדולה. דרך ההתקשרות היא ע"י מו"מ.
2.2 מבנה המדגם
הניתוח האמפירי מוגבל להצעות רכש וקניות בשוק החופשי בגלל מיעוט הנתונים על עסקאות פרטיות.
הנתונים לגבי הצעות רכש מתייחסות לשנים 1962-1977. הנתונים כוללים את תאריך ההודעה, תאריך הפקיעה ותנאי ההצעה. הנתונים שנבחרי אפיינו ע"י.
א. לא דווחו עיסוקים חריגים בשלושת הימים ש"מקיפים" את יום ההודעה.
ב. הצעות שלא הוגבלו במגמות מקסימום ולא כוונו לכלל מחזיקי המניות נדחו.
ג. נדחו חברות שהצעות הרכש באו במטה לחזור להיות חברה פרטית ולהימחק מהמסחר.
הנתונים לגבי רכישות בשוק החופשי מתייחסים לשנים 1970-1978.
בסה"כ נמדדו 131 הצעות רכש שנעשו ע"י 111 חברות ו243- קניות בשוק החופשי שנעשו ע"י 198 חברות. בממוצע 5.01% מהמניות נרכשו חזרה בשוק החופשי ו14.79%- דרך הצעות רכש. ברוב המקרים המחיר המוצע הממוצע היה גבוהה ב22.76%- מהמחיר בשוק שהיה 5 ימים לפני ההודעה.
הפרמיה המקסימלית הייתה 80.6% וחלק מהפרמיות היה שלילי. במקרים דומים הצעת הרכש באה לאפשר למחזיק מניות גדול ל"היפטר ממניותיו ובכך אין דימיון ל4- התיאוריות שהוצבו אך כאמור המאמר אינו מספק הסבר לכל מקרה פרטי.
3. תיאוריית שיווי משקל של ני"ע
בניתוח המתייחס להצעות רכש, המאמר מניח את ההנחות הבאות:
1. השוק יעיל במובן החצי חזק - כל המידע הפומבי גלוי.
2. לאחר ההכרזה הציפיות לשווי החברה על ידי המשקיעים הומוגניות .
3. משקיעים פרטיים מגיבים למחיר ולא יכולים להשפיע כל תוצאות ההצעה.
4. המכרז הוא מפלה. חיתוך חסר יענה במלואו וחיתום יתר יענה באחוז הקצאה לכל בעל מניות.
5. חיתום חסר לא יגרום להרחבת זמן ההצעה.
6. בעקבות החלשות המשקיעים לוקחים בחשבון שיקולי מס .
7. ניתן להתעלם משינויים במחיר הנוגעים משוק המניות כולו.
PT - המחיר המוצע
PE - המחיר הצפוי לאחר פקיעת ההצעה.
PO - מחיר המניה לפני ההצעה.
I - תוספת הווחה לבעלי המניות הנותרים
NO - מס' המניות היחידות לפני ההצעה
NE - מס' המניות הסחירות לאחר ההצעה
FP - אחוז המניות המוצע למכירה
PENE=PONP-PT(NO-NE)+I
PO+IQNO=PTFP+(1-FP)PE
המודל .I/N הוא אומד לתוספת למחיר בעקבות הדעת הרכש
4. ביצוע השוק לאור רכישות חוזרות של מניות
בשלב ראשון נמדדו התשואות הממוצעות העודפות של תיקי מניות כאשר המדידה נעשתה 60 ימי מסחר לפני ההודעה ועד 60 ימי מסחר לאחר ההודעה. מבחינת זמנים "אוחדו" זמני ההצעות השונות. התשואה העודפת נמדדה כהפרש בין התשואה בפועל לתשואה הצפויה עפ"י מודל הCAPM-
תוצאות לגבי רכישות בשוק החופשי
רכישות בשוק החופשי בעיות לאחר ירידה לכמות שליליות של התשואה העומדת הממוצעת המצטברת ((C-A-K עד 7% - כ3- ימים לפני ההודעה, מיון ההכרזה 3.71% ושום ירידה ל4.42%- - כ60- יום לאחר ההודעה.
תוצאות לגבי הצעות רכש
להצעות רכש אין התנגדות מוקדמת ברורה של תשואה עודפת (לא חיובית ולא שלילית) כאשר הזינוק הגבול הוא יום לפני ההצעה (כנראה בגלל הדלפת מידע) והתייצבות ב15- ימי המחיר לאחר התובעה על רמה עודפת של 15.5%. לאחר שפיקע בכי רב של הדעות רכש התשואה העומדת יורדת לרמה של 13.34% (אל יום מאמר ההכרזה)
הצעות רכש בהן היה עודף הידע (מצב המוכרים) לא בהשווה עודפת השנה יותר לאחר הפקיעה מאלו שבהם היה עודף ביקוש (מצב החבר), אך בראשית הפרמיה ששולמה למוכרים היתה גבוהה יותר אין בממוצע אין הפרש גדול בתשואות העודפות המצלמרות לאחר יום הפקיעה. לאחר יום הפקיעה יש ירידה מCAK- אך אין עדות ליום ספציפי בו קיימת
נפילה. הסבר לכך יכול להיות טמון בעובדה שחברות האריכו את מועד ההצעה במלל שהצעתן לא התקבלה במלואה ולכן המחיר המשיך במגמת ירידה. לאחר שהחברות עצרו את מועד ההצעה המחירים חוזרים לשיווי משקל כפי שמוצג בפרק 3.
התופעה הזאת מתקבלת גם בהצעות בהן היה סיפוק-יתר מכיוון שבהן צפוי המחיר לרדת אחרי יום הפקיעה.למרות עובדה זו לא כל מחזיקי המניות מציעים את המניות למכירה בגלל שיקולי מס' יחודי העברה כך שאת עיקר הרווחים קודרים איתך מחזיקי מניות שלהם הוצ' העמדה נמוכות ושיקולי מס צריכים. במצב של הצעת מכר המחיר שמתייצב
לאחר הפקיעה הוא בכל זאת גבוה מהמחיר שלבני ההודעה כלומר שהצעת הרכש היתה הדרך היעילה ביותר להעלות את המחיר ומכך מרוויחים גם בעלי המניות שלא מכרו.
5. תוצאות המחקר ביחס לתיאוריות
תיאוריית הדיבידנד - בהנחה שהחברה רכשה חזרה A-5% מהמניות ושיעור המס על הכנסה שוטפת של המשקיעים הוא 30% הרי שיקבל תשואה עודפת של 2.25% שבקושי מכסה את עמלות התיווך והניהול.
תיאוריית המנוף - קיימים קשיים בקיבות מידע באשר למימון הרכישה, מכיוון שמם רכישה במזומן יכול להיות שמחירה בהנפקת חוב מוקדם.
מתוך הבנה שנעשתה מתקבל כי התשואה העודפת ברכישה תמורת חוב, גבוהה מרכישה תמורת מזומן. אך רכישה במזומן מביאה לתשואה עודפת מגבלה מהמוצע במדגם. מכאן שלא ניתן לשלח את התיאוריה לך ניתן לומר שהיא לא הדומיננטית בהשאלת חברה לרכישה תוצרת של מניות.
תיאורית הפגיעה במחזיקי האג"ח - לרוב החברות שביצעו רכישות חוזרות אג"ח סחורות מכיוון שבד"כ שלה האג"ח ((Covenauk מודל אפשרות של רכישה חוזרת. לחברות שכן היה אג"ח נבחנו מחירי האג"ח שנה לפי ההודעה ישנה אחריה ולא נמצא שאף אג"ח בשנה שליותר ההודעה.
עיקרי התיאוריה לגבי "איתותים" לשוק ע"י רכישה חוזרת
בשלב ראשון מנסה המאמר לשלול את התיזה הסבירה שהצעת רכש במחיר גבוה ממחיר השוק הן דרך להגדיל את רווחתם של מחזיקי המניות מקרב החברה ((insiders מחזיקי מניות שהם באי עניין מחוייבים עפ"י רוב שלא ולמכור מניותיהן וכך למעשה ככל שחלקם מקרב בעלי המניות גבול יותר הפגיעה בהם בשל הצעת רכש גדול יותר מכיוון שהם
מאבדים איזה בנושא החברה שמימנו את הרכישה. גודל אדם של באים עניין במדציק היה במדים היה ביום כל 17.5% מכלל המניות. נתון מעניין שהתקבל היה כאשר חלקם של בעלי עניין גבול יחסית, כמו כן מובן של משקיעים שמסיבות מיסוי לא יציעו את מניותיהן למכירה, הפרמיה המוצעת היתה יחסית נמוכה.
מרבית החברות במדגם הן חברות חשיות השוות אכן לאחוז האחזקה ע"י בעלי עניין לא היתה כמעל השפעה על המידע לו נזקקו המשקיעים בבחירות ההצעה.
מצד שני החברות קשות נהותה חשיבות רבה לאיתות ע"י גודל הפרמיה ואחוז המניות המוצע לרכישה.
סיבות וחשיבות האיתות ע"י חברות קשיים:
1. באופן שוטף הן זוכות לפחות סיקור עיתונאי גדול שיקולי רווח של העיתון ומכיוון שרובן מוחזקות ע"י בעלי עניין המובעים למצב החברה.
2. משקיעים מוסדיים אינם רשאים כמעל להשקיע בחברות השקעות ומכאן שאינם נזקקים למיעד.
3. לחברות שונות המוחזקות ע"י בעלי עניין יותר קל לשגר "איתותים" מזוייפים באשר לשווי החברה ומצבה הכלכלי.
העובדה לאיתות ע"י חברות השנות נתגלה כדומיננטי במדגם לא היה יכול היתה להיצפות מראש ע"י ארבע התיאוריות שנזכרו בהתחלה.
חיזוק נוסף להזיה שרכישות חוזרות של מניות מקורם ברצון לאותת לשוק מבסס המאמר ע"י בחינת הטעויות בחיזוי הרווח למניה בשוק שלאחר ההודעה חיזוי שהתבסס כמובן על נתוני הצעת הרכש.
היינו מצפים לקבל שעות בחיזוי הרווח למניה בשנה הראשונה שלאחר ההודעה בגלל הדילול במס המניות אך המאמר הנתמך על שני מודלים וחיזוי רווח למניה גילה באופן מובהק שעות בחיזוי בשנים הראשונה, השלישית והחמישית שלאחר ההודעה (אפס שעות שנים השניה והרביעית).
איתותים ותקנות
בקיץ 1971 כפה משטרו של ניקסון מגבלת בידול של 4% בדיבידנד השווה, ואכן בשוק שלאחר מכן חל בידול עצום במספר הצעות הרכש שפרסמו חברות, עפ"י המחקר בשנים שקדמו להבלות הנ"ל, הפרמיה, אחוז האחזקה של בעלי עניין וערך האינפורמציה ואכן לומר שחוסר הפיקוח ב74- קלן קצב הבעיות הרכש (אם כי לא למספרים שלפני 71) לך
הפרמיות וערך האינפורמציה לא השוו, חברות המשיכו לפרסם הצעות רכש מכיוון שהשאלה השתכללה ועלות ההצעות לחברה ירדה.
תופעות של השתלטות על חברות גם עודד חברות לפרסם בעיית רכש. בשנים שלאחר 74 מודל האיתות עניין מסביר כ65%- מתשומות בהשוואה העודפת כאשר כל הסיבנלים מובהקים ברמה של 5% = 0.
באשר לרכישות בשוק החופשי, מתוך זמן הרכישה מבעליות האשרית שהתמכרה רוצה לשנות את אחוז המאמץ הפיננסי שלה או לפגוע במחזיקי האג"ח מה גם שרוב הקניות בשוק האפשרי הם במזומן. המחשבה שבעלי עניין דומים להורים אחוזי מס אישי ע"י קניית מניות והורדת תשלומי דיבידנד אזי ממול הן חיכו ברומם לתקופת הפיקוח. מקרים שונים
הראו שרכישות בעלי עניין נתפסו כאמן שוב ההיפך במכירות בעלי עניין. למאמר לא כוונה להוכיח זאת בצורה דקדקנית.
מסקנות וסיכום
(1) שוק המניות קובע מחירי מניות לאחר גם ההודעה בהתאם למודל האיתותים המתבסס כאיתותים על:
א. פרמיה
ב. אחוז המניות המוצע לרכישה
ג. אחוז האחזקה של בעלי עניין
המובל מסגרי יותר מ60%- מאיתות התשואה העודפת. כאשר כל האיתותים מובהקים ברמה של 95%
(2) רוב הצעות הרכש מוגשות ע"י חברות קשיות המוחזקות ע"י בעלי עניין המבטיחים שלא למכור את מנויותיהם כך שמנהלי החברה משכנעים את השוק שהם ישאו ברוב הוטל של הפרמיה העובדת על השווי האמיתי.
(3) חברות באו להציע פרמיות מוגבלות עבור רכישת המניות בתקופת הפקוח על חלוקת דיבידנד. כמות המידע שנמסר גדל פי ארבע לעומת התקופה הקודמת. תופעה זו מתיישבת עם העובדה שגם דיבידנד הוא "איתות" וחברות השונות הצליחו ליצור מכנים איתות חיפוש ע"י הצעות הרכש.
(4) רכישות חוזרות של חברות בוררות שעות מחמשות על פני חמש שנים על חיזוי הרווח למניה.
כדי להימנע מתביעות משפטיות מציגות החברות מחיר הגבוה מהמחיר שמכרו בשוק חמישה ימים לפני ההודעה, כאשר בעלי עניין מתחייבים לא למכור את מניותיהם לשם עשיית רווחים אשר קיימת קבוצה על שמשקיעים שמשווקי מס לא מציעים את מנויותיהם למכירה.
השוק בהכירו בעל פה זו מצפה ליריבה במחיר המניה לאחר ההודעה לגבי רכישות בשוק החופשי התוכנית לא חד-משמעיות לך עקביות עם תיאורית המידע ואיתות כאשר רכישת / מכירת בעלי עניין מתקנות כאיתות.

תגים:

מימון · פיננסים · דיבידנדים · בורסה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחינת התנהגות מחירים של ניירות ערך של חברות שקונות חזרה את מניותיהן או מכריזות על הצעת רכש דרך ה"וול סטריט ג'ורנל".", סמינריון אודות "בחינת התנהגות מחירים של ניירות ערך של חברות שקונות חזרה את מניותיהן או מכריזות על הצעת רכש דרך ה"וול סטריט ג'ורנל"." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.